Szukaj

Szukaj na stronie



Reklama



Streszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe oprocentowanie
Porównanie lokat bankowych. Znajdz najkorzystniejszš ofertę lokaty.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane




Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. W labiryncie historii ... . Tragizm losów poety - “Kolumba”
Mianem "Kolumbów", "Kolumbów rocznik 20", poetów podziemia określa się młodych, urodzonych około roku 1920 poetów, którzy tworzyli w czasie wojny i ok...

2. Pokolenie Kolumbów
Pokolenie Kolumbów, tym mianem często określamy ludzi urodzonych w dwudziestoleciu międzywojennym, ludzi- młodzież , która walczyła w czasie II Wojny ...

3. “Hamlet” Szekspira - dramat o miłości i nienawiści.
"Być, albo nie być, oto jest pytanie. Czy jest szlachetniej, by duch nasz znosił Pęta i strzały gwałtownego losu. Czy za broń chwycić przeciw morzu ci...

4. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczynskiego “Westchnienie”
Druga wojna swiatowa to byl czas straszny dla ludzi. Dla tych, ktorzy Bogu ducha winni gineli w meczarniach, lub tak szybko, ze zgola nie zdazyli sie ...

5. Klasycyzm
Klasycyzm to prąd literacki w sztuce i literaturze europejskiej. Od XVI w. we Włoszech, rozkwit we Francji w XVII w. Modny w okresie oświecenia (XVIII...

6. Rzecki i Wokulski. Scharakteryzuj postacie. Jakie znaczenie dla idei utworu ma kreacja takiej pary bohaterów?
Początkowo utwór miał mieć tytuł "Trzy Pokolenia", ale ponieważ autorzy nie lubią podawać tematyki utworu wprost, więc przy pierwszej okazji zmienił t...

7. Groteska w literaturze 20 - to lecia
Groteska to kategoria estetyczna, rodzaj satyry. Polega ona na silnym zdeformowaniu rzeczywistości świata przedstawionego w utworze. Często pojawiają ...

8. Symbole w utworze \"Albatros\" C.Baudela
Albatros jest symbolem pisarza,poety. Świadczy o tym motyw lotu ikaryjskiego.
Okręt jest symbolem miejsca gdzie żyje poeta.
Załoga sta...

9. Społeczeństwo i trzy pokolenia idealistów w “Lalce”. Złożoność charakteru Wokulskiego
"Lalka" drukowana była na łamach "Kuriera Codziennego" w latach 1877-79. Bolesław Prus zamierzał nadać dziełu tytuł "Trzy pokolenia". Z "Listu do niez...

10. Pojęcie katastrofizmu generacyjnego i historiozoficznego w świetle wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyraża katastrofę spełnioną. W wierszu "Z głową na karabinie" poeta ściśle określa istotę Apokalipsy;niesie ona ...

11. Marek Hłasko
Marek Hłasko ur. 14 stycznia 1934 w Warszawie, zm. 14 czerwca 1969 w Wiesbaden w Niemczech, prozaik. Przez kilka lat pracował jako kierowca samochodow...

12. “Zrozumieć swój czas...” - Krzysztof Kamil Baczyński o barbarzyństwie wojny
Baczyński był jednym z pierwszych poetów pokolenia Kolumbów. Pokolenia, któremu odebrano młodość i szansę na dobry start w życiu. Sam poeta zdał matur...

13. Groteska jako sposób ujęcia rzeczywistości (Gombrowicz, Witkacy, Bułhakow - do wyboru)
Groteska staje się dość popularną metodą pokazania rzeczywistości w XX-leciu. Powieści groteskowe, zachowując pewną dozę realizmu, zderzają ją z całko...

14. Aleksander Fredro na tle polskiego romantyzmu
Aleksander Fredro to symbol polskiego komediopisarstwa i symbol Polski szlacheckiej. Zarazem jest to kolejna postać polskiego romantyzmu. Romantyzm i ...

15. Czy Raskolnikow jest bohaterem tragiczny
Tragizm jest jedną z głównych kategorii estetycznych i filozoficznych. Polegał na działaniu fatum, na konflikcie dwóch nie dających pogodzić się ze so...

16. Liryka rewolucyjna Wadysława Broniewskiego
Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W jego domu żyw...

17. Dekantyzm
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), uznany był za „poetę pokolenia”, opublikował swój pierwszy tom poetycki w roku 1891 (Poezje. Seria...

18. Na czym polega dylemat młodego pokolenia AK-ców w świetle powieści Jerzego Andrzejewskiego “Popiół i diament”?
Dylemat pokolenia akowców - jest to dylemat tych, którzy swe młodzieńcze lata poświęcili dla dobra słusznej sprawy, jaką była obrona Polski i polskośc...

19. Bunt marzenie i ...
Bunt, marzenie i ...?

...euforia, radość z życia. Są to cechy charakteryzujące przede wszystkim ludzi młodych, osób wkraczających dopi...

20. Komedia klasyczna
Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie r...

21. Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej
Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Bara

Poezja Wisławy Szymbors...

22. Esej Interpretacyjny liryku “Pokolenie”
Krzysztof Kamil Baczyński , pseud. Jan Bugaj , urodził się w Warszawie w 1921 roku , był synem krytyka literackiego . W 1939 ukończył gimnazjum , a pó...

23. Bolesław Prus “Lalka”
W kanonie lektur klasy trzeciej widnieje lektura Bolesława Prusa ,,Lalka .Pośród galerii postaci pojawiających się na łamach tej lektury na uwagę zasł...

24. Stół rodzinny - E.Lipska
Lipska Ewa ur.1945, poetka;liryka i proza poet. poświęcona moralnym i egzystencjalnym dramatom człowieka;Dom spokojnej starości, Żywa śmierć, Przechow...

25. Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego.
Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dl...

26. Spór pokoleń
Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych "starego" pokolenia. "Młodzi" odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, ...

27. Walory artystyczne \"Wesela\" jako czoło
"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w którym oprócz realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa s...

28. Charakterystyka bohatera tragicznego
Tragedia - jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dając...

29. Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana
Debiut - 1895 r. - "Sekstywy" . 1912 r. - "Sad rozstajny".

Przełamywał konwencje młodopolskie: - powrót do natury, - rozważania filozo...

30. Katastrofizm generacyjny w twórczości K.K. Baczyńskiego
K.K. Baczyński urodził się w latach dwudziestych naszego wieku. Należał do pokolenia kolumbów – ludzi, którzy urodzili się w Polsce, Polsce, któ...

31. Literatura XX-lecia wobec problemów ówczesnej rzeczywistości.
W XX-leciu w wielu utworach pojawia się tematyka poruszająca problemy świata tego okresu; oczywiście polska literatura zajmuje się głównie problemami ...

32. Henryk Sienkiewicz - Latarnik
Pewny stary Polak, obejmuje posadę latarnika w pobliżu kanału Panamskiego. Spędza czas w samotności. Przypadkiem wpada my w ręce "Pan Tadeusz" Adama M...

33. Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. “Ocalony”
„Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem prowadzony na rzeź".
Wiersz Ocalony Tadeusza Różewicza jest analizą stanu umysłu ludzkiego...

34. Dlaczego Gabriela Zapolska nazwała swą s
Sztuka Zapolskiej nosi podtytuł "tragifarsa kołtuńska". Uzasadnieniem jest treść utworu, która przedstawia nam typowe kołtuny, a więc ludzi obłudnych,...

35. Adam Mickiewicz “Konrad Wallenrod”Adam Mickiewicz “Konrad Wallenrod”
"Macie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem"
Nicolo di Bernardo dei Macchiavelli

Żył w latach...

36. Tedeusz Rożewicz - Warkoczyk i inne
Tadeusz Różewicz- Warkoczyk...
Tadeusz Różewicz, to współczesny polski poeta bardzo szeroko znany i tłumaczony niemal na całym świecie, już za...

37. Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tra
Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tragiczną.

Plan pracy:
1.Wyjaśnienie pojęć takich jak :
a)tragizm
b)konfl...

38. “Granica” Zofii Nałkowskiej jako nowa odmiana powieści
"Granica" jest uważana za nową odmianę powieści głównie dzięki swej konstrukcji i kompozycji. Zofia Nałkowska postanowiła zastosować inwersję kompozyc...

39. Hemingway Ernest
Hemingway Ernest (1899-1961), wybitny pisarz amerykański. Laureat Nagrody Nobla 1954. Wykształcenie średnie. Dziennikarz. W 1918 pojechał jako ochotni...

40. “Ikar” Stanisława Grochowiaka – analiza i interpretacja
Po 1956 roku w Polsce zaczął rozwijać się nowy nurt poetycki, nazwany przez jego głównego krytyka, Jana Przybosia, turpizmem . Poeci – turpiści ...

41. Znaczenie “Mogiły” dla najmłodszego pokolenia w powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa wybrała jako temat utworu sprawy ważne dla wielu pokoleń. Ukazała rozległy obraz społeczeństwa, czyniąc powstanie styczniowe istotnym...

42. Jaką prawdę o człowieku i rzeczywistości ukazuje literatura?
Rzeczywistość, która otacza człowieka, przedstawia mu się jako siła niezbadana i zadziwiająca. Czasem złowroga, innym razem przyjazna. Człowiek, w swo...

43. Rozwój powieści pozytywistycznej (od tendencyjności do realizmu krytycznego)
W każdej epoce, niezależnie od wszystkiego następowały pewne ważne zmiany we wszystkich aspektach: tak filozofii jak i ideologii i literaturze, co wyn...

44. Rozprawa Stanisława Wyspiańskiego z naro
Wyspiański poddaje w swoim dramacie ocenie obie warstwy społeczne: chłopów i inteligencję, po pierwsze wydobywając z ich dusz to, co prawdziwe, po dru...

45. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

46. Moralistyka, ironia i sceptycyzm w twórczości Ignacego Krasickiego
- Bajki, dzięki zawartemu morałowi lub puencie pozwalały na przekazanie wielu treści czytelnikowi, np.:

"Szczur i kot" - piętnuje pych...

47. “Tango” Sławomira Mrożka – uniwersalna problematyka ukryta pod maską błazeńskiej groteski
Sławomir Mrożek to – obok Tadeusza Różewicza – najwybitniejszy przedstawiciel polskiej dramaturgii współczesnej. Jego utwór, „Tango&...

48. Rola przeszłości w życiu bohaterów “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Pozytywizm. Był to okres metamorfozy porywczych, buntowniczych a czasem nawet lekkomyślnych, jednym słowem osób romantycznych w spokojnych, zajmującyc...

49. Co zawdzięczam utworom o wojnie i okupacji?
Okres wojny i okupacji jest bardzo bogaty w twórczość poetów i pisarzy. Wiele z tych dzieł miałam okazje przeczytać. Oczywiście człowiek z każdego prz...

50. Lord Jim jako postać tragiczna
Lord Jim jest tragiczną postacią. Jednak, aby móc udowodnić, że tak jest naprawdę należy sobie wytłumaczyć co to jest tragizm, konflikt tragiczny oraz...

51. “Wszystkie książki mówią – każda niesie jakąś wiadomość, którą chce podać w najdalsze pokolenia”
Skomentuj myśl Jana Parandowskiego odwołując się do 2 – 3 wybranych utworów.

Czy prawdą jest twierdzenie, że ,,każda książka nies...

52. Krzysztof Kamil Baczyński wobec tradycji w świetle swych utworów
Z utworów wojennych przebijają do nas echa romantycznej tradycji poety zagrzewającego do walki, choć nie zawsze jest ona zgodna z jego sumieniem. Jest...

53. Miłość
MIŁOŚĆ- Złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień
Czymże jest miłość, pozostaje niezgłębioną tajemnicą, niepowtarzalna więź łącząca dwo...

54. Poeta i poezja
MIŁOŚĆ- Złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień
Czymże jest miłość, pozostaje niezgłębioną tajemnicą, niepowtarzalna więź łącząca dwo...

55. Charakterystyczne motywy i tematy podejmowane w poezji C. K. Norwida
Norwid w poezji podejmował tematy ponadczasowe, uniwersalne, kult ludzi wielkich, a nawet historię Polski i problem walki o niepodległość ujmował w ka...

56. Adam Asnyk - życie i twórczość
Adam Asnyk (1838-1897)

Życiorys:

Poeta i dramatopisarz; brał udział w powstaniu 1863 r. (członek radykalnego "rządu wr...

57. Bolesław Prus
  Bolesław Prus,a właściwie Aleksander Głowacki urodził się w 1847r. a zmarł w 1912. Był pisarzem i publicystą. Pochodził z ubogiej szlachty (herbu Pr...

58. Recenzja \"Wesela\" Andrzeja Wajdy
Dnia 9 stycznia 1973 roku miała miejsce premiera filmu Andrzeja Wajdy pt. „Wesele”. Tego dnia wielu sympatyków filmów reżysera poszło do k...

59. “Potop” jako powieść historyczna
Tradycje powieści sięgają już Homera. Jednak twórcą, który upowszechnił ten gatunek był Walter Scott, twórca romansu historycznego. Dla romantyków his...

60. Przyszłość cywilizacji. Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą rozwój cywilizacji?
„Filozofia odrąbie wnet aniołowi skrzydła,
Wszystkie tajemnice szkiełkiem i okiem ogarnie,
Ogołoci z widm powietrze i z gromów k...

61. Młodzież XXI w.
Żyjemy w XXI wieku . W naszych czasach młodzież ma wiele problemów. Nie mogąc ich rozwiązać sięgają po narkotyki i alkohol. Lecz wiele młodych ludzi w...

62. Problemy młodzieży w XX w.
Żyjemy w XXI wieku . W naszych czasach młodzież ma wiele problemów, nie mogąc ich rozwiązać sięgają po narkotyki i alkohol. Lecz wiele młodych ludzi w...

63. Okupacyjna rzeczywistość w świetle opowiadania “Pożegnanie z Marią”
Tadeusz Borowski należy do pokolenia szczególnie tragicznie doświadczonego przez historię. Ludzie urodzeni na początku lat dwudziestych naszego wieku ...

64. “Popiół i diament” jako próba ujęcia dramatu jednostki wobec historii
Powieść Jerzego Andrzejewskiego ukazała się drukiem w roku 1948. Jej akcja rozgrywa się w ważnym historycznie momencie: w dniach od 6 do 9 maja 1945 r...

65. Socrealizm “odwrócony”, czyli źródła niepokoju i poszukiwanie wartości przez Marka Hłaskę w wybranych opowiadaniach
Opowiadania Marka Hłaski stały się wyrazem buntu przeciw optymizmowi literatury realizmu socjalistycznego w stosunku do otaczającej rzeczywistości. Pr...

66. “Oryginalne myśli i uczucia w poezji A. Asnyka” 4 semestr
Adam Asnyk ur. Się w 1838 r .w Kaliszu zmarł w 1897 roku w Krakowie. Pochodził z rodziny szlachetnej o patriotycznych, narodowowyzwoleńczych tradycjac...

67. Antygona
Prologos:
  Akcja toczy się przed pałacem królewskim w Tebach. Antygona rozmawia z siostrą, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreon...

68. Czy Wokulski mógł uniknąć klęski?
Wokulski – romantyk i pozytywista, społecznik i skrajny indywidualista, idealista i racjonalista. Czy te sprzeczne ze sobą postawy, mogą się wza...

69. Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku.
"Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza

- konwencja mitów i symboli: sklepy cynamonowe - symbol poszukiwanego szczęścia, egzotyki i niedoś...

70. Wokulski - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw?
Głównym tematem powieści Bolesława Prusa było, jak sam autor pisał „przedstawienie naszych polskich idealistów na tle rozkładu politycznego̶...

71. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w kontekście problemów społeczno-politycznych młodego państwa polskiego.
Sytuacja w Polsce z obrazu Żeromskiego jest tragiczna: nędza, bezrobocie, nieludzkie warunki bytowania rzeszy robotników i chłopów nie pasują do szumn...

72. Poszukiwanie właściwej postawy wobec życ
„Młodą Polską” nazywamy epoką literacką trwającą od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku, do końca I wojny światowej. Za początek Młodej P...

73. Uzasadnij lub zakwestionuj obecność “Nad Niemnem” w obowiązkowym kanonie lektur
Jesteśmy (ja i moi koledzy) wychowani w kulturze obrazkowej - telewizor, komiksy, gazety - tam wszystko podane jest w sposób, jak to się mówi naukowo ...

74. “Lalka” Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu)
Jest to obraz trzech pokoleń Polaków, romantycznych idealistów, pozytywistycznych realistów i pokolenia przejściowego, do którego zalicza się Wokulski...

75. Idealiści w “Lalce” B. Prusa
Idealista to człowiek kierujący się w postępowaniu wzniosłymi zasadami, zdolny do poświęceń dla ich realizacji, wyobrażający sobie świat lepszym niż j...

76. Biografia Adama Mickiewicza (1798-1855)
Urodził się 24.XII.1798r. w Zaosiu koło nowogródka w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie Wileńskim ,gdzie dz...

77. Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia.
Był poetą trzech pokoleń: Młodej Polski, XX-lecia oraz Wojny i niedługi czas po niej

Nigdy nie przejmował wszystkiego z danej epoki: z...

78. Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku
Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i po...

79. Joseph Conrad portret psychologiczny tyt
Portret psychologiczny tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nic...

80. Lalka
Główne wydarzenia

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga




GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.