Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe porównywarka
Porównanie lokat bankowych. Ponad 1350 ofert 35 banków w Polsce.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Dlaczego S.Żeromski nadał swojej powieśc
Stefan Żeromski przy wyborze tytułu dla swojej powieści z pewnością kierował się mitem Syzyfa, który został skazany przez bogów na wtaczanie kuli pod ...

2. Życie ludzi “innych”
Gdy dowiedziałem się, że do naszej szkoły mają przyjść uczniowie niepełnosprawni pomyślałem, że będzie im bardzo trudno pokonywać wszystkie przeszkody...

3. Syzyfowe Prace
Książka Żeromskiego pt. „Syzyfowe prace” opowiada o przeżyciach Marcina Borowicza w czasie jego uczęszczania do szkoły. Najpierw uczęszcza...

4. Groteska w literaturze 20 - to lecia
Groteska to kategoria estetyczna, rodzaj satyry. Polega ona na silnym zdeformowaniu rzeczywistości świata przedstawionego w utworze. Często pojawiają ...

5. Recenzja filmu “Gladiatora”
Chleba i igrzysk – tego było trzeba rzymskiej społeczności. O tym fakcie przekonują nas twórcy najnowszego filmu dotyczącego imperium rzymskiego...

6. Tematyka opowiadań E.Orzeszkowej
"A,B,C". Bohaterką opowiadania jest Joanna Lipska, córka nauczyciela mieszkająca w Niemczech. Jej ojciec brał prawdopodobnie udział w powstaniu styczn...

7. Awangarda Krakowska (program, twórcy, przykłady)
Grupa skupiona wokół Tadeusza Peipera i pisma "Zwrotnica"; należeli do niej Julian Przyboś, Jan Parandowski, Adam Ważyk;

Głosili związ...

8. Kategorycznie wykreślam “Ferdydurke” z programu szkolnego lub pozostawiam go w programie
Według mnie utwór Witolda Gombrowicza pod tytułem „Ferdydurke” powinien pozostać w programie szkoły średniej, ponieważ z powieści tej młod...

9. Rola empatii i asertywności w skutecznym porozumiewaniu się
Żyjemy w czasach kiedy coraz szybciej zdaje się zanikać struktura życia społecznego, coraz bardziej rozrywają się więzy między ludźmi , panuje egoizm ...

10. Grupy poetyckie w XX-leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworów
- Skamandryci byli grupą "programowo bezprogramową". Wielką piątkę tej grupy stanowili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonim...

11. Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku.
"Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza

- konwencja mitów i symboli: sklepy cynamonowe - symbol poszukiwanego szczęścia, egzotyki i niedoś...

12. Problem gry, maski, gęby w moim życiu
„Nie ma ucieczki przed gębą jak, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem można schronić się jedynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą za...

13. Metaforyczny sens przygód bohatera “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza czyli o Treści i Formie w życiu człowieka.
"Ferdydurke" jest specyficzną, nowatorską powieścią, która wywołała w roku 1938 - roku swojego wydania - nieco hałasu. Dyskusje i atmosfera skandalu t...

14. Zygmunt Freud - Psychoanaliza
Sigmund Freud (1856-1939) - austriacki neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy. Początkowo zajmował się neuropatologią, później leczeniem nerwic, z...

15. “Ferdydurke” Gombrowicza
Witold Gombrowicz (1904 - 1969)
- debiutował zbiorem opowiadań "Pamiętnik z okresu dojrzewania" (1933),
- powieścią "Ferdydurke" (1937...

16. Gombrowicz - “wielkim poetą był” - problematyka “Ferdydurke”
Witold Gombrowicz (1904-1969) debiutował zbiorem opowiadań „Pamiętnik z okresu dojrzewania” (1933). Następnym jego utworem, powieścią R...

17. Człowiek w zmaganiu z formą w “Ferdydurke”
Podstawowym pojęciem, jakim operował Gombrowicz w swych wypowiedziach o człowieku i świecie była "forma". Jest to zarazem kluczowe znaczenie w pogląda...

18. Dalsze losy Wokulskiego jako pozytywisty
Wybuch w zamku był tak wielki, że żadna istota żywa nie byłaby w stanie go przeżyć , a tym bardziej Stanisław Wokulski , który nie był już człowiekiem...

19. Wiek XVIII w Polsce
SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA
W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły sta...

20. Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)
Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami d...

21. Dom
Czym jest tak naprawdę dom? Co oznacza to krótkie, acz bardzo tajemnicze słowo? Wielu z nas, ludzi XX wieku uważają, że słowo to oznacza tylko nie maj...

22. ,, Syzyfowe prace\" Rozterki i przeżycia
Rozterki i przeżycia szkolne Marcina Borowicza

Marcin Borowicz był synem zubożałego szlachcica. Jego rodzice pragnęli by ich dziecko z...

23. Obraz wsi polskiej i jej mieszkańców na podstawie nowel pozytywistycznych
W pozytywizmie, obok rozwijającej się twórczości powieściowej, dużą popularnością cieszyły się licznie pisane nowele. Te krótkie, pisane prostym język...

24. Kabaret \\
1. Czynniki wpływające na powstanie „Zielonego balonika”.

Pochodzenie „Zielonego balonika” było przede ...

25. Opium w rosole
Niedziela, 30 stycznia 1983r.-początek akcji

1. Jeden z głównych bohaterów - Maciek Ogorzałka zostaje przedstawiony w tym rozdziale w ...

26. “Ferdydurke” Witold Gombrowicz
Witold Gombrowicz to jeden z najwybitniejszych prozaików polskich XX wieku, pisarz o światowej renomie, którego książki zostały przełożone na różne ję...

27. Prądy i kierunki artystyczne w literaturze i sztuce XX-lecia międzywojennego w Europie i w Polsce.
I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nad...

28. W jaki sposób nowela pozytywistyczna realizowała główne hasła epoki
W oparciu o filozofię Herberta Spencera pozytywiści głosili hasło pracy organicznej, według której każdy człowiek powinien działać użytecznie, tylko w...

29. Pozytywizm
Program pozytywizmu polskiego na tle sytuacji politycznej i społecznej .

Nazwa pozytywizm została przyjęta z filozofii Augusta Comte'a ...

30. Aktualne zagadnienia doby pozytywizmu w twórczości Konopnickiej i Sienkiewicza (i innych)
Pozytywizm rozwinął gatunki epickie, ponieważ to one właśnie najbardziej nadawały się do wyrażania idei i myśli dominujących w tej epoce. Zadaniem lit...


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.