Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie lokat bankowych
Porównywarka lokat bankowych. Ranking oprocentowania lokat.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Żeromski i jego bohaterowie wobec rewolucji (na podstawie “Przedwiośnia”).
Żeromski był wielkim i zagorzałym przeciwnikiem rewolucji, co okazuje w swojej twórczości;

Klasycznym przykładem tego jest "Przedwiośn...

2. Problem rewolucji w “Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego i “Przedwiośniu” S. Żeromskiego
Rewolucjoniści z "Nie-Boskiej komedii" domagają się zmiany dawnych stosunków społecznych. Pragną zemsty za krzywdy wyrządzone im przez arystokrację. K...

3. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego - powieść pytań (powieść otwarta).
Prezentuje czytelnikowi problemy Polski XX-lecia i zastanawia się nad tym, jak można by je rozwiązać, prezentuje także, do czego może doprowadzić aktu...

4. Czy “Tango” Stanisława Mrożka można nazwać współczesnym “Weselem”?
Mrożek i Wyspiański zajmowali się problemami współczesnych im czasów. Pomimo, że są to w zasadzie różne problemy możemy dostrzec pewne cechy wspólne. ...

5. “Tango” Stanisława Mrożka jako groteskowa tragikomedia
Stanisław Mrożek prezentuje w swoim dramacie groteskową wizję świata, pełną błazenady, wyolbrzymienia, form karykaturalnych Wydarzenia, które prezentu...

6. Wizja pracy - Mesjanizm narodowy w “widzeniu ks. Piotra”
Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec B...

7. Koncepcja natury człowieka w czasach Oświecenia
Człowiek jest istotą miłującą doznawanie przyjemności, niechętną do doznawania przykrości. Zanegowano istnienie cech wrodzonych - jednostkę można w pe...

8. Orwell - “Folwark Zwierzecy”
Wspaniałymi wydawały się zwierzętom perspektywy roztaczane przez starego knura Majora. Dotyczyły one rewolucji i życia po niej. Rewolucji, która miała...

9. Rola motywu karuzeli w różnych utworach literackich
1. Czesław Miłosz "Campo di Fiori"

Obraz Warszawy w czasie powstania w getcie. Na tle płonących domów i ludzkiej tragedii autor przeds...

10. Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w powieści Żeromskiego
Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny. Rzeczywistość młodego państwa rozc...

11. “Szewcy” jako dramat o rewolucji.
Są tu trzy kolejne rewolucje pokazane:

Wszystko zaczyna się od tradycyjnego ustroju kapitalistycznego umieszczonego w realiach międzyw...

12. “Myśli” Pascala oraz praca pt. “Mikołaj Sęp - Szarzyński”
Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku.
Wizja Pascala - świat jest zagadką, rzeczywistością obcą człowiekowi, szczególnie w a...

13. Przedwiośnie
Rok 1918 przyniósł Polsce długo oczekiwaną niepodległość. Po ponad stuletniej niewoli nadszedł czas odpowiedzialności za suwerenne, wyzwolone państwo,...

14. Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego
Mikołaj Sęp - Szarzyński (1550 - 1581). Przeżył dramat odejścia od własnej religii, potem nawrócenie. W 1601 wydano tomik pt. "Rytmy albo Wiersze pols...

15. Cechy powieści
Powieść kontynuowała nurt realistyczny i czerpała inspiracje z naturalizmu i impresjonizmu.

Element naturalistyczny stanowi pesymistyc...

16. Obraz polskiego społeczeństwa w \"Weselu
Podzielone, chłopstwo i inteligencja:

Czepiec - przywiązany do ziemi, którą szanuje; chłopski rozum; ceni siebie i warstwę; umie surow...

17. Moja ocena dróg rozwoju polski przedstawiona w “Przedwiośniu”
Jedenastego listopada tysiąc dziewięćset osiemnastego roku, po dokładnie stu dwudziestu trzech latach niewoli, kiedy to nasz kraj nie istniał na polit...

18. Katastrofizm w liryce lat 30-tych
Pojawia się w wielu miejscach w literaturze XX-lecia; m.in.

"Przedwiośnie" pokazuje nam katastroficzny obraz rewolucji i wojny jako bę...

19. Cezary Baryka
W 1924 roku pisze Stanisław Żeromski "Przedwiośnie". Powieść składa się z trzech części: "Szklane domy", "Nawłoć" i "Wiatr od wschodu". Bohater powieś...

20. Jak można zinterpretować ostatnią scenę “Przedwiośnia”?
Ostatnia scena ukazuje manifestację robotniczą udającą się pod Belweder, aby protestować; do nich przyłącza się główny bohater - Cezary Baryka;
...

21. Katastrofizm w “Szewcach” Witkacego
Krótko mówiąc akcja dramatu wiąże się z szeregiem przewrotów społeczno - politycznych. Pierwszego przewrotu dokonuje prokurator Scurvy przy pomocy fas...

22. Drogi naprawy kraju w “Przedwiośniu”
Nowa rzeczywistość niepodległego państwa rozczarowała wielu, m.in Żeromskiego. Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju. Oto ow...

23. Gombrowiczowska wizja historii w “Operetce”.
"Operetka" Witolda Gombrowicza jest dramatem nieco skomplikowanym i nie zawsze łatwym w odbiorze. Otóż nie ma w niej akcji i wydarzeń w tradycyjnym te...

24. Wizja Boga i człowieka w poezji Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian był jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych poetów swoich czasów. Choć główna faza jego twórczości przypada na okres określany...

25. C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe
Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierow...

26. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego pytaniem o kształt przyszłej Polski
Cezary, główny bohater utworu, przybywszy z rewolucyjnego Baku do nowej Polski, czuje się, jak wszyscy Polacy, odpowiedzialny za przyszłość swojej ojc...

27. “Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego
Fiodor Dostojewski (1821-1881) był jednym z najbardziej interesujących pisarzy rosyjskich XIX w. Życie miał ciekawe i burzliwe - był skazany na karę ś...

28. Bronię Ojca Goriot - mowa obrońcy
Wysoki Sądzie !
Stoję tu, by bronić niewinnego człowieka, jakim jest pan Goriot. W czasie rewolucji ten człowiek dorobił się majątku, sprzedaj...

29. Pogląd pisarzy na rewolucję społeczną w
Rewolucja zawsze budziła grozę, ale zarazem fascynowała. Może właśnie dlatego inspirowała tak wielu artystów pisarzy i filozofów. Z pasją malował ją E...

30. Jan Kochanowski - “Niezwykłym i nieleda piórem opatrzony...”. Analiza i interpretacja
Pieśń ta zajmuje się problematyką sztuki, twórczości artystycznej oraz postacią samego artysty, który z uwagi na posiadany talent poetycki jest jednos...

31. Katastroficzne wizje literackie w utworach XX wieku
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - Katastroficzny obraz rewolucji, której autor był zdecydowanie przeciwny. Zarzucał jej grabieże i mordy, niszczeni...

32. Cechy dramatu awangardowego na przykładzie “Szewców”
W XX-leciu oryginalnością odznacza się rozwój dramatu jako gatunku literackiego, między innymi nurtu groteski i drwiny, zaliczającego się do ówczesneg...

33. Przedstaw cechy dramatu awangardowego na przykładzie “Szewców”
W XX-leciu oryginalnością odznacza się rozwój dramatu jako gatunku literackiego, między innymi nurtu groteski i drwiny, zaliczającego się do ówczesneg...

34. Literatura XX-lecia wobec problemów ówczesnej rzeczywistości.
W XX-leciu w wielu utworach pojawia się tematyka poruszająca problemy świata tego okresu; oczywiście polska literatura zajmuje się głównie problemami ...

35. Mikołaj Sęp-Sarzyński
M. Sęp-Sarzyński to poeta tworzący w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Zmarł mając 31 lat. Jego twórczość stoi na pograniczu renesansu i baroku. Ren...

36. Lektura prac myślicieli oświeceniowych
Jan Jakub Rousseau :

-wyjaśnienie pojęć obowiązujących w systemie demokratycznym,

-definicja państwa - "wyrazu woli zb...

37. Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w “Przedwiośniu”
Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu" poprzez osobę głównego bohatera , Cezarego Barykę , pozwala nam zapoznać się z problemami P...

38. Obraz rewolucji społecznej w Nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego
Rewolucja to gwałtowny przewrót społeczno-polityczny, którego celem jest obalenie panującego ustroju i wprowadzenia nowego ładu sprawiedliwości społec...

39. Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - poeci moraliści. Omów odwołując się do konkretnych przykładów.
Zbigniew Herbert

"Pieśń o Bębnie" - Poeta uczy uczestnictwa w historii. Świadomy rozumny stosunek do rzeczywistości. Dominacja systemu...

40. Postacie w “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego
Jadwiga Dąbrowska :
matka Cezarego
nie potrafiła nauczyć się płynie mowy rosyjskiej
interesowało ją życie w Siedlcach (dostawa...

41. Dlaczego Konwicki nazwał swoją powieść polityczną właśnie “Małą Apokalipsą”?
Najprościej byłoby powiedzieć, że dlatego, iż rzeczywistość, którą przedstawia, jest światem apokaliptycznym, zbliżającym się ku końcowi, zapowiadając...

42. Stanisław Ignacy Witkiewicz - malarz, teoretyk sztuki, pisarz Sylwetka twórcza niezwykłego człowieka
Był wybitną indywidualnością XX-lecia, zajmował się wieloma różnymi sztukami: najpierw malował, ale nie będąc zadowolonym z rezultatów, zachłannie rzu...

43. Galeria literackich portretów polskiego
Portret Stanisława Wokulskiego - nowego wzorca pozytywistycznego inteligenta. Stanisław Wokulski człowiek czterdziestopięcioletni ma już za sobą bogat...

44. Czy Stefan Żeromski zasłużył sobie na miano największego autorytetu odrodzonej Polski?
Koniec XIX i początek XX wieku to bardzo dramatyczny, wręcz tragiczny okres w historii naszego świata. Ciąży na nim piętno pierwszej globalnej wojny -...

45. Rola “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
"Przedwiośnie" jest powieścią powstałą w 1924 roku jako wyraz rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Autor chc...

46. Rola “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
"Przedwiośnie" jest powieścią powstałą w 1924 roku jako wyraz rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Autor chc...

47. Funkcja alegorii w “Folwarku zwierzęcym” George
George Orwell to znakomity pisarz angielski, który celem swej twórczości uczynił walkę z totalitaryzmem. Mimo słabego zdrowia walczył w 1936 r. Po str...

48. A może pod bezsensem kryje się sens? – moja przygoda z groteską w literaturze dwudziestolecia. (Irytuje, śmieszy, skłania do refleksji...?)
Groteska była jedną z częstszych obok paraboli, metod przedstawiania rzeczywistości w literaturze dwudziestolecia. Rzeczywistość groteskowa staje się ...

49. Groteska w literaturze 20 - to lecia
Groteska to kategoria estetyczna, rodzaj satyry. Polega ona na silnym zdeformowaniu rzeczywistości świata przedstawionego w utworze. Często pojawiają ...

50. Bolesław Prus
  Bolesław Prus,a właściwie Aleksander Głowacki urodził się w 1847r. a zmarł w 1912. Był pisarzem i publicystą. Pochodził z ubogiej szlachty (herbu Pr...

51. Bolesław Leśmian - życie i twórczość
Bolesław Leśmian - życie i twórczość
Bolesław Leśmian (1878-1937)

Życiorys:

Bolesław Leśmian (właśc. Les...

52. Proces dojrzewania ideowego Cezarego Baryki
Cezary urodził się i wychował w Rosji, w Baku, gdzie osiedli jego rodzice. Ponieważ ich status materialny, dzięki intratnej posadzie ojca, był dość wy...

53. Oświecenie w Polsce - oryginalne czy wtórne wobec Zachodu?
Oświecenie jest epoką bardzo różnorodną, wyodrębniły się w niej trzy główne prądy - klasycyzm, rokoko i sentymentalizm. Twierdzono, że po mrocznych i ...

54. Charles Dickens
Biografia

Charles Dickens urodził się w 1812 roku w Londynie. Miał siedmioro rodzeństwa, więc jego dzieciństwo i młodość były dość tr...

55. “Przedwiośnie” jako powieść marzeń i goryczy Stefana Żeromskiego
Marzenia i rozgoryczenie Żeromskiego dotyczą sytuacji poltycznej i ekonomicznej Polski. Po I wojnie światowej Polska zyskała niepodległość po 123 lata...

56. Wizja polski w 2050 roku (list)
Cześć Zbysiu!

Co u was słychać we francuskiej części „państwa” Europy?
U nas w polskiej całkiem dobrze.

57. Trzy obrazy rewolucji ( Nie-Boska komedia, Przedwiośnie, Szewcy) co je łączy
Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana ( np. rewolucja obyczajowa, przemys...

58. Trzy obrazy rewolucji ( Nie-Boska komedia, Przedwiośnie, Szewcy ), co je łączy?
Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana ( np. rewolucja obyczajowa, przemys...

59. Biografia Stanisława Lem
Stanisław Lem jest na pewno najwybitniejszym jak dotąd przedstawicielem polskiej literatury fantastycznej, a wśród autorów światowej SF należy do najś...

60. Biografia bohatera romantycznego na przykładzie Konrada z Dziadów
Dziady  dramatem romantycznym.
 
 
1. Charakterystycznym zjawiskiem literatury romantycznej jest konstrukcja bohatera romantyc...

61. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

62. “Groteska to moda, czy sposób na wyrażanie problemów współczesnego świata”?
Dwóch olbrzymów przechadzających się po szesnastowiecznej Francji; wiedźmy zgadujące z tajemnych mikstur losy Makbeta; Kordian lecący na chmurze do Po...

63. Ambicje, pieniądze, uczucia. Obraz społeczeństwa francuskiego w powieści Balazaka “Ojciec Goriot”
Zarówno streszczenie powieści, jak i ogląd postaci ujawniają najważniejsze fascynacje epoki Balzaka: ambicje i pieniądze. Chęć posiadania, wyrwania si...

64. Katastrofizm generacyjny w twórczości K.K. Baczyńskiego
K.K. Baczyński urodził się w latach dwudziestych naszego wieku. Należał do pokolenia kolumbów – ludzi, którzy urodzili się w Polsce, Polsce, któ...

65. Czekając na Godota sztuka Samuela Backetta
Składa się z II aktów, a każdy z nich z 3 części. Główni bohaterowie to Estragon i Vladimir. Są to dwaj przyjaciele, znający się od dzieciństwa. Są on...

66. Mimetyzm czy kreacjonizm? Które tendencje w sztuce odpowiadają ci bardziej i dlaczego? Uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów.
Mimesis - inaczej naturalny, naśladowanie; Kategoria pochodząca z założeń estetyki starożytnej, oznacza naśladowanie rzeczywistości w sztuce, czyli wy...

67. Groteska jako sposób ujęcia rzeczywistości (Gombrowicz, Witkacy, Bułhakow - do wyboru)
Groteska staje się dość popularną metodą pokazania rzeczywistości w XX-leciu. Powieści groteskowe, zachowując pewną dozę realizmu, zderzają ją z całko...

68. Próba interpretacji wiersza Marii Jasnorzewskiej- Pawlikowskiej pt “Laura i Filon”
„Laura i Filon”... na pierwszy rzut oka, tytuł kojarzy mi się z bajką, ale czy utwór ten rzeczywiście jest bajką? Trudno jest to rozstrzyg...

69. Artysta a filister - Omów odwołując się
Filister - termin dawniej neutralny, w epoce Młodej Polski nabrał szczególnie negatywnego zabarwienia, wręcz obelgi. Oznaczać zacząć, zwłaszcza w ocza...

70. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w kontekście problemów społeczno-politycznych młodego państwa polskiego.
Sytuacja w Polsce z obrazu Żeromskiego jest tragiczna: nędza, bezrobocie, nieludzkie warunki bytowania rzeszy robotników i chłopów nie pasują do szumn...

71. Pojęcie katastrofizmu generacyjnego i historiozoficznego w świetle wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyraża katastrofę spełnioną. W wierszu "Z głową na karabinie" poeta ściśle określa istotę Apokalipsy;niesie ona ...

72. “Tango” Sławomira Mrożka – uniwersalna problematyka ukryta pod maską błazeńskiej groteski
Sławomir Mrożek to – obok Tadeusza Różewicza – najwybitniejszy przedstawiciel polskiej dramaturgii współczesnej. Jego utwór, „Tango&...

73. Poezja okresu XX-lecia na tle europejskich tendencji artystycznych
I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji, która doprowadził...

74. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

75. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

76. Znani pisarze
Marek Hłasko (1934-1969) jeden z najwybitniejszych
polskich pisarzy powojennych, od 1958r. na emigracji.
Książka ta jest jego zbiorem ...

77. Ewolucja postaw twórczych w okresie Młod
Do podstawowych kierunków literackich i artystycznych okresu Młodej Polski należą przede wszystkim symbolizm – którego zwolennicy, posługując si...

78. Charakterystyka środowisk w “Przedwiośniu”
W „Przedwiośniu” Żeromski chcąc przedstawić po kolei wszystkie warstwy społeczne i scharakteryzować poszczególne grupy ludzi, bardzo spryt...

79. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna
Świeżo odzyskana w 1918 r niepodległość postawiła przed literaturą polską nowe zadania. Młodzi poeci krzyczeli: „ Ojczyna moja wolna, wolna... I...

80. “Ferdydurke” Gombrowicza
Witold Gombrowicz (1904 - 1969)
- debiutował zbiorem opowiadań "Pamiętnik z okresu dojrzewania" (1933),
- powieścią "Ferdydurke" (1937...

81. Literackie wizje i obrazy totalitaryzmów
Człowiek szlachetny, który ma światem kierować, niczego z uporem trzymać się nie powinien, niczego z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego co...

82. Omów literacką realizację motywu wędrówki
Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny

MOTYW TAŃCA:

...

83. Antynomie dobra i zła w historii kultury
Dobro i zło. Czym jest dobro i zło? Zbiorem wyimaginowanych wzorców moralnych wytworzonych przez inteligentne istoty, czy czymś więcej? Przecież pojęc...

84. Klasycyzm w sztuce
Klasycyzm to kierunek nawiązujący do grecko-rzymskich wzorów antycznych. Pojawiał się w sztuce europejskiej w różnych okresach, np. w postaci tendencj...

85. \\
"Umarli wszyscy bogowie albo odeszli daleko i tak daleko jak oni odsunął się nasz ideał życia Ogarnia nas głęboka obojętność każdy wlecze się swoją dr...

86. W jaki sposób literatura XX-lecia międzywojennego obnażyła niebezpieczeństwo tkwiące w systemach totalitarnych. Omów problem na podstawie poznanych...
W literaturze XX-lecia międzywojennego widać wyraźnie strach i niepewność autorów, w stosunku do jakichkolwiek systemów władzy. Społeczeństwo po I woj...

87. Pojęcie naturalizmu w \"Chłopach\" S. Re
Naturalizm jest kierunkiem ukształtowanym już w okresie pozytywizmu. Jego twórcą był Emil Zola, który określił cechy naturalizmu w „Powieści eks...

88. Marzenia i lęki związane z obrazem utopii w literaturze
Nie ma szans urzeczywistnienia, nie liczy się z realnym stanem rzeczy, nie podobna do obecnych stosunków międzyludzkich, wizja idealnego społeczeństwa...

89. Dramat Gombrowicza “Operetka” jako wyzwanie wobec tradycji.
Po „Iwonie, księżniczce Burgunda” i „Ślubie”, „Operetka” jest trzecim i ostatnim utworem scenicznym w dorobku auto...

90. Przyszłość cywilizacji. Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą rozwój cywilizacji?
„Filozofia odrąbie wnet aniołowi skrzydła,
Wszystkie tajemnice szkiełkiem i okiem ogarnie,
Ogołoci z widm powietrze i z gromów k...

91. Przegląd warstw społecznych w “Lalce”
Mnogość postaci służy autorowi do przedstawienia rozległego przekroju warstw społecznych i środowisk; wierność tego opisu nadaje "Lalce" charakter swo...

92. Żeromski czytany po latach
Dla swojego pokolenia był niekwestionowanym autorytetem. Nazywany przez wielu sumieniem narodowym poruszał w swych utworach sprawy ważne i drażliwe dl...

93. Echa różnych filozofii w liryce Młodej P
Filozofię końca wieku zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, które, jak się później okazało, miały ogromny wpływ na sposób myślenia ludzi, literatur...

94. K. I. Gałczyński i jego twórczość
W początkowym okresie twórczości Gałczyński znajduje się pod dużym wpływem Skamandrytów. Jednak już od początku ujawnia się jego groteskowy ton, parod...

95. Kategorycznie wykreślam “Ferdydurke” z programu szkolnego lub pozostawiam go w programie
Według mnie utwór Witolda Gombrowicza pod tytułem „Ferdydurke” powinien pozostać w programie szkoły średniej, ponieważ z powieści tej młod...

96. Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna
,, Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna" . Przedstaw 3 utwory z różnych epok, które twoim zdaniem mają charakter uniwersalny i mogą przemawiać do ...

97. “Oszukano mnie” - klęska romantycznych ideałów w “Lalce” B. Prusa
Stanisław Piotrowicz Wokulski to jedna z najbardziej tragicznych postaci w naszej literaturze. Z jednej strony – człowiek sukcesu, bogaty kupiec...

98. Spróbuj odczytać \\
Spróbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wieków.
...

99. Ars moriendi – motyw śmierci w lit
Motyw śmierci narodził się razem z literaturą i jest jednym z głównych wątków do dnia dzisiejszego. Zrodził się w starożytności, rozwój przeżył w śred...

100. Czy lit. renesansu miała charakter odtwórczy ?
Każda epoka w literaturze korzysta z idei epok wcześniejszych, wychwalając je, czasem krytykując. Zastanawiając się nad szeroko pojętym problemem odtw...

101. Modernizm a neoromantyzm
Czy sztukę epoki modernizmu słusznie nazywa się mianem neoromantyzmu?

Modernizm, Młoda Europa, Młoda Polska, neoromantyzm, symbolizm -...

102. Problem gry, maski, gęby w moim życiu
„Nie ma ucieczki przed gębą jak, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem można schronić się jedynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą za...

103. Oświecenie, czyli “pożar umysłów”- skomentuj to stwierdzenie Joachima Lelewela
Pożar kojarzy się z czymś groźnym, niszczącym i nagłym. Bywają co prawda pożary, które powstają od długo tlącego się żaru, a nie od podpalenia benzyną...

104. Który z poznanych utworów pozytywistycznych zaliczyłbyś do klasyki literackiej?
Moim zdaniem utworem pozytywistycznym, który zaliczyć można do klasyki literackiej jest „Potop” Henryka Sienkiewicza. Ta powieść historycz...

105. Różnorodność tendencji w poezji
Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles'a Baudelaire'a, Paula Verla-ine'a i Jeana-Arthura Rimbauda.

Baudelaire w...

106. Tragiczne losy Goriota - bohatera powieści “Ojciec Goriot”
Tytułowy ojciec Goriot jest typowym reprezentantem nowej grupy ludzi, którzy dzięki zwycięstwu rewolucji i zamieszaniu wywołanemu na rynku odmienili s...

107. Stefan Żeromski - życie i twórczość
Stefan Żeromski (1864-1925)

Życiorys:

Stefan Żeromski używał pseudonimów: Maurycy Zych, Józef Katerla. Urodzony...

108. Dydaktyzm literatury oświecenia
Co wyjątkowego przynosi literatura oświecenia człowiekowi XX wieku? Oświecenie to epoka parenetyczna, czyli wskazująca na to, że jej celem był dydakty...

109. 20 lecie międzywojenne
1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.

2. Kierunki filozoficzne.

3. Kierunki artystyczne.

4. "Prze...

110. Bagaż doświadczeń. Koniec wieku
Z jakim bagażem doświadczeń intelektualnych wejdziemy w nowe milenium my ludzie z końca wieku?

Początek wieku i nowego milenium skłania...

111. Rozwiń cytat: “Eugeniusz Rastignac coraz głębiej wnika w kręgi paryskiego piekła i coraz doskonalej przystosowuje się do rządzących w nich praw
Moim zdaniem Rastignac jest najbardziej dynamiczną postacią w powieści „Ojciec Gourio” Honoriusza Balzaca. Przechodzi on niesamowitą metam...

112. Idealiści i marzyciele - zbyteczni czy potrzebni?
1.Idealiści i marzyciele – zbyteczni, czy potrzebni światu. Rozważ odwołując się do poznanych lektur.

Marzenia towarzyszą człowi...

113. Prądy i kierunki artystyczne w literaturze i sztuce XX-lecia międzywojennego w Europie i w Polsce.
I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nad...

114. Etos romantyka i etos pozytywisty z perspektywy czytelnika naszego wieku
Patrząc na literaturę, z perspektywy człowieka naszego wieku, możemy z łatwością zauważyć jak olbrzymie zmiany przechodził styl życia społeczności dan...

115. Dlaczego ojciec Goriot jest postacią tragiczną?
Ojciec Goriot" to powieść Honoriusza Balzaca, pozytywistycznego pisarza, u którego możemy jednak zauważyć jeszcze wpływy romantyzmu. Ta pozycja jest j...

116. “Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” C. K. Norwid
Ustosunkuj się do słów poety opierając się na przykładach literackich różnych epok.

Na przestrzeni dziejów widzimy, że Polacy chociaż n...

117. Wielkich dzieł nie zniszczy czas. Jakie kryteria zastosujesz mierząc wartość utworu literackiego - uzasadnij. Sięgnij do trzech wybranych utworów
Przeciwna jestem filozofii „sztuka dla sztuki”. Najgłośniejszym propagatorem owej idei był Stanisław Przybyszewski, autor wielu książek, c...

118. Literatura prawdy, pamięci, ocalenia? Rozważania młodego czytelnika o literaturze XX wieku
Co znaczy być człowiekiem? Czy człowieczeństwo jest rzeczywiście godnością, którą należy zdobywać? Wszak z punktu widzenia biologii wszyscy rodzimy si...

119. Renesans i barok. Dwie wizje świata i dwie poetyki (na wybranych przykładach)
Renesans to wielka epoka kulturowa, rozpoczynająca dobę nowożytną, która we Włoszech trwała od XIV do początku XVI wieku, a w XV wieku objęła swym zas...

120. Miasto przestrzeń znacząca... (Zbrodnia i Kara)
Człowiek idący ulicą Kską w Wwie nie zastanawia się, jaki owa ulica ma na niego wpływ. Być może zatrzyma się przy pomniku, odrestaurowanym domu, który...

121. Obraz Boga w literaturze baroku i romantyzmu
Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji polity...

122. Henryk Sienkiewicz
  Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos. Był polskim prozaikiem i jednym z najpopularniejszych pisarzy XX wiek. Został laureatem literackiej Nagrody No...

123. Jaki był modernizm? Moja ocena epoki, na
Każdy okres literacki oraz malarski ma swoje wady i zalety. A jaka była literatura okresu modernizmu? W porównaniu z poprzednimi epokami była epoką zd...

124. Rozwiń myśl: „Bo też czasy były ja
Rozwiń myśl: „Bo też czasy były jakby urodzone dla poezji i sztuki, dla sztuki czystej, refleksyjnej i filozoficznej”

Wraz ...

125. Młoda Polska
  Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 r., której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec 1918 r., czyli rok odzyskani...

126. Romantyzm
  Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościo...

127. Powieść “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Co oznacza , iż coś jest dla nas żywe lub anachroniczne ?

Anachroniczny , czyli niezgodny z duchem czasu , ze stanem wiedzy , będący p...

128. Ciekawy i intrygujący świat polskich symboli
Zarówno w literaturze, jak i w życiu codziennym spotykamy się często z rozmaitymi symbolami, kojarzącymi nam się z określonymi wartościami, sytuacjami...

129. Każdy człowiek kształtuje swoją hierarchię wartości
Rozważ wpływ literatury na twój kodeks etyczny i postawę wobec rzeczywistości.

Człowiek od lat próbuje ukształtować swoją psychikę wzor...

130. Skamander(2)
Była to grupa poetycka istniejąca od roku 1918 stanowiła zbiór silnych indywidualności poetyckich, złączonych wspólnotą myślenia poetyckiego i przyjaź...

131. Tajemnica smoczego rodu
W zamierzchłych czasach, przed wieloma wiekami światem władały dziwne gadziny. Były to stworzenia potężne, ogromne, zazwyczaj uskrzydlone, choć bywały...

132. Obraz wsi i dworu w “Panu Tadeuszu”, “Nad Niemnem”, “Przedwiośniu”, “Nocach i dniach”
Obraz wsi i dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Przedwiośniu” Stefana Żer...

133. Wesele jako dramat symboliczny
"Wesele" wyspańskiego jako dramat symboliczny
Stanisław Wyspiański - charakterystyka
Stanisław Wyspiański reprezentuje dramat symbolic...

134. Człowiek Poszczególny a Człowiek Historyczny w sztuce Samuela Becketta “Czekając na Godota”
Wprowadzenie
Ciemność powoli staje się blaskiem. Wstaje kolejny dzień, moim oczom ukazuje się niemalże pusta scena. Z lewej jej strony –...

135. Pan Tadeusz
  Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około dwa lata i została ukończona w 1834 r. Pomysł...

136. Wątek pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca). KONSPEKT (ale bardzo szczegółowy)
1. WSTĘP

a) Analiza motywu wędrówki w literaturze

Wędrówka jest jednym z najczęstszych i najbardziej nośnych motywów p...

137. Jakiej wiedzy o człowieku, jego marzeniach, rozterkach, tryumfach i porażkach dostarczyła ci literatura?
Omów zagadnienia na podstawie kilku epok literackich.

Od wieków ludzie zastanawiają się nad sensem swojego istnienia. Jaki cel powinni ...

138. Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta
Dwa zasadnicze kierunki współczesnej poezji:
- poezja awangardowa,
- poezja klasycyzująca - Czesław Miłosz, Wisława Szymborska.
...

139. “Psalm” - Wisława Szymborska
Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki
przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij
słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniaj...

140. Rola poety i poezji w literaturze
Literatura narodziła się z ustnej opowieści ludzi o zdarzeniach mitycznych i historycznych. Początkowo była to pieśń śpiewana przy dźwiękach instrumen...

141. Motyw ojczyzny w literaturze staropolskiej I literatury polskiego oświecenia
Burzliwe dzieje naszej ojczyzny sprawiły, że walka o niepodległość stała się trwałym, powracającym tematem polskiej literatury. Nie ma epoki, która ni...

142. Ogniem i Mieczem - recenzja
W piątek 26 marca wybraliśmy się z klasą , a nawet ze szkołą do kina „Bałtyk” na film Jerzego Hoffmana pt Ogniem i mieczem , zrealizowany ...

143. Romantyzm - opracowanie wybranych utworó
  Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1...


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.