Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie lokat bankowych
Ranking lokat. Informacje na temat oprocentowania lokat bankowych.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Rola satyry i komedii w walce o postęp w dobie polskiego oświecenia
Satyra miała jasno i dobitnie krytykować pewne postawy i zachowania oraz schematy poprzez wyśmianie i wyolbrzymienie; w ten sposób istniała możliwość ...

2. Oświecenie - epoka polemiki z sarmatyzmem
W oświeceniu rozwija się nurt krytyczny wobec konserwatywnej postawy szlachty, która zagraża integralności Rzeczypospolitej; pojawia się on w wielu ut...

3. Satyra “Do króla” Ignacego Krasickiego jako prezentacja postawy króla Stanisława Augusta
Satyra " Do króla "ma charakter polityczny , ponieważ dotyczy działalności króla i postawy możnowładców .
Krytyka przeciwników reform oświatow...

4. Lektura prac myślicieli oświeceniowych
Jan Jakub Rousseau :

-wyjaśnienie pojęć obowiązujących w systemie demokratycznym,

-definicja państwa - "wyrazu woli zb...

5. Dydaktyczny charakter bajek Krasickiego
Bajki Krasickiego są dla niego tym, czym dla Kochanowskiego fraszki. Mają one charakter dydaktyczny. Krasicki wyśmiewa ludzkie wady: głupotę i pychę. ...

6. Degradujący wpływ wojny i obozów, pojęcie “człowieka zlagrowanego” w świetle utworów Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzinskiego
Obaj pisarze, zarówno Gustaw Herling-Grudziński, który przeżył łagier sowiecki w Jercewie, jak i Tadeusz Borowski, który przeżył szereg lagrów niemiec...

7. JAN Z KIJAN Nauki potrzebne do rzemiosła
W wierszu tym autor podaje szereg ludzi , którzy zatrudniają się u majstrów. Wszystkie te wady są przekorne i uczą postawy zbuntowanej , przekornej wo...

8. Dwa oblicza sarmatyzmu polskiego baroku (Pasek, Potocki)
Można zaobserwować dwie postawy sarmatyzmu szlachty: Pasek z jego pamiętnikami prezentuje postawę typowego, złego Sarmaty, zaś Potocki ze swoimi wiers...

9. Cechy romantyczne w balladzie Świteź - pierwiastki moralne w sonetach
1.    Ballada rozpoczyna się opisem ciemnego boru Płużyń, jeziora, które w nocy jest sprawcą romantycznego, optycznego złudzenia. Człowiek czuje się z...

10. Dulszczyzna - zjawisko historyczne czy a
W epoce Młodej Polski zapoczątkowanej w roku 1891 zaszło wiele zmian w stosunku do pozytywizmu. Modernizm wstrząsnął podstawami europejskiej kultury i...

11. Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - “Granica”?
Nałkowska prezentuje nam obraz społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Pokazuje pozostałości feudalizmu: głębokie i mające duży wpływ na kar...

12. Typy bajek w literaturze polskiego oświecenia Jaką funkcję spełniał ten gatunek?
Istnieją dwa podstawowe typy bajek: epigramatyczna charakteryzująca się drastycznie skróconą formą, oszczędnością słowa i dobitnością przekazanych pra...

13. Postacie kobiet w Lalce
Powieść Bolesława Prusa "Lalka" ukazała się w Warszawie, w roku 1890. Akcja utworu rozgrywa się w latach 1878-1879, ale w "Pamiętniku starego subiekta...

14. Teatr Oświecenia i jego rola. Omów na znanych Ci przykładach
Teatr powstał w Warszawie z inicjatywy króla w 1765 roku. Był to pierwszy publiczny teatr, który zapoczątkował działalność sceny narodowej. Pierwszym ...

15. Antyczna a szekspirowska koncepcja losów ludzkich
Z antyczną koncepcją tragizmu zerwał w swoich utworach Szekspir. Złamał nie tylko z zasadą trzech jedności, decorum ale również wprowadził nową koncep...

16. “Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza jako komedia polityczna
Julian Ursyn Niemcewicz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, której znaczna część przypada jeszcze na okres przed rozbiorowy. Jego działaln...

17. Joseph Conrad portret psychologiczny tyt
Portret psychologiczny tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nic...

18. Wacław Potocki jako główny przedstawiciel literatury dworskiej
TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

"Ogród fraszek"

Jest to zbiór 1800 utworów rozmaitej wielkości i różnoro...

19. “Pytania zadawane sobie” - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej
W poezji Szymborskiej odnajdujemy prawdę o sobie i świecie, który nam zagraża.

CECHY:

- pointa - koncept, komizm język...

20. Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji
II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Pows...

21. Barokowy apel o odrodzenie moralne polskiej szlachty w poezji Wacława Potockiego
Wiele utworów Wacława Potockiego stanowi jakby ówczesny rachunek obywatelskiego sumienia narodu. Tworzą one swoistą panoramę staropolskiego życia szla...

22. “Medaliony” Zofii Nałkowskiej jako arcydzieło pisarskiej powściągliwości
Zofia Nałkowska po zakończeniu wojny brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. Efektem pracy autorki w tej komi...

23. “Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego
Fiodor Dostojewski (1821-1881) był jednym z najbardziej interesujących pisarzy rosyjskich XIX w. Życie miał ciekawe i burzliwe - był skazany na karę ś...

24. Opierając się na wybranych utworach literackich XIX i XX wieku wybierz za najistotniejsze problemy moralne współczesnego człowieka
Ludzie żyjący w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku często czuli się zagrożeni przez cywilizację, bali się niepewnej przyszłości, która mogła przynieść...

25. Pamiętnik Rzeckiego jako przykład postawy romantycznej
Poza tym, że pamiętnik nie może być postawą, to widzimy w nim obraz jego autora - człowieka będącego na wskroś romantykiem;

Wychowywał...

26. “Powrót posła” komedią polityczną.
"Powrót posła" to utwór powstały w przeciągu kilku dni, w czasie przerwy w obradach Sejmu Wielkiego. Jest to komedia polityczna, która utrzymała klasy...

27. Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań
Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują dokładny obraz ziem polskich epoki po powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu. Jednak tematyka tych dzieł sięga d...

28. Moralność mieszczańska osądzona i wyszyd
W sztuce „Moralność pani Dulskiej” Gabriela Zapolska dokonuje rozprawy z drobnomieszczańską kołtunerią, której symbolem jest bohaterka tyt...

29. Bohaterowie walk o wyzwolenie Polski w latach 1939-1945
Bohater to słowo wieloznaczne. Mówiąc bohater możemy mieć na myśli postać książkową, albo osobę, która zasłużyła się czymś w życiu realnym. Okres II w...

30. Dlaczego “Początek” Andrzeja Szczypiorskiego mógł stać się światowym bestsellerem?
Jest to niewątpliwie powieść o oryginalnej, atrakcyjnej kompozycji. Szczypiorski tak konstruuje układ wydarzeń i charakteryzuje postacie, że mimo nowa...

31. Czy literatura może być sumieniem ludzkości?
Wypada na wstępie zastanowić się nad samym znaczeniem słowa sumienie. Otóż pod pojęciem tym kryje się zdolność rozróżniania dobra i zła, oraz dokonywa...

32. Sylwetka tytułowego bohatera powieści Jo
Charakterystyka tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nich należ...

33. Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich zródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?
Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich źródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?

...

34. Człowiek i przyroda w \\
Powieść ukazuje życie wiejskiej społeczności w ciągu czterech pór roku. Wieś Lipce i jej mieszkańcy zostali umieszczeni w wymiar mitu, poza czas histo...

35. Geneza i problematyka Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego
"Odprawa posłów greckich" - wystawiono 12 stycznia 1578 na ślubie Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, na weselu obecni byli posłowie i para kró...

36. Antenor, Helena, Aleksander, Priam – różne postawy wobec konfliktu grecko – trojańskiego, próba oceny. Jaki charakter jest tego dramatu?
„Odprawa posłów greckich” jest tragedią racji politycznych, społecznych , moralnych, które decydują o losach ojczyzny. Racje te zostają w ...

37. Wpływ symbolizmu na poezję Jana Kasprowi
Krzak dzikiej róży" jest to mały 4 częściowy zbiorek z roku 1898. Sonety te można uważać za wyraz zainteresowania Kasprowicza Tatrami. Cel poety był i...

38. Filozofia Kartezjusza
Urodził się 31 marca 1596 r. w La Haye i zmarł 11 lutego 1650 r. w Sztokholmie - Rene Descartes [Kartezjusz]. Ten francuski filozof i matematyk uchodz...

39. Czy Jana Kochanowskiego możemy nazwać typowym przedstawicielem epoki odrodzenia?
Renesans to okres w dziejach literatury i sztuki, przypadający na połowę XIV w. i trwający do końca XVI w. W Polsce rozpoczął się od drugiej połowy XV...

40. Ignacy Krasicki - bajki
Ignacy Krasicki był poetą racjonalistą, który za główny środek poznania świata uznawał rozum. Jego bajki są wyrazem przekonań, że człowiek jest istotą...

41. Literackie wizje i obrazy totalitaryzmów
Człowiek szlachetny, który ma światem kierować, niczego z uporem trzymać się nie powinien, niczego z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego co...

42. Moje zdanie na temat Rodi Raskolnikowa
Zbrodnia i kara jest powieścią poświeconą badaniu i analizie natury ludzkiej. Przedmiotem badań jest główny bohater Rodian Raskolnikow były student. D...

43. Cierpienie i śmierć w \"Innym świecie\" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Gustaw Herling-Grudziński został w 1940 roku aresztowany w Grodnie przez NKWD, oskarżony o działalność szpiegowską i skazany na pięć lat pobytu w oboz...

44. Ignacy Krasicki-opis bajek
TREŚĆ BAJEK

"Wstęp do bajek"
Jest to pierwsza bajka ze zbioru Bajki i przypowieś“Bajki. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany,...

45. Charakterystyka Rodiona Romanowiczowa Raskolnikowa
Rodion Romanowicz Raskolnikow to główny bohater "Zbrodni i kary" powieści Fiodora Dostojewskiego. Ma 23 lata, były student, pochodzi ze zubożałej rodz...

46. “Czlowiek jest święty! Czlowiek jest potworem!” Które z powyższych twierdzeń uznasz za prawdziwe gdy myślisz o portrecie człowieka XX wiek
Człowiek święty, człowiek potwór, tak najłatwiej można sprecyzować postawy życiowe na których temat chciałbym się wypowiedzieć i odzwierciedlić je w l...

47. Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej
Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fi...

48. Poszukiwanie właściwej postawy wobec życ
„Młodą Polską” nazywamy epoką literacką trwającą od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku, do końca I wojny światowej. Za początek Młodej P...

49. Czy dziś potrzebne są autorytety osobowe? Kto jest twoim autorytetem?
Często słyszymy, że życie w świecie współczesnym staje się coraz trudniejsze, upadają autorytety moralne, szerzy się bezrobocie, przemoc, a agresja pr...

50. Powstanie jakoś opisać - wielka odpowiedzialność Mirona Białoszewskiego za mikro-historię z perspektywy cywila - świadka powstania warszawskiego
"Pamiętnik z powstania warszawskiego" to bodaj jedyna książka o tym wydarzeniu napisana przez cywila, nie biorącego bezpośrednio udziału w walkach par...

51. Bajki i satyry - dwa narzedzia poprawy swiata
Bajki i satyry należą do gatunków literatury dydaktycznej. W okresie oświecenia ukształtowały się dwie formy bajek. Bajki epigramatyczne albo ezopowe ...

52. Uniwersalny charakter poezji Ignacego Krasińskiego
Sposobem przedstawienia wad społeczeństwa były dwa cykle "Satyr". Pierwszy został poprzedzony listem dedykacyjnym "Do Króla", w którym sądząc władcę, ...

53. Przeciwko czemu zbuntował się szesnastoletni uczeń (Holden) buszując przez kilka dni po Nowym Jorku?
Bunt u ludzi rodzi się na znak protestu wobec czegoś, niezadowolenia oraz chęci przeciwstawienia się czemuś.
Holden Caulfield - bohater książk...

54. Problematyka twórczości Herberta i Szymborskiej
Herbert
Część literaturoznawców jest skłonna umieszczać Herberta w nurcie klasycznym - zwłaszcza, że poeta ten wciąż odwołuje się do klasyczny...

55. Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia
Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstani...

56. Hasła i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu
W skrócie założenia filozoficzne epoki: Comte - filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wied...

57. Oświecenie jako epoka polemiki z sarmatyzmem
Geneza oświecenia w Polsce związana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Należy do nich zaliczyć szlachecki repu...

58. “Powrót posła” - komedia polityczna i obyczajowa
Wystawiona na kilka miesięcy przed ogłoszeniem Konstytucji 3 maja. Zawarł w niej Niemcewicz ważką treść polityczną, ściśle związaną z nowatorskimi pra...

59. Postawa Wacława Potockiego i Jana Chryzostoma Paska - różne oblicza sarmatyzmu
Pasek był typowym przedstawicielem średniej szlachty. Jak każdy ówczesny Sarmata był rycerzem (żołnierzem) i rolnikiem (gospodarzem). Brał udział w wy...

60. Cezary Baryka - bohater który traci złudzenia
Odwołanie też jakby do historii Eugeniusza z "Ojca Goriot" Balzaca (bohater traci złudzenia co do osądu ludzi z wyższej sfery, ich moralności i dobrej...

61. Literatura prawdy, pamięci, ocalenia? Rozważania młodego czytelnika o literaturze XX wieku
Co znaczy być człowiekiem? Czy człowieczeństwo jest rzeczywiście godnością, którą należy zdobywać? Wszak z punktu widzenia biologii wszyscy rodzimy si...

62. Karpiński - poeata sentymentalny
Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymenta...

63. Metaforyczny sens “Dżumy” Alberta Camusa; pojęcie powieści - paraboli
Parabola to inaczej przypowieść. To historia mająca wszelkie znamiona autentyczności, a przede wszystkim bohaterów reagujących jak normalni ludzie, mi...

64. Postawy heroiczne (nowe oblicze heroizmu) w literaturze obozowej
W zmienionych warunkach, gdzie życie ludzkie było mniej warte niż życie psa, upodleni ludzie, aby zdobyć pożywienie, dokonywali wszelakich przestępstw...

65. “Medaliony” Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu
Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. "Medaliony" zostały napisane na podstawie autentycznych faktów-zez...

66. W literaturze polskiej i obcej możesz znaleźć różne postawy życiowe
Zaprezentuj te, które mógłby zaakceptować młody człowiek.
Plan:
I.Wprowadzenie
1.Jaka jest współczesna młodzież?
2.Co s...

67. Postawy Niemców wobec faszyzmu
„Faszyzm jest religią: XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu”. Tak wypowiadał się Benito Mussolini na temat dojścia do władzy...

68. Wyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej “Granica”
"Granica" Zofii Nałkowskiej łączy w sobie cechy powieści społeczno-obyczajowej, politycznej i filozoficznej. Ukazuje przekrój społeczeństwa polskiego ...

69. Wolność i zniewolenie jako uniwersalny motyw w literaturze XX wieku
Wiek XX to niewątpliwie najstraszniejszy okres w dziejach ludzkości, która została wystawiona na okrutną próbę, jaką była I i II wojna światowa. Świat...

70. Ignacy Rzecki
    W momencie rozpoczęcia akcji utworu Ignacy Rzecki jest subiektem z 25-letnim stażem. Z pamiętnika bohatera poznajemy jego przeszłość. Ojciec Rzeck...

71. Teatr narodowy
W czasach renesansu i baroku powstają sceny magnackie. Ich zalążkiem były przedstawienia prezentowane na rynkach miejskich w średniowieczu. Teatr zacz...

72. Katarynka
Główne wydarzenia

    - Tryb życia pana Tomasza, jego zamiłowania i słabości; niechęć do kataryniarzy i katarynek.
...

73. Leopold Staff - poeta klasyk
Poezja Staffa ma wielki znamiona klasyczne. Są to:

A. Poeta przejmuje na siebie rolę nauczyciela - moralisty - "Przedśpiew" z tomu "Ga...

74. Do jakich przemyśleń skłaniają cię wybory bohaterów, których literackie biografie można określić mottem “trudne zwycięstwa” lub “gorzkie klęski”?
Jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych jest zagadnienie postawy życiowej. Każdy człowiek dorastając i szukając swojego miejsca...

75. Gatunki literackie oświecenia wyrazem tendencji epoki i ich charakterystyka
Można stwierdzić, że były to gatunki użytkowe, takie, w których łatwo było pouczać publiczność, ukazać i ośmieszyć wady społeczne, postulować reformy ...

76. Ewolucja postawy i warsztatu artystyczne
Pierwszy okres twórczości Kasprowicza charakteryzuje się społecznym radykalizmem i jednocześnie, pod względem sympatii artystycznych, pewnym tradycjon...

77. Mały Książę - rozważania
"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci zostaje. Podobnie, gdy czerpiesz z prawdziwej studni, im więcej z niej cze...

78. “Jakaż jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza?”. Moje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu systemu wartości.
Pytanie o „ochronną tarczę” przeciw złu wymierzonemu w człowieka postawił pod koniec ubiegłego wieku K. Przerwa – Tetmajer, poeta &#...

79. Narodziny powieści
XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytny...

80. Próby przełamania postawy dekadenckiej w
Próby przełamania nastroju smutku i beznadziejności podjął już Kazimierz Przerwa - Tetmajer, którego utwory cechował najgłębszy chyba dekadentyzm. W "...

81. Jaką prawdę o człowieku i rzeczywistości ukazuje literatura?
Rzeczywistość, która otacza człowieka, przedstawia mu się jako siła niezbadana i zadziwiająca. Czasem złowroga, innym razem przyjazna. Człowiek, w swo...

82. “Początek” Andrzeja Szczypiorskiego - książką o Polsce i Polakach
Trzeba przyznać, że "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego to powieść bogata treściowo, podejmująca różnorodne tematy istotne w życiu człowieka. W tym tk...

83. Typy dramatów młodopolskich
Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo eks-presjonistyczny.

Przykład pierwszego stanowi ...

84. Czy Wokulski mógł uniknąć klęski?
Wokulski – romantyk i pozytywista, społecznik i skrajny indywidualista, idealista i racjonalista. Czy te sprzeczne ze sobą postawy, mogą się wza...

85. Analiza postawy chłopa w opowiadaniu S.
Rozdziobią nas kruki, wrony pochodzi z pierwszego zbioru opowiadań Stefana Żeromskiego, wydanego w 1895 roku. W utworze tym autor przywołuje pewien ep...

86. Dekalog moralny człowieka w czasach zagrożenia
(Czesław Miłosz "Traktat moralny", Zbigniew Herbert "Przesłanie pana Cogito", Albert Camus "Dżuma", Andrzej Szczypiorski "Początek", "Przed nieznanym ...

87. Rozwój instytucji kulturalnych
Zasadniczym początkiem rozwoju instytucji życia kulturalnego było otwarcie w Warszawie Biblioteki Załuskich, jednej z niewielu w Europie bibliotek pub...

88. Każdy człowiek kształtuje swoją hierarchię wartości
Rozważ wpływ literatury na twój kodeks etyczny i postawę wobec rzeczywistości.

Człowiek od lat próbuje ukształtować swoją psychikę wzor...

89. “Powrót posła” - komedia polityczna i obyczajowa(2)
Komedia ta była z założenia komedią krytykującą postawy, tak polityczne jak i obyczajowe; powstała na zmówienie obozu patriotycznego w czasie Sejmu Cz...

90. Tadeusz Różewicz i Sławomir Mrożek - dwaj surowi sędziowie współczesności
Obaj autorzy odnoszą się krytycznie do współczesnego człowieka i świata, który tworzy i któremu się poddaje.

Współczesność to schematy...

91. Satyra doby oświecenia w walce z ciemnotą i zacofaniem społecznym
Satyra to utwór literacki, posługujący się dowcipem, ironią, kpiną lub szyderstwem, by wyrazić krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, ośmieszy...

92. Jan Kochanowski - Muza
Ludzkość, która z biegiem lat i wieków coraz pełniej wkracza w świat przepełniony postępem cywilizacyjnym, pogonią za pieniądzem i żądzą władzy, nieśw...

93. Nurty
Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego ...

94. Dydaktyczny charakter literatury Oświecenia
Oświecenie – przesiąknięta utylitaryzmem i zaangażowaniem ludzi w nauczanie niższych warstw społecznych epoka różni się wyraźnie od niedawno pan...

95. Topos kariery
Najbardziej wyraźnym i znanym archetypem kariery był Makbet bohater książki W. Szekspira pod tym samym tytułem. Autor bardzo dokładnie opisał drogę po...

96. Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu
Literatura pozytywizmu, choć z założenia opozycyjna do romantycznej, czerpała z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwającej nadal niewoli.
...

97. Różne koncepcje poezji i jej stosunku do tradycji w Polsce lat międzywojennych.
1. Skamandryci (Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz):

Bezprogramowość, w imię swob...

98. Stefan Żeromski - Siłaczka
Nowela ta liczy sobie sto lat. Często jest cytowana. Tytuł jest używany jako skrót określający postawę wobec życia. Przez "Siłaczkę" w popularnym rozu...

99. Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu
Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romant...

100. “Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa
Pełne „zaistnienie” Bułhakowa w odbiorze czytelniczym miało miejsce dopiero w 26 lat od chwili jego śmierci w 1940 roku. Według profesora ...

101. Interpretacja tytułu powieści Tadeusza Konwickiego “Mała Apokalipsa” w świetle treści i problematyki
Interpretacja tytułu powieści Tadeusza Konwickiego pt. “Mała Apokalipsa” w świetle treści i problematyki.

A. Apokalipsa mia...

102. Jana Kochanowskiego obywatelski głos troski o losy Rzeczpospolitej
Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce. Odzwierciedlone jest to w wielu utworach tego wybi...

103. Walczyć jak Wołodyjowski, kochać jak Kmicic i Żartować jak Zagloba
„Potop” Henryka Sienkiewicza został napisany ku pokrzepieniu polskich serc. W czasie zaborów miał dawać nadzieje na wolność ojczyzny i prz...

104. Antyk
  Literatura starożytna stała się wzorem wszystkich późniejszych prądów artystycznych i na długie wieki określiła europejskie kanony piękna. Uzna...

105. Narracja w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
Opowiadanie o zdarzeniach utrzymane w „Granicy” w stylu ocen i poglądów w opinii społecznej, stwarza pozory obiektywizmu i dokumentaryzmu....

106. Postawy heroiczne w powieści “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Eliza Orzeszkowa jest jedną z czołowych pisarek polskiej literatury. Urodzona 6 czerwca 1841 roku w Milkowszczyźnie pod Grodnem dwukrotnie była wysuwa...

107. “Bywa nieraz, że stoimy w obliczu prawd dla których brakuje słów.” Jan Paweł II. Czy literatura łagrowa i lagrowa potwierdza tę myśl? Omów
Urodzony w 1922 roku Tadeusz Borowski należy do pokolenia szczególnie tragicznie doświadczonego przez historię. Jego pokolenie to pokolenie tych, któr...

108. Granica między dobrem a złem
Dobro i zło. Biel i czerń. Prawda i fałsz. W pierwszej chwili wydają się te pojęcia przeciwstawnymi, ale gdy się głębiej nad tym zastanowimy, dochodzi...

109. Jan Chryzostom Pasek i W. Potocki - sarmaci polscy
Jan Chryzostom Pasek, jeden z największych polskich twórców - sarmatów urodził się ok. roku 1636 na Mazowszu. Był wychowankiem kolegium jezuickiego w ...

110. Rozwój teatru w dobie oświecenia. Jego najwybitniejsi przedstawiciele i ich troska o losy kraju
Do czasów panowania Stanisława Augusta istniały w Polscy teatry szkolne, magnackie oraz prywatne sceny królewskie. Sceny szkolne podporządkowane progr...

111. Jan Kochanowski - obywatel, myśliciel, artysta
Jan Kochanowski, uznany za jednego z najwspanialszych poetów wszechczasów, jest także uważany za wybitnego przedstawiciela epoki, w której żył. W swoi...

112. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

113. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

114. Jan Kochanowski i jego twórczość
Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : "czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?", dla podniosłej ...

115. Biografia Stanisława Lem
Stanisław Lem jest na pewno najwybitniejszym jak dotąd przedstawicielem polskiej literatury fantastycznej, a wśród autorów światowej SF należy do najś...

116. Oda do młodości
  Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wówc...

117. Powieść “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Co oznacza , iż coś jest dla nas żywe lub anachroniczne ?

Anachroniczny , czyli niezgodny z duchem czasu , ze stanem wiedzy , będący p...

118. Zygmunt Freud - Psychoanaliza
Sigmund Freud (1856-1939) - austriacki neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy. Początkowo zajmował się neuropatologią, później leczeniem nerwic, z...

119. “Który z bohaterów, który ze światów jest ci bliższy: Shakespear\'a, Corneill\'a, a może Molier\'a?”
Zanim zdecyduję się na konkretną odpowiedz, najpierw postaram się przybliżyć postacie głównych bohaterów oraz charakterystyczne cechy poszczególnych ś...

120. Chłopi w świetle \\
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenia. Bronowicka chata stałą się miejscem, w którym jedne...

121. Konstanty Ildefons Gałczyński - poeta “świętej powszedniości”. Uzasadnij sąd Artura Sandauera odwołując się do poznanych utworów poety.
Powszedniość w ujęciu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nie była jednoznaczna z anonimowością.

Już w "Serwus, madonna" wyrzekł się p...

122. Wzorce moralne człowieka w literaturze różnych epok
Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała s...

123. Krzywda - gdzie leżą jej granice?
Co charakterystycznego moglibyśmy zauważyć, gdybyśmy prześledzili historię ludzkości, poczynając od wykształcenia się pierwszych społeczeństw do chwil...

124. “Ferdydurke” Gombrowicza
Witold Gombrowicz (1904 - 1969)
- debiutował zbiorem opowiadań "Pamiętnik z okresu dojrzewania" (1933),
- powieścią "Ferdydurke" (1937...

125. Stół rodzinny - E.Lipska
Lipska Ewa ur.1945, poetka;liryka i proza poet. poświęcona moralnym i egzystencjalnym dramatom człowieka;Dom spokojnej starości, Żywa śmierć, Przechow...

126. Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok.
Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego.
127. Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok
Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego.
128. Dulszczyzna-gorzka prawda o człowieku, c
W dramaturgii Młodej Polski wyróżnia się dwa główne nurty:
· Pierwszy z nich to naturalistyczny – kontynuujący tradycję realistyczn...

129. Krasicki Mistrz Ironii
Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu ośw...

130. Czy Stefan Żeromski zasłużył sobie na miano największego autorytetu odrodzonej Polski?
Koniec XIX i początek XX wieku to bardzo dramatyczny, wręcz tragiczny okres w historii naszego świata. Ciąży na nim piętno pierwszej globalnej wojny -...

131. Czy Doktor Tomasz Judym jest postacią tr
Postać tragiczna to bojownik społeczny, rycerz walczący o prawa człowieka. Zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo różny sposób potrafi r...

132. W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym
Na czym polega nośność i ponad czasowość bajek? Omów zagadnienia na podstawie znanych utworów St. I. Krasickiego

W epoce oświeceniowej ...

133. Niezwykłe miejsce “Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego we współczesnej literaturze
Pisany u schyłku lat sześćdziesiątych, wydany w 1970 roku, „Pamiętnik z powstania warszawskiego” jest zapisem wydarzeń sprzed przeszło dwu...

134. Fraszki i pieśni - wyraz renesansowej postawy Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski urodził się 1530r. W Sycynie koło Radomia, zmarł 22 VIII 1584 w Lublinie. Był uważany za najwybitniejszego reprezentanta poezji humani...

135. Dwie postawy życia w “Siłaczce”
„Szukajcie prawdy jasnego promienia Szukajcie nowych nie odkrytych dróg” tak wołał do młodych pozytywistów Adam Asnyk zachęcając ich do wy...

136. “Celem ludzkiego życia jest szczęście...” - rozważania o szczęściu
Szczęście jest pojęciem względnym. Dla bardzo dużej grupy bohaterów literackich pojęcie szczęścia było jednoznaczne ze zdobyciem ukochanej kobiety. We...

137. “Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” (Joseph Conrad)
Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Człowiek - któż to taki? Istota ...

138. “Wszystkie książki mówią – każda niesie jakąś wiadomość, którą chce podać w najdalsze pokolenia”
Skomentuj myśl Jana Parandowskiego odwołując się do 2 – 3 wybranych utworów.

Czy prawdą jest twierdzenie, że ,,każda książka nies...

139. Dobro i zło w filozofii Rodiona Raskolnikowa
Rodion Raskolnikow to jedna z najbardziej interesujących postaci światowej literatury. Tym co fascynuje nas w tej postaci jest niewątpliwie jej orygin...

140. Charakterystyka Rodiona Raskolnikowa
Główną postacią w powieści psychologicznej Fiodora Dostojewskiego pod tytułem „Zbrodnia i kara" był Rodion Romanowicz Raskolnikow - syn Pulcheri...

141. Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny
Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka,...

142. Co jest w człowieku? – szkic do duchowego portretu człowieka końca XIX i XX w. Inspirowany literaturą i sztuką współczesną
Co jest w człowieku? Kto to jest człowiek? Fenomen człowieka od początku pojawienia się na Ziemi budził różne emocje – od podziwu dla jego głębo...

143. Literatura a prawda o człowieku I rzeczywistości - Na przykładzie utworów pisarzy współczesnych, przedstaw swoje refleksje
Temat ten złożony jest z dwóch części. Jest to konfrontacja pierwszej, jaką jest literackie spojrzenie na człowieka i jego rzeczywistość, oraz drugiej...

144. Wielkich dzieł nie zniszczy czas. Jakie kryteria zastosujesz mierząc wartość utworu literackiego - uzasadnij. Sięgnij do trzech wybranych utworów
Przeciwna jestem filozofii „sztuka dla sztuki”. Najgłośniejszym propagatorem owej idei był Stanisław Przybyszewski, autor wielu książek, c...

145. C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe
Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierow...

146. Polacy i Polska w \"Weselu\"
Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w podkrakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podziel...

147. Wykaż, że wojna miała niszczący wpływ na psychikę człowieka
Każda wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Niezależnie od metod, rodzaju używanej broni, coraz now...

148. Dzieła sztuki. Prekursorzy, poprzednicy
Roch Kowyl
Dzieł sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałych samo przez się - Widzimy je zawsze na tle pierwowzorów i poprzedników. Przywoł...

149. Gombrowicz - “wielkim poetą był” - problematyka “Ferdydurke”
Witold Gombrowicz (1904-1969) debiutował zbiorem opowiadań „Pamiętnik z okresu dojrzewania” (1933). Następnym jego utworem, powieścią R...

150. Różnorodność tendencji w poezji
Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles'a Baudelaire'a, Paula Verla-ine'a i Jeana-Arthura Rimbauda.

Baudelaire w...

151. Totalitaryzm i jego wpływ na psychikę ludzką
„ Każda minuta obozu, to minuta wsączania trucizny”- pisał Waarłam Szałomow. „Jest tu wiele rzeczy o których człowiek nie powinien w...

152. Jurand ze Spychowa
    Ten \"pies\" na Krzyżaków był w powieści Henryk Sienkiewicza pt. \"Krzyżacy\" ojcem Danuśki, któremu Krzyżacy zamordowali żonę. Od tej chwili, Jur...

153. Słowa Alberta Camus: “Trzeba zobaczyć Syzyfa szczęśliwym” Uczyń mottem rozważań nad kształtem i celem życia
Rozpoczynając pracę od "Mitu o Syzyfie", należy od razu zaznaczyć, że jest on wyrazem marzeń człowieka o niedoścignionym szczęściu bycia nieśmiertelny...

154. Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich?
Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości możn...

155. Szukam nauczyciela i mistrza
W dzisiejszych czasach młodzi ludzie często nie uznają żadnych autorytetów i trudno określić jaki jest tego powód. Sądzę, że media mają w tym spory ud...

156. Czym jest forma w życiu człowieka? Forma a problemy wolności i ubezwłasnowolnienia człowieka w literaturze XIX i XX wieku
,,Każdy musi być oceniony przez każdego, a pojęcie o nas ciemnych, ograniczonych i tępych jest nie mniej doniosłe niż pojęcie bystrych, światłych i su...

157. Biografia Sławomira Mrożka
SŁAWOMIR MROŻEK URODZIŁ SIĘ 29 CZERWCA 1930 R. [ W AKTACH URODZENIA WPISANO ZŁĄ DATĘ 26 CZERWCA], W BORZĘCINIE. SYN ZOFI [ Z DOMU KĘDZIOR], [ 1904- 19...

158. Moralność Wokulskiego
„Lalka” Prusa jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych dzieł literatury polskiej. Utwór ma kilku bohaterów, jednak najbardziej fascynu...

159. Rola empatii i asertywności w skutecznym porozumiewaniu się
Żyjemy w czasach kiedy coraz szybciej zdaje się zanikać struktura życia społecznego, coraz bardziej rozrywają się więzy między ludźmi , panuje egoizm ...

160. Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego.
Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dl...

161. Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia
Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały p...

162. Utwory Ignacego Krasickiego - eleganckie igraszki i ostra satyra jednocześnie
Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przezna...

163. “Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce w którym się jest” - zinterpretuj myśl
W powieści Zofii Nałkowskiej pt. "Granica" już na początku utworu przedstawione zostaje to co najczęściej bywa przez pisarzy ukrywane. Autorka w sposó...

164. Ignacy Rzecki - ostatni przedstawiciel postawy romantycznej w “Lalce” Bolesława Prusa
Ignacy Rzecki pochodził z ubogiej, mieszczańskiej rodziny o tradycjach patriotycznych. Ojciec jego był żołnierzem i wielbił Napoleona; swojego syna wy...

165. “Jam jest dwór polski” - Korczyn i Soplicowo
"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza i "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to utwory powstałe w dwóch różnych epokach literackich: romantyzmie i pozytywizmie. ...

166. Charakterystyka Młodej Polski
Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierz...

167. Czy Raskolnikow jest bohaterem tragiczny
Tragizm jest jedną z głównych kategorii estetycznych i filozoficznych. Polegał na działaniu fatum, na konflikcie dwóch nie dających pogodzić się ze so...

168. Współczesność i Historia w \"Weselu\" St
"Wesele", dramat Stanisława Wyspiańskiego jest utworem napisanym na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowały...

169. Motyw miasta w literaturze
Cytaty o mieście:

-„To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, ale jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z ...

170. Oświecenie - konspekt
Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi
Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapilentsi...

171. Niezauważona tragedia człowieka - Ikarze
Niedawno przypomniało mi się pewne zdarzenie z mojego życia. Sądzę, że dlatego postanowiłam wrócić pamięcią do tego zdarzenia akurat teraz, ponieważ z...

172. Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w “Przedwiośniu”
Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu" poprzez osobę głównego bohatera , Cezarego Barykę , pozwala nam zapoznać się z problemami P...

173. Twórczość Stefana Żeromskiego
Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeroms...

174. Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu
Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeroms...

175. Główne prądy epoki Renesansu ( Odrodzenia )
a.) humanizm

Wielki prąd umysłowy, który objął wszystkie dziedziny życia. Humanizm to termin pochodzący z jęz. łacińskiego "humanitas"...

176. “Lalka”
"Lalka" jest to powieść dojrzałego realizmu - ze względu na skomplikowany obraz przedstawionego świata i jego wieloznaczną koncepcję, kształtuje odmie...

177. Narrator bohater wobec doświadczeń w hitlerowskich obozach i sowieckich łagrach. (\'człowiek złagrowany\' a \'człowiek zlagrowany\')
Mianem "człowieka zlagrowango" określamy człowieka, który zmuszony był żyć w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Bohater prozy Borowskiego). Samo ...

178. Jan Kochanowski
  Jan Kochanowski to największy poeta polski przed Mickiewiczem, urodził się w 1530 r. w Sycynie koło Radomia, w województwie sandomierskim. Pochodził...

179. Romantyzm
  Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościo...

180. Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do “Granicy”. (Wez pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranych pisarzy i swoje)
Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to ...

181. “Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza, by nasza postawa wobec niej była nieokreślona”
Twoje refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich.

Wszyscy pragniemy być panami i kowalami swoje...

182. Czy literatura może być sumieniem ludzkości?
Literatura usiłuje ukazać fakty, nie wygodne dla ludzkości.

Odwołanie tych faktów do sumienia.

Analiza terminu sumieni...

183. Wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań
„Granica” Zofii Nałkowskiej zaczyna się i kończy w tym samym miejscu – w splocie tych samych zdarzeń. Autorka celowo odwróciła kompo...

184. Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca
Motyw domu. Z tym terminem spotykamy się w każdej epoce literackiej, pojawia się on już w starożytnej „Odysei”. Pojecie domu kojarzy nam s...

185. Mowa do ojców
Plan:
1.Wprowadzenie.
a)definicja słowa ojciec
b)być dobrym ojcem-problem współczesnych mężczyzn
c)usprawiedliwienie s...

186. Nurty filozoficzne oświecenia
Oświecenie nie było jednorodne pod względem filozoficznym czy światopoglądowym. W polskich warunkach wynikało to z faktu, iż w jego tworzeniu brali ud...

187. Paryż - tło zdarzeń w powieści H. Balzaka “Ojciec Goriot”
Akcję powieści Balzac umieścił w Paryżu, mieście wielkich karier i sprzeczności. Można więc mówić, że tworzy ono tło zdarzeń, ale jest zarazem jakby b...

188. Leopold Staff - życie i twórczość
Leopold Staff (1878-1957)

Życiorys:

Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 roku we Lwowie, zmarł 31 maja 1...

189. Forma i tematyka nowelistyki
Pierwsze formy epickie pojawiły się w starożytności i literaturze orientalnej. Nowożytne wzorce zaistniały u progu renesansu - "Decameron" Giovanniego...

190. Obraz Sarmaty w sztuce
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI-wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się...

191. Egzystencjalizm
Filozofia egzystencjalna została zainicjowana przez Kierkegaarda. Wznowił ją około 1930 r. W Niemczech Martin Heidegger. Rozpowszechniła się zaś podcz...

192. Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego
W literaturze międzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja troskę o los kraju i jego pomyślny rozwój. Zjawiskiem szczególnej wa...

193. Motyw Ikara i ikaryjskiego lotu w “Odzie do turpistów” Juliana Przybosia i poetyckiej odpowiedzi Stanisława Grochowiaka
Niespełnione ambicje, aspiracje przerastające własne możliwości, niedojrzała wyobraźnia, która wiedzie w otchłań klęski; ot przymioty, które reprezent...

194. Różne wizje powstania styczniowego w literaturze
Klęska powstania styczniowego była tragedią narodową, przede wszystkim dlatego, że na długo przekreślała nadzieję na odzyskanie niepodległości w drodz...

195. Przegląd środowisk społecznych w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
„Granica” nie jest książką o jednym środowisku. Przez ukazanie różnych środowisk, z których wyrośli bohaterowie (Zenon – ze środowis...

196. “Powrót Posła” - komedia polityczna
Powrót Posła” stał się pierwszą polską komedią polityczną, napisaną przez Niemcewicza na potrzebę chwili. Powstała na zamówienie obozu patriotyc...

197. Człowiek w zmaganiu z formą w “Ferdydurke”
Podstawowym pojęciem, jakim operował Gombrowicz w swych wypowiedziach o człowieku i świecie była "forma". Jest to zarazem kluczowe znaczenie w pogląda...

198. Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chy
Jedną z powieści Stefana Zeromskiego są "Ludzie bezdomni". Głównym bohaterem jest dr Tomasz Judym, pochodzi z biednej rodziny robotniczej. Wykształcen...

199. \\
"Umarli wszyscy bogowie albo odeszli daleko i tak daleko jak oni odsunął się nasz ideał życia Ogarnia nas głęboka obojętność każdy wlecze się swoją dr...

200. Polska proza a obozy zagłady
Na postawione w temacie zadania pytanie zdecydowanie odpowiadam „tak”. Polska proza „uniosła” doświadczenie hitlerowskich oboz...

201. Satyry I. Krasickiego - ośmieszanie i drwina z wad społeczeństwa
RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU
Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki...

202. Proces dojrzewania ideowego Cezarego Baryki
Cezary urodził się i wychował w Rosji, w Baku, gdzie osiedli jego rodzice. Ponieważ ich status materialny, dzięki intratnej posadzie ojca, był dość wy...

203. Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach
Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski.

Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtow...

204. Człowiek po władzą despotyzmu.
Od zarania dziejów ludzkości pojawiały się przeróżne formy władzy. Jedną z nich, który odegrał szczególną rolę był absolutyzm. Jest to forma rządów or...

205. Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony
Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony w Dziennikach, w którym pisarz nazwał swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejs...

206. “Im bardziej nieludzki świat, tym głębiej należy wierzyć w dobro i piękno człowieka”. Zaprezentuj swoje rozważania o istocie wartości ludzkich
,,Człowiek nie jest stworzony do klęski...
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.”
(Ernest Hemingway)

Dosko...

207. O formie w “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza
W 1937r. ukazała się pierwsza powieść Gombrowicza "Ferdydurke". Jej narodzinom towarzyszyły dyskusje i atmosfera skandalu. Wśród krytyków przeważały o...

208. Tomasz Judym- romantyk realizmu, chybion
Tak oto określił głównego bohatera sam autor powieści, Stefan Żeromski, a sąd ów zawarł w „ Dziennikach”, dziele, które stanowi kopalnię w...

209. “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść o konfliktach i poszukiwaniu porozumień
W utworze Elizy Orzeszkowej pod tytułem "Nad Niemnem" można odnaleźć wiele konfliktów, ale również wiele osób które pragną te konflikty rozwiązać lub ...

210. Rozwiń cytat: “Eugeniusz Rastignac coraz głębiej wnika w kręgi paryskiego piekła i coraz doskonalej przystosowuje się do rządzących w nich praw
Moim zdaniem Rastignac jest najbardziej dynamiczną postacią w powieści „Ojciec Gourio” Honoriusza Balzaca. Przechodzi on niesamowitą metam...

211. Klęska szlachetnego bohatera – motyw literacki i jego funkcja w literaturze
Większość twórców literackich opiera fabułę swych dzieł na losach bohaterów wyróżniających się spośród tłumu, będących w konflikcie z czymś, bądź kimś...

212. Dżuma Alberta Camus (streszczenie i opracowanie)
Akcja powieści rozgrywa się w 194X r. Nie jest określony dokładnie rok. Wiemy że w latach czterdziestych w Oranie w Algierii. Doktor Rieux wychodząc z...

213. “Lalka” to powieść o straconych złudzeniach - czy się z tym zgadzasz
„Lalka” jest niewątpliwie powieścią o straconych złudzeniach. Tracą je wszystkie pierwszoplanowe postacie, rozsypuje się ich system wartoś...

214. Wprowadzenie do pozytywizmu
Kolejną - po romantyzmie - epokę w polskiej literaturze, zwaną pozytywizmem, ogranicza się zazwyczaj datami o różnym ciężarze gatunkowym. Za bezsporną...

215. Wybrane problemy i tematy nowel pozytywistycznych
Pozytywizm jako nowy prąd w naszej literaturze zwiastowały „małe formy literackie” - nowele i opowiadania. Znane utwory Prusa, Sienkiewicz...

216. Charakterystyka doktora Judyma bohatera
"Ludzie bezdomni" - tytuł jednej z najbardziej znanych powieści Stefana Żeromskiego. Ma on, jak tytuły wielu powieści tego pisarza, dwa znaczenia - do...

217. Funkcja alegorii w “Folwarku zwierzęcym” George
George Orwell to znakomity pisarz angielski, który celem swej twórczości uczynił walkę z totalitaryzmem. Mimo słabego zdrowia walczył w 1936 r. Po str...

218. Ocena społeczeństwa w Weselu
W dramacie Wyspiańskiego pt. "Wesele" pojawia się zjawisko chłopomanii. W rzeczywistości jest to pozorne zbliżenie inteligencji do ludu wiejskiego, po...

219. Faszyzm sięga ludzkich dusz- refleksje po lekturze Nałkowskiej i Borowskiego
Człowiekowi, który wychował się w czasie pokoju, w normalnym świecie, trudno jest pojąć ogrom okrucieństwa wojny, trudno zrozumieć sadyzm niemieckich ...

220. “Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” C. K. Norwid
Ustosunkuj się do słów poety opierając się na przykładach literackich różnych epok.

Na przestrzeni dziejów widzimy, że Polacy chociaż n...

221. Stefan Żeromski
Stefan Żeromski

Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego.

Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują d...

222. Czy twórczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy
Jan Kochanowski, pierwszy wielki mistrz słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. Wyniósł on rodzinną twórczość na szczyty tej europejskiej i zyskał ...

223. Protest, apel, przestroga..., które z wymienionych określeń najpełniej oddają wymowę nowel “Mendel Gdański” i “Miłosierdzie gminy” Marii Konopnickiej
Najbardziej trafnym z tych określeń jest słowo "przestroga". Było to najprawdopodobniej hasło przewodnie nowel "Mendel Gdański" i "Miłosierdzie gminy"...

224. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

225. Porównaj dwie wybrane relacje literackie z życia w obozach
W obliczu Drugiej Wojny Światowej polscy pisarze stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Okupacja hitlerowska w Polsce z programem ludobójstwa, z syste...

226. Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...
Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moż...

227. Jak z sytuacji próby wychodzą bohaterowi
Na przełom XIX i XX wieku przypada epoka modernizmu. W Polsce modernizm związany był z formacją literacko - artystyczną Młodej Polski. W tym ciężkim o...

228. Sarmata o sobie i my o Sarmacie
W wieku XVII całą szlachtę polską jednoczyło poczucie narodowej potęgi, przekonanie o świetności polskiego ustroju, monarchii ograniczonej prawami sta...

229. Dlaczego ojciec Goriot jest postacią tragiczną?
Ojciec Goriot" to powieść Honoriusza Balzaca, pozytywistycznego pisarza, u którego możemy jednak zauważyć jeszcze wpływy romantyzmu. Ta pozycja jest j...

230. Kim jest Pan Cogito w wierszach Zbigniewa Herberta: moralistyka, ironia i przesłanie
Twórczość Zbigniewa Herberta jest owocem zasad przez niego wyznawanych i poznanie jego filozofii pomoże w dużym stopniu w zrozumieniu zbiorku wierszy ...

231. Która z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi?
Każda epoka w literaturze wyrastała i tworzona była z potrzeby społecznego zrozumienia i odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości. Następująca po...

232. Człowiek wobec miłości, śmierci i przemijania
Ponadczasowy problem dotyczący miłości, przemijania i śmierci człowieka, chciałbym omówić analizując przeżycia bohaterów następujących powieści psycho...

233. Tragiczne losy Goriota - bohatera powieści “Ojciec Goriot”
Tytułowy ojciec Goriot jest typowym reprezentantem nowej grupy ludzi, którzy dzięki zwycięstwu rewolucji i zamieszaniu wywołanemu na rynku odmienili s...

234. Burzenie mitów narodowych w \\\\
Dramat Wyspiańskiego należy do kanonu najważniejszych utworów literatury polskiej, zakotwiczony jest głęboko w przestrzeni „przeklętych” p...

235. “Aby istnieć, człowiek musi się buntować” (Albert Camus)
"Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy. ...

236. Dom
Czym jest tak naprawdę dom? Co oznacza to krótkie, acz bardzo tajemnicze słowo? Wielu z nas, ludzi XX wieku uważają, że słowo to oznacza tylko nie maj...

237. Dom, rodzina i ojczyzna we fraszkach Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski był najwybitniejszym poeta polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomowa pod względem zmiany kierunku myślenia. Po okresie ciemne...

238. Pojęcie naturalizmu w \"Chłopach\" S. Re
Naturalizm jest kierunkiem ukształtowanym już w okresie pozytywizmu. Jego twórcą był Emil Zola, który określił cechy naturalizmu w „Powieści eks...

239. Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym
Rozwiń i skomentuj myśl odwołując się do wybranych utworów z literatury XX wieku

Człowiek jest tyle wart, na ile go sprawdzono”. ...

240. Programy pozytywistyczne; polemika między “starą” a “nową” prasą
Sytuacja polityczna Polski w drugiej połowie XIX wieku była bardzo ciężka. Praktycznie to państwo nie istniało. Podzielone na trzy części, trzy zabory...

241. Zmiany jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz na podst. utworów stosunek poetów do epoki wcześniejszej
Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań...

242. Oświecenie
  Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili często o swych cz...

243. Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze
1 WSTĘP: A. Inspirujące cytaty. "Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej lit...

244. Dekantyzm
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), uznany był za „poetę pokolenia”, opublikował swój pierwszy tom poetycki w roku 1891 (Poezje. Seria...

245. Moje fascynacje literackie. Zaprezentuj dorobek wybranego poety współczesnego i umotywuj swój wybór
Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie? ...

246. Portrety ludzi małych w opowiadaniach Czechowa i Gogola
Dziewiętnastowieczna Rosja to wielkie mocarstwo, a zarazem jedno z bardziej zacofanych państw Europy. Kraj rządzony był twardą ręką kolejnych carów, k...

247. O oświeceniu
Cechy człowieka i bohatera literackiego epoki oświecenia.

Na sylwetkę typowego człowieka wieku filozofów składać się będą cechy wybitn...

248. “Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” uzasadnij słuszność twierdzenia Fiodora Dostojewskiego odwołując się do dzieł starożytnych
Każda z epok literackich wnosi coś nowego do historii. Są to zazwyczaj nowe wzorce bohaterów, nowe zagadnienia i problemy poruszane w utworach. Wydawa...

249. Sprzeniewierzenie idei miłości na podstawie wierszy współczesnych
Ci, którzy nie wierzą w przeznaczenie, mają prawo uważać, iż każdy jest kowalem własnego losu. Jednak gdzież znaleźć by można, w świecie, którego pods...

250. Oświecenie - skrypt
OŚWIECENIE:
1. Ogólne wiadomości o epoce
A) ramy czasowe
a) Europa: ok. 1680 r. – XVIII w.
b) Polska: lata 40. X...

251. Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi?
Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapisał się utworami satyrycznymi, które objawiły pełnię jego talentu. ...

252. Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

253. Aktualne zagadnienia doby pozytywizmu w twórczości Konopnickiej i Sienkiewicza (i innych)
Pozytywizm rozwinął gatunki epickie, ponieważ to one właśnie najbardziej nadawały się do wyrażania idei i myśli dominujących w tej epoce. Zadaniem lit...

254. Moralność pani Dulskiej
Twórczość Zapolskiej zwykło się zaliczać do naturalistycznego nurtu dramaturgii Młodej Polski. Główną pasją pisarki było aktorstwo, które uprawiała ze...

255. Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi “Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa
Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy...

256. Ignacy Krasicki (obszerna biografia)
Urodził się on w 1735 roku w rodzinie średnioszlacheckiej, w Dubiecku nad Sanem. Początkowo uczył się w domu, w roku 1750 ukończył lwowskie kolegium j...

257. Konflikt między pragnieniem szczęścia osobistego a obowiązkiem wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów A.Mickiewicza i S.Żeromskiego.
Postawę, według której najważniejsze jest dobro ogółu, nazywamy prometeizmem. Nazwa ta pochodzi od gerckiego boga, Prometeusza, który stworzył ludzi z...

258. Etos romantyka i etos pozytywisty z perspektywy czytelnika naszego wieku
Patrząc na literaturę, z perspektywy człowieka naszego wieku, możemy z łatwością zauważyć jak olbrzymie zmiany przechodził styl życia społeczności dan...

259. “Jak rzucić wieniec zielony na grób wykopany w powietrzu” – P.Jastrun. Niewystarczalność słowa wobec koszmaru doświadczeń.
Po lekturze literatury dotyczącej okresu drugiej Wojny Światowej odnosi się wrażenie, iż przewodnim motywem jest śmierć. Wtedy było wiele momentów, gd...

260. Massmedia
Chęć wzajemnego komunikowania się i porozumiewania się jest trwałym elementem składowym cywilizacji ludzkiej. Komunikowanie się za pomocą mediów masow...

261. Rola poety i poezji w literaturze
Literatura narodziła się z ustnej opowieści ludzi o zdarzeniach mitycznych i historycznych. Początkowo była to pieśń śpiewana przy dźwiękach instrumen...

262. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna
Świeżo odzyskana w 1918 r niepodległość postawiła przed literaturą polską nowe zadania. Młodzi poeci krzyczeli: „ Ojczyna moja wolna, wolna... I...

263. Józef Czechowicz sformułował myśl, że &#
Józef Czechowicz sformułował myśl, że “dzieło sztuki to mikrokosmos odbijający epokę”. Rozważ tę opinię odwołującą się do wybranych przez ...

264. Oświecenie - ściąga
1. Oświecenie w Europie.

Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczon...

265. Nurty w polskiej literaturze barokowej
W dużym uproszczeniu mówi się, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa nurty. Pierwszy z nich to nurt dworski, drugi - ziemiański.

266. Katastrofizm i ekspresjonizm ,,Hymnów\'\
Pod koniec XIX wieku Jan Kasprowicz znalazł się pod przemożnym wpływem niemieckiego ekspresjonizmu. Był to prąd literacki, który formułował zadania sz...

267. Mity i prawdy o narodzie polskim
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI - wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi s...

268. Żeromski czytany po latach
Dla swojego pokolenia był niekwestionowanym autorytetem. Nazywany przez wielu sumieniem narodowym poruszał w swych utworach sprawy ważne i drażliwe dl...

269. Różne oblicza sarmatyzmu w literaturze i kulturze polskiego baroku. – Wacław Potocki i Jan Chryzostom Pasek
Czym w ogóle jest sarmatyzm i dlaczego można przedstawić jego różne odcienie tylko w literaturze i kulturze polskiego baroku?

Sarmatyz...

270. Analiza wierszy Stanisława Grochowiaka
Twórczość Stanisława Grochowiaka – analiza 5 wierszy („Czyści”, „Święty Szymon Słupnik”, „Ikar”, „Płon...

271. Bolesław Prus “Lalka”
Aleksander Głowacki, herbu Prus I, później używający pseudonimu Bolesław Prus urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś ...

272. Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku
Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i po...

273. Nastroje panujące w poezji Młodej Polski
Nastroje panujące w poezji Młodej Polski - moje refleksje po przeczytaniu wybranych utworów literackich

Młoda Polska to epoka literacka...

274. Młoda Polska - ściąga
Młoda Polska

1. Ogólne wiadomości o epoce
Granice chronologiczne: 1890 - 1918
(inne periodyzacje: początek: 1887 - obj...

275. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

276. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

277. Ernest Hemingway
Życiorys
Ernest Hemingway, amerykański pisarz, urodził się 21 lipca 1899 r. w małym miasteczku Oak Park, w stanie Illinois ze stolicą w Chicag...

278. Jaki był modernizm? Moja ocena epoki, na
Każdy okres literacki oraz malarski ma swoje wady i zalety. A jaka była literatura okresu modernizmu? W porównaniu z poprzednimi epokami była epoką zd...

279. Humanizm: geneza i ideologia
Humanizm - jak mówi Sł. Wyr. Obcych- jest to filozoficzny, literacki i artystyczny nurt epoki Odrodzenia. Odrodzenie (Renesans) jest zatem nazwą epoki...

280. Człowiek Poszczególny a Człowiek Historyczny w sztuce Samuela Becketta “Czekając na Godota”
Wprowadzenie
Ciemność powoli staje się blaskiem. Wstaje kolejny dzień, moim oczom ukazuje się niemalże pusta scena. Z lewej jej strony –...

281. Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zalania ludzkości do dziś. Uzasadnij tę tezę opierając się na wybranych przykładach literatury polskiej i powszec
Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zalania ludzkości do dziś. Uzasadnij tę tezę opierając się na wybranych przykładach literatury polskiej i powszec...

282. Prądy i kierunki artystyczne w literaturze i sztuce XX-lecia międzywojennego w Europie i w Polsce.
I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nad...

283. Lalka
Główne wydarzenia
 • Powrót Wokulskiego do Warszawy.
 • Pozyskiwanie przez Wokulskiego sympatii Łęckiego (wykupienie srebrnej za...

  284. Młoda Polska
    Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 r., której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec 1918 r., czyli rok odzyskani...

  285. “Jana Kochanowskiego ars vivendi”
  Niemożliwym jest znalezienie dwóch identycznych osób. Każdy człowiek jest unikalny i niepowtarzalny. Tak jak każdy z nas ma inny układ linii papilarny...

  286. “Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” Rozważania o złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów
  Antropologia filozoficzna od wieków stara się ostatecznie zdefiniować jakie i czym jest człowieczeństwo, odpowiedzieć na pytania o istocie ludzkiej i ...

  287. Barok w pytaniach i odpowiedziach
  P y t a n i a
  1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce.

  2. Omów pojęcie kont reformacji.

  288. Chłopi
    Awans społeczny i kulturalny autora \"Chłopów\" był niesłychany. Syn wiejskiego organisty urodzony we wsi Kobiele Wielkie, po 57 latach burzliwego ż...

  289. Filozofia życia, szukanie jego sensu w “Pieśniach” Jana Kochanowskiego
  Na przestrzeni wielu wieków twórcy literaccy zastanawiali się w swoich dziełach nad tym, jak żyć szczęśliwie i dobrze. Przykładowo w starożytności mów...

  290. Stefan Żeromski - życie i twórczość
  Stefan Żeromski (1864-1925)

  Życiorys:

  Stefan Żeromski używał pseudonimów: Maurycy Zych, Józef Katerla. Urodzony...

  291. Stefan Żeromski obszerna biografia
  Pisząc o Stefanie Żeromskim nie sposób uniknąć patosu. Był człowiekiem wyjątkowo bacznie obserwującym rzeczywistość, wrażliwym na krzywdę ludzką, otwa...

  292. Skamander(2)
  Była to grupa poetycka istniejąca od roku 1918 stanowiła zbiór silnych indywidualności poetyckich, złączonych wspólnotą myślenia poetyckiego i przyjaź...

  293. „Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”
  „Co zdążysz zrobić to zostanie, choćby ktoś inne mógł mieć zdanie”
  Cz. Miłosz

  To tylko jeden z wielu problemów, ja...

  294. Spróbuj odczytać \\
  Spróbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wieków.
  ...

  295. Porównanie światopoglądu czterech epok
  Porównanie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia

  Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami ...

  296. W jaki sposób nowela pozytywistyczna realizowała główne hasła epoki
  W oparciu o filozofię Herberta Spencera pozytywiści głosili hasło pracy organicznej, według której każdy człowiek powinien działać użytecznie, tylko w...

  297. Pozytywizm
      Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, ...

  298. Poeta – nauczyciel, poeta – artysta, poeta – wieszcz... w literaturze polskiej
  Rozwiń temat w oparciu o przykłady z różnych epok

  Słowo poeta może mieć wiele znaczeń. Może zarówno oznaczać kogoś, kto zajmuje się tw...

  299. Wesele jako dramat symboliczny
  "Wesele" wyspańskiego jako dramat symboliczny
  Stanisław Wyspiański - charakterystyka
  Stanisław Wyspiański reprezentuje dramat symbolic...

  300. Ludzie morza w \\
  Autor powieści, Joseph Conrad ( właść. Teodor Józef Konrad Korzeniowski ) przedstawia w swojej powieści wielu przedstawicieli świata morza. On sam był...

  301. Romantyzm - opracowanie wybranych utworó
    Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1...

  302. Dżuma
  Dżuma
  I.
  Narrator relacjonuje wypadki, począwszy od 16 kwietnia, kiedy to doktor Rieux zauważył na klatce schodowej pierwszego szczura....

  303. Maria Dąbrowska
  Maria Dąbrowska
  (1889-1965)

  Maria Dąbrowska, z Szumskich, urodziła się 6.10.1889 w Russowie pod Kaliszem.
  Pochodziła z...

  304. Cechy poezji barokowej na przykładach
  Barok – w najszerszym znaczeniu to epoka w historii kultury europejskiej, obejmująca zjawiska artystyczne z końca XVI, XVII i z pierwszej połowy...

  305. Dziady
    \"Dziady kowieńsko-wileńskie\" wydane zostały obok \"Grażyny\" w 1823 r. w II tomie \"Poezyj\".
    Całość poprzedza wiersz \"...

  306. Komediantka - W. Reymonta
  Bukowiec - stacja kolei dąbrowskiej. Leży pomiędzy wzgórzami okrytymi bukiem i sosną. W długiej i wąskiej dolinie, pełnej wód potoków, postawiono stac...

  307. Zygmunt Freud - Kultura jako źródło cierpień
  Przyszłość pewnego złudzenia
  Czy mają sens pytania : jaki los czeka kulturę w przyszłości i jakim przemianom może ona ulec? Nie, ponieważ nauk...

  308. Opium w rosole
  Niedziela, 30 stycznia 1983r.-początek akcji

  1. Jeden z głównych bohaterów - Maciek Ogorzałka zostaje przedstawiony w tym rozdziale w ...


  Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.