Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe porównywarka
Porównanie lokat bankowych. IdeaBank, Lokata na Dobry Poczštek 4,5%

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Nastroje końca wieku w poezji młodopolsk
źródła nastrojów: - upowszechnienie kultury; - sytuacja społ.-ekonomiczna; - poczucie zagrożenia indywidualności; - filozofia Schopenhauera (bezrozumn...

2. “Kazania” Piotra Skargi
Piotr Skarga, dzięki działalności filantropijnej, został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Najważniejszym dziełem nadwornego kaznodziei s...

3. Fraszki i pieśni - wyraz renesansowej postawy Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski urodził się 1530r. W Sycynie koło Radomia, zmarł 22 VIII 1584 w Lublinie. Był uważany za najwybitniejszego reprezentanta poezji humani...

4. Zygmunt Krasiński
  Zygmunt Krasiński - poeta urodził się i umarł w Paryżu (1812 - 1859). Później jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone w Opinogórze koło ...

5. Postacie w “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego
Jadwiga Dąbrowska :
matka Cezarego
nie potrafiła nauczyć się płynie mowy rosyjskiej
interesowało ją życie w Siedlcach (dostawa...

6. Hugo Kołłątaj
Hugo Kołłątaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postępu. Urodził się na Wołyniu, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu ...

7. Filozofia życiowa J.Kochanowskiego w pieśniach
W pieśniach, które Jan Kochanowski pisał prawie przez całe życie zawarł swą filozofię życiową. Poeta pisał głównie dla ludzi i o ludziach, całą uwagę ...

8. Czego dotyczą Śluby panieńskie i jaką koncepcję miłości zawarł Fredro
Komedia "Śluby panieńskie" rysuje pełną uroku atmosferę szlacheckiej prowincji XIX wieku i zawiera dwa poważne tematy:

- koncepcja miło...

9. Adam Asnyk - życie i twórczość
Adam Asnyk (1838-1897)

Życiorys:

Poeta i dramatopisarz; brał udział w powstaniu 1863 r. (członek radykalnego "rządu wr...

10. Oświeceniowa publicystyka polityczna w Polsce
Pochodził z rodziny mieszczańskiej (syn burmistrza). Został księdzem, gdyż była to jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobyci...

11. Czym jest forma w życiu człowieka? Forma a problemy wolności i ubezwłasnowolnienia człowieka w literaturze XIX i XX wieku
,,Każdy musi być oceniony przez każdego, a pojęcie o nas ciemnych, ograniczonych i tępych jest nie mniej doniosłe niż pojęcie bystrych, światłych i su...

12. Odprawa posłów greckich
Treść utworu

  Tekst tragedii poprzedza list Kochanowskiego do Jana Zamoyskiego, który jest odpowiedzią na prośby magnata, kt...

13. Czym jest człowiek?
Pytanie to zadawane jest chyba od uzyskania przez człowieka świadomości. Poczynając od starożytnych, a może jeszcze nawet wcześniej, człowiek zawsze z...

14. Przyglądanie się człowiekowi – w poezji, powieści i dramacie dwudziestolecia międzywojennego.
Człowiek przez cały czas się rozwija. W każdej epoce kierują nim różne wartości, z tego względu nie możemy powiedzieć, że psychika człowieka jest już ...

15. Forma i tematyka nowelistyki
Pierwsze formy epickie pojawiły się w starożytności i literaturze orientalnej. Nowożytne wzorce zaistniały u progu renesansu - "Decameron" Giovanniego...

16. „Szczęście (...) zawsze będzie się
„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze t...

17. Szczęście...
„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze t...

18. “Ludzie stamtąd” Maria Dąbrowska
"Ludzie stamtąd" czyli spoza rodzinnego domu, spoza dworu, "nie stąd", żyjący obok, a więc ludzie z folwarku, z czworaków, z kolonii, z największej nę...

19. Dziady
  \"Dziady kowieńsko-wileńskie\" wydane zostały obok \"Grażyny\" w 1823 r. w II tomie \"Poezyj\".
  Całość poprzedza wiersz \"...

20. “Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem”
- Słowa Aleksandra Watta uczyń mottem rozważań na temat pracy i sposobów pisania o niej w epoce pozytywizmu

Praca - jedno krótkie sło...

21. Humanizm
Pierwsze przejawy humanizmu w kulturze polskiej obserwujemy już w połowie XV wieku w życiu i działalności wybitnych mężów stanu, polityków, dyplomatów...

22. Szukam nauczyciela i mistrza
W dzisiejszych czasach młodzi ludzie często nie uznają żadnych autorytetów i trudno określić jaki jest tego powód. Sądzę, że media mają w tym spory ud...

23. Renesans i barok. Dwie wizje świata i dwie poetyki (na wybranych przykładach)
Renesans to wielka epoka kulturowa, rozpoczynająca dobę nowożytną, która we Włoszech trwała od XIV do początku XVI wieku, a w XV wieku objęła swym zas...

24. Obraz Boga w literaturze baroku i romantyzmu
Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji polity...

25. Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi “Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa
Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy...

26. “Dom zawsze ustępować powinien krajowi.”
"Dom zawsze ustępować powinien krajowi." - w tym cytacie Julian Ursyn Niemcewicz zawarł przesłanie do narodu polskiego abyśmy zaczęli troszczyć się o ...

27. Pinokio
I. Streszczenie.
Rozdział I.
  Pewnego dnia stolarz Antonio (zwany powszechnie majstrem Wisienką) znalazł w swoim warsztacie k...

28. Do jakich przemyśleń skłaniają cię wybory bohaterów, których literackie biografie można określić mottem “trudne zwycięstwa” lub “gorzkie klęski”?
Jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych jest zagadnienie postawy życiowej. Każdy człowiek dorastając i szukając swojego miejsca...

29. Tajemnica smoczego rodu
W zamierzchłych czasach, przed wieloma wiekami światem władały dziwne gadziny. Były to stworzenia potężne, ogromne, zazwyczaj uskrzydlone, choć bywały...

30. Trzy obrazy rewolucji ( Nie-Boska komedia, Przedwiośnie, Szewcy) co je łączy
Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana ( np. rewolucja obyczajowa, przemys...

31. Trzy obrazy rewolucji ( Nie-Boska komedia, Przedwiośnie, Szewcy ), co je łączy?
Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana ( np. rewolucja obyczajowa, przemys...

32. Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...
Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moż...

33. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rod...

34. Biografia Ignacego Krasickiego i Stanisława Staszica
Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rod...

35. “Groteska to moda, czy sposób na wyrażanie problemów współczesnego świata”?
Dwóch olbrzymów przechadzających się po szesnastowiecznej Francji; wiedźmy zgadujące z tajemnych mikstur losy Makbeta; Kordian lecący na chmurze do Po...

36. Komediantka - W. Reymonta
Bukowiec - stacja kolei dąbrowskiej. Leży pomiędzy wzgórzami okrytymi bukiem i sosną. W długiej i wąskiej dolinie, pełnej wód potoków, postawiono stac...

37. Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska
(1889-1965)

Maria Dąbrowska, z Szumskich, urodziła się 6.10.1889 w Russowie pod Kaliszem.
Pochodziła z...

38. Motyw ojczyzny w literaturze staropolskiej I literatury polskiego oświecenia
Burzliwe dzieje naszej ojczyzny sprawiły, że walka o niepodległość stała się trwałym, powracającym tematem polskiej literatury. Nie ma epoki, która ni...

39. Romantyzm - opracowanie wybranych utworó
  Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1...


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.