Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie lokat bankowych
Porównanie lokat bankowych. Znajdz najkorzystniejszš ofertę lokaty.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Charles Dickens
Biografia

Charles Dickens urodził się w 1812 roku w Londynie. Miał siedmioro rodzeństwa, więc jego dzieciństwo i młodość były dość tr...

2. Pamiętnik i opowieść to różne formy przywoływania przeszłości przez bohaterów literackich
Omów ich funkcje w wybranych 3-4 utworach.

Akcja utworów literackich rozgrywa się zazwyczaj w określonym miejscu i czasie. Jednak nie z...

3. Cechy dramatu romantycznego na przykładzie Kordiana
Kordian Słowackiego spełnia następujące cechy gatunku:

Synkretyzm - pomieszanie rodzajów literackich. Jest to przede wszystkim dramat, ...

4. Władca pierścieni - opis dowolnej książki
Tolkien był angielskim pisarzem i językoznawcą. Uznany został za najwybitniejszego twórcę literatury fantasy. Zyskał miano profesora uniwersytetów w L...

5. Funkcja motywu biblijnego w “Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa
Motywy zaczerpnięte z Biblii nadały utworowi szersze znaczenie, bardziej uniwersalne (historia Jeszuy i Piłata)

Prezentowana jest walk...

6. Dlaczego zbiór Ballady i romanse A. Mickiewicza uznawany jest za prakt
1.    Datę 1822 przyjmuje się za początek romantyzmu polskiego. Jest to data wydania zbioru Adama Mickiewicza pt. Ballady i romanse są one praktyczną ...

7. “Gloria victis Orzeszkowej - treść utworu
Gloria victis (Chwała zwyciężonym)

"Gloria victis" to opowiadanie E. Orzeszkowej wydane w roku 1910 w zbiorze o tym samym tytule. Utwó...

8. Cezary Baryka - bohater który traci złudzenia
Odwołanie też jakby do historii Eugeniusza z "Ojca Goriot" Balzaca (bohater traci złudzenia co do osądu ludzi z wyższej sfery, ich moralności i dobrej...

9. Streszczenie książki “Kubuś fatalista i jego pan”
Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, p...

10. Mity i mitotwórstwo w prozie Schulza.
Bruno Schulz urodził się w niewielkim miasteczku Drohobycz na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Ukończył we Lwowie architekturę, potem zaczął uczyć ...

11. Kamienie na Szaniec
Kamienie na szaniec\" - krótkie streszczenie. \"Kamienie na szaniec\" - krótkie streszczenie. „Posłuchajcie opowieści o Alku, Rudym, Zoś...

12. Rola bajek i baśni w kształtowaniu się twojej osobowości i twego stosunku do świata w okresie dzieciństwa
PLAN:
I Wstęp:
1. Rola bajek i baśni w kształtowaniu się osobowości dzieci.
II Rozwinięcie:
1. Wyczulenie na ludzką kr...

13. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? Czy Pan Tadeusz spełnia
1. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? i tak i nie. Jest to nietypowy bohater romantyczny. Część życiorysu Jacka pasuje do schematu bohate...

14. Uzasadnienie dla komisji zatwierdzającej nowe lektury . Jako lektura
Szanowna komisjo , stoję tu dzisiaj przed wami , aby za waszym przyzwoleniem , polska młodzież zaznajomiła się z literaturą światową . Jeśli więc zale...

15. Znaczenie “Mogiły” dla najmłodszego pokolenia w powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa wybrała jako temat utworu sprawy ważne dla wielu pokoleń. Ukazała rozległy obraz społeczeństwa, czyniąc powstanie styczniowe istotnym...

16. Utwory Ignacego Krasickiego - eleganckie igraszki i ostra satyra jednocześnie
Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przezna...

17. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - życie i twó
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940)

Życiorys:

Kazimierz Przerwa-Tetmajer urodził się 12 lutego 1865 roku w Ł...

18. Andrzej Kmicic – literacka kreacja heroiczna
O Kmicicu w tych czasach słyszało się wiele... Hej, przemykała wieść o nim dolinami i górami , niczym orzeł, co z szybkością błyskawicy śmiga gdzieś w...

19. Problematyka twórczości Bolesława Prusa
W twórczości B. Prusa nowelistyka stanowi początek oryginalnego dorobku powieściowego. W swych nowelach Prus pisze, m.in. pod wpływem powieści Karola ...

20. Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.
Oświecenie przypada na wiek XVIII ; na zachodzie Europy było walką z absolutyzmem , w Polsce zaś odwrotnie - ludzie dążyli do umocnienia władzy królew...

21. “Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”
“Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”. Słowa C. K. Norwida uczyń mottem rozważań, k...

22. Uniwersalne wartości w “Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa
"Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej.

Akcja utworu...

23. Szkic literacki - “Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena
"Radość pierwsza dla tych, którzy tego jeszcze nie czytali; powtórna dla takich, którzy do tego wrócą" 1, takimi słowami określił "Władcę Pierścieni" ...

24. Przedstaw biografię wybranego przez siebie pisarza i zastanów się jaką rolę pełnią w kulturze biografie wybitnych postaci
Przedstaw biografię wybranego przez siebie pisarza i zastanów się jaką rolę pełnią w kulturze biografie wybitnych postaci

Biografią, we...

25. “Lalka” to powieść o straconych złudzeniach - czy się z tym zgadzasz
„Lalka” jest niewątpliwie powieścią o straconych złudzeniach. Tracą je wszystkie pierwszoplanowe postacie, rozsypuje się ich system wartoś...

26. Maria Konopnicka “Nowele”
Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ...

27. Literackie wizje i obrazy totalitaryzmów
Człowiek szlachetny, który ma światem kierować, niczego z uporem trzymać się nie powinien, niczego z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego co...

28. \\
Awans społeczny i kulturalny autora "Chłopów" był niesłychany. Syn wiejskiego organisty urodzony we wsi Kobiele Wielkie, po 57 latach burzliwego życia...

29. Wykaż, że wojna miała niszczący wpływ na psychikę człowieka
Każda wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Niezależnie od metod, rodzaju używanej broni, coraz now...

30. “Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” uzasadnij słuszność twierdzenia Fiodora Dostojewskiego odwołując się do dzieł starożytnych
Każda z epok literackich wnosi coś nowego do historii. Są to zazwyczaj nowe wzorce bohaterów, nowe zagadnienia i problemy poruszane w utworach. Wydawa...

31. Henryk Sienkiewicz
  Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos. Był polskim prozaikiem i jednym z najpopularniejszych pisarzy XX wiek. Został laureatem literackiej Nagrody No...

32. Romantyzm
  Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościo...

33. Kordian
Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych d...

34. “Ferdydurke” Witold Gombrowicz
Witold Gombrowicz to jeden z najwybitniejszych prozaików polskich XX wieku, pisarz o światowej renomie, którego książki zostały przełożone na różne ję...

35. Stefan Żeromski obszerna biografia
Pisząc o Stefanie Żeromskim nie sposób uniknąć patosu. Był człowiekiem wyjątkowo bacznie obserwującym rzeczywistość, wrażliwym na krzywdę ludzką, otwa...

36. Szkic krytyczny powieści Paulo Coelho “Weronika postanawia umrzeć”
"Umiera się na wiele sposobów: z miłości, z rozpaczy, ze zmęczenia, z nudów, ze strachu... Umiera się nie dlatego, aby przestać żyć, lecz po to by żyć...

37. Ars moriendi – motyw śmierci w lit
Motyw śmierci narodził się razem z literaturą i jest jednym z głównych wątków do dnia dzisiejszego. Zrodził się w starożytności, rozwój przeżył w śred...

38. Pan Tadeusz
  Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około dwa lata i została ukończona w 1834 r. Pomysł...

39. Henryk Sienkiewicz “Potop”
Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim ̶...

40. Chłopi
  Awans społeczny i kulturalny autora \"Chłopów\" był niesłychany. Syn wiejskiego organisty urodzony we wsi Kobiele Wielkie, po 57 latach burzliwego ż...

41. Uciekajmy od gęby - zachowajmy twarz - refleksje nad Ferdydurke W. Gombrowicza
Pan Tadeusz” jest dziełem dla Polaków szczególnym. O ile przepełnione romantycznym patosem i hasłami narodowego mesjanizmu „Dziady cz. III...

42. Rola poety i poezji w literaturze
Literatura narodziła się z ustnej opowieści ludzi o zdarzeniach mitycznych i historycznych. Początkowo była to pieśń śpiewana przy dźwiękach instrumen...

43. Dziady
  \"Dziady kowieńsko-wileńskie\" wydane zostały obok \"Grażyny\" w 1823 r. w II tomie \"Poezyj\".
  Całość poprzedza wiersz \"...

44. Romantyzm - opracowanie wybranych utworó
  Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1...


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.