Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

ranking lokat luty
Porównywarka lokat bankowych. Ranking oprocentowania lokat.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Metaforyczny sens “Dżumy” Alberta Camusa; pojęcie powieści - paraboli
Parabola to inaczej przypowieść. To historia mająca wszelkie znamiona autentyczności, a przede wszystkim bohaterów reagujących jak normalni ludzie, mi...

2. Interpretacja wiersza T. Różewicz “Warkoczyk”
Utwór ,,Warkoczyk” powstał 1948 r., po wojnie. Poeta napisał go po zwiedzeniu Muzeum w Oświęcimiu. W utworze można wyróżnić dwie części: jedną w...

3. Groteskowa, z czarna utopia (antyutopia), aluzje polityczne i uniwersalna wymowa “Folwarku zwierzęcego” Georgea Orwella.
Mikropowieść, powieść - parabola, opowiadanie alegoryczne, satyra - takie oto nazwy gatunku utworu Orwella możemy usłyszeć. Mikropowieść lub opowiadan...

4. “Granica” - symboliczne znaczenie tytułu powieści
GRANICA SPOŁECZNA
Społeczeństwo polskie dzieliły w tym okresie m. in. duże różnice majątkowe. Tworzyły one granice warstw i klas społecznych. ...

5. Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym
Rozwiń i skomentuj myśl odwołując się do wybranych utworów z literatury XX wieku

Człowiek jest tyle wart, na ile go sprawdzono”. ...

6. Doktryna moralna Moliera
Czy z utworów Moliera można wyprowadzić logiczną doktrynę moralną ? Tak, z pewnością. Jest to moralność zdecydowanie ziemska, niezależna od chrystiani...

7. Literatura prawdy, pamięci, ocalenia? Rozważania młodego czytelnika o literaturze XX wieku
Co znaczy być człowiekiem? Czy człowieczeństwo jest rzeczywiście godnością, którą należy zdobywać? Wszak z punktu widzenia biologii wszyscy rodzimy si...

8. Wyjaśnij przyczyny zróżnicowanych sądów krytyków i czytelników o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza
Poza "Krzyżakami" o "Quo Vadis", największym dziełem historycznym pozytywizmu jest "Trylogia" Sienkiewicza stanowiła wielkie wyzwanie teoretyczno -kul...

9. \\
„Wesele” powstało w czasie szczególnym dla Polski i wyjątkowym momencie dla literatury. Częstokroć obdarzano je określeniem: dramat neorom...

10. Lord Jim jako postać tragiczna
Lord Jim jest tragiczną postacią. Jednak, aby móc udowodnić, że tak jest naprawdę należy sobie wytłumaczyć co to jest tragizm, konflikt tragiczny oraz...

11. “Oskarżam” Zofii Nałkowskiej a “Oskarżam” Tadeusza Borowskiego (w świetle utworów).
Zofia Nałkowska:

- oskarżenie wprost, bez stwarzania fikcji literackiej (w utworze "Medaliony") o bestialskość, a także nieludzkie pos...

12. Wpływ wojny na psychikę ludzką. Omów temat, odwołując się do przykładów z literatury
- "Medaliony" Zofii Nałkowskiej, relacja z pracy w Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich, opowiadania bliskie reportażowi, przybierające formę zezn...

13. Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tra
Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tragiczną.

Plan pracy:
1.Wyjaśnienie pojęć takich jak :
a)tragizm
b)konfl...

14. Dlaczego Gabriela Zapolska nazwała swą s
Sztuka Zapolskiej nosi podtytuł "tragifarsa kołtuńska". Uzasadnieniem jest treść utworu, która przedstawia nam typowe kołtuny, a więc ludzi obłudnych,...

15. Sprawiedliwość kary w utworach
Sprawiedliwość kary w utworach:
„Obcy” Alberta Camus i
„Jeden dzień Iwana Denisowicza” Aleksandra Sołżenicyna....

16. Katarynka
Główne wydarzenia

    - Tryb życia pana Tomasza, jego zamiłowania i słabości; niechęć do kataryniarzy i katarynek.
...

17. “Popiół i diament” jako próba ujęcia dramatu jednostki wobec historii
Powieść Jerzego Andrzejewskiego ukazała się drukiem w roku 1948. Jej akcja rozgrywa się w ważnym historycznie momencie: w dniach od 6 do 9 maja 1945 r...

18. Poeci współcześni o roli poezji
Powołaj się na przykłady.
CZESŁAW MIŁOSZ:

- poezja jest szansą i ma nieść ocalenie ("Campo di Fiori"), zaangażowanie, moralizat...

19. Granica między dobrem a złem
Dobro i zło. Biel i czerń. Prawda i fałsz. W pierwszej chwili wydają się te pojęcia przeciwstawnymi, ale gdy się głębiej nad tym zastanowimy, dochodzi...

20. “Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce w którym się jest” - zinterpretuj myśl
W powieści Zofii Nałkowskiej pt. "Granica" już na początku utworu przedstawione zostaje to co najczęściej bywa przez pisarzy ukrywane. Autorka w sposó...

21. Granica, której przekroczyć nie wolno
Czy istnieje granica moralna, której nie można przekroczyć? Dla olbrzymiej większości jednostek egzystujących w naszym społeczeństwie – tak. Nie...

22. “Wszystkie książki mówią – każda niesie jakąś wiadomość, którą chce podać w najdalsze pokolenia”
Skomentuj myśl Jana Parandowskiego odwołując się do 2 – 3 wybranych utworów.

Czy prawdą jest twierdzenie, że ,,każda książka nies...

23. Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego
Mikołaj Sęp - Szarzyński (1550 - 1581). Przeżył dramat odejścia od własnej religii, potem nawrócenie. W 1601 wydano tomik pt. "Rytmy albo Wiersze pols...

24. Motyw Ikara i ikaryjskiego lotu w “Odzie do turpistów” Juliana Przybosia i poetyckiej odpowiedzi Stanisława Grochowiaka
Niespełnione ambicje, aspiracje przerastające własne możliwości, niedojrzała wyobraźnia, która wiedzie w otchłań klęski; ot przymioty, które reprezent...

25. “Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” (Joseph Conrad)
Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Człowiek - któż to taki? Istota ...

26. “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”
I.Krasickiego - pierwsza powieść polska. Jej charakterystyka oraz obserwacje społeczno - obyczajowe. Powieść ta została wydana w 1776r i była pierwszą...

27. “Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego” - pierwsza polska powieść nowożytna
Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa się "Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego", której autorem był Ignacy Krasicki. Można powiedzieć...

28. Biografia bohatera romantycznego na przykładzie Konrada z Dziadów
Dziady  dramatem romantycznym.
 
 
1. Charakterystycznym zjawiskiem literatury romantycznej jest konstrukcja bohatera romantyc...

29. W jaki sposób zewnętrzne czynniki, czyli wojny, kataklizmy, podróże, wynalazki wpływają na sztukę i temat utworów średniowiecza
Wojny i dziejowe kataklizmy, które szczególnie nasiliły się w XVI i XVI wieku, kiedy to we Francji toczyła się nieustająca ponad 100 lat wojna stuleni...

30. Problematyka etyczna i moralna w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
Tadeusz Borowski od roku 1943 przebywał w niemieckich obozach koncentracyjnych. Swoje doświadczenia i przeżycia zawarł w cyklu opowiadań "Pożegnanie z...

31. Cechy romantyczne w balladzie Świteź - pierwiastki moralne w sonetach
1.    Ballada rozpoczyna się opisem ciemnego boru Płużyń, jeziora, które w nocy jest sprawcą romantycznego, optycznego złudzenia. Człowiek czuje się z...

32. Adaś Cisowski
Charakterystyka Adasia Cisowkiego z powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy"
Adaś Cisowski miał 17 lat był uczniem gimnazjum. P...

33. Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza
Poetyckość prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twórczością;

(na podstawie "Sklepó...

34. Oświecenie
  Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili często o swych cz...

35. Naturalistyczny obraz klęski powstania s
Stefan Żeromski w opowiadaniu "Rozdzióbią nas kruki, wrony..." ukazuje haniebną śmierć powstańca Andrzeja "Winrycha" Boryckiego z rąk Moskali. Bohater...

36. “Czyny przeciwne naturze, rodzą przeciwny naturze niepokój” - skomentuj tą myśl pochodzącą od Makbeta, Szekspira
Na początku był chaos, coś, co można by określić jako mieszaninę wody z ogniem, ziemi z powietrzem, nie przypominającą zarazem ani odrobinę żadnego z ...

37. Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - “Granica”?
Nałkowska prezentuje nam obraz społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Pokazuje pozostałości feudalizmu: głębokie i mające duży wpływ na kar...

38. Analiza językowa wybranych tekstów reklamowych, z wyszczególnieniem metod i narzędzi wywierania perswazji
"Reklama to sztuka redukcji" . Zredukowanie potencjalnego klienta do pozycji biernego odbiorcy komunikatu reklamowego, a także, poprzez adekwatne zabi...

39. Etos romantyka i etos pozytywisty z perspektywy czytelnika naszego wieku
Patrząc na literaturę, z perspektywy człowieka naszego wieku, możemy z łatwością zauważyć jak olbrzymie zmiany przechodził styl życia społeczności dan...

40. \\
"Umarli wszyscy bogowie albo odeszli daleko i tak daleko jak oni odsunął się nasz ideał życia Ogarnia nas głęboka obojętność każdy wlecze się swoją dr...

41. Każdy człowiek kształtuje swoją hierarchię wartości
Rozważ wpływ literatury na twój kodeks etyczny i postawę wobec rzeczywistości.

Człowiek od lat próbuje ukształtować swoją psychikę wzor...

42. Ustosunkuj się do stwierdzenia zamykającego “Kandyda” Woltera: „Pracujmy nierozumując (...) to jedyny sposób aby uczynić życie znośn
Sławne dzieło, „Kandyd” Woltera, uznawane jest za najlepszy przykład powiastki filozoficznej. Gatunek ten rozpowszechnił się w pełym Oświe...

43. Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji
Plan

1.Wprowadzenie.
2.Kobiety w malarstwie.
a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami
b)zwierzęcość kobie...

44. “Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”
“Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”. Słowa C. K. Norwida uczyń mottem rozważań, k...

45. Robinson Kruzoe
Charakterystyka Robinsona Kruzoe

W książce pt. "Przypadki Robinsona Kruzoe" tytułowy bohater jest synem dość zamożnych kupców. Urodził ...

46. Czy optymizm jest dzisiaj możliwy ? Na podstawie współczesnych utworów
„Czy optymizm jest dzisiaj możliwy ? ” Uważam, że tak. Chociaż świat jest pełen przemocy, okrucieństw i innych niedogodności, to i tak ist...

47. Przegląd środowisk społecznych w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
„Granica” nie jest książką o jednym środowisku. Przez ukazanie różnych środowisk, z których wyrośli bohaterowie (Zenon – ze środowis...

48. Recenzja filmu “Prymas trzy lata z tysiąclecia”
Rok 1953. Bolesław Bierut po koncultacji z władzami ZSRR wydaje decyzję o aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego ,głowy Kościoła katolickiego w Pol...

49. “Ferdydurke” jako wypowiedz na temat formy
Utwory Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza reprezentują prozę awangardową w literaturze polskiej. Obu pisarzy łączy poczucie kryzysu współczesnej ku...

50. Antyczna a szekspirowska koncepcja losów ludzkich
Z antyczną koncepcją tragizmu zerwał w swoich utworach Szekspir. Złamał nie tylko z zasadą trzech jedności, decorum ale również wprowadził nową koncep...

51. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? Czy Pan Tadeusz spełnia
1. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? i tak i nie. Jest to nietypowy bohater romantyczny. Część życiorysu Jacka pasuje do schematu bohate...

52. Czy “Nad Niemnem” jest powieścią tylko pozytywistyczną?
Poza niezbicie pozytywistyczną strukturą tej powieści Orzeszkowej, pojawia się tu wiele innych, głównie romantycznych cech;

Pozytywist...

53. Geneza i problematyka Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego
"Odprawa posłów greckich" - wystawiono 12 stycznia 1578 na ślubie Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, na weselu obecni byli posłowie i para kró...

54. “Człowiek jest bardziej dobry niż zły, trzeba mu tylko dać szansę” – omów zagadnienie w świetle poznanych utworów i własnych przemyśleń.
Dobro i zło – podstawowe pojęcia, które nie mogą bez siebie egzystować, pozbawione przeciwstawnego odpowiednika pozostają pustym bezznaczeniowym...

55. Charakterystyka bohatera powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera
1.Czas powstania utworu.

Utwór powstał w roku 1774. jest to w Niemczech okres preromantyczny, zwany również okresem "burzy i na...

56. Poezja Legionowa
Józef Wybicki ułożył w 1797r tekst pt.: Pieśń legionów polskich we Włoszech. Dziś to Mazurek Dąbrowskiego. Ukazuje zmiany państwa. Pieśń ta stała się ...

57. Andrzej Kmicic
Kmicic to konstrukcja czysto literacka, konwencjonalna. Bohater jest znakiem treści natury ogólnej. Autor nie dba o prawdziwość jego natury, ma ona ni...

58. “Granica” jako nowy typ powieści
Ogólnie rzecz biorąc, "Granica" jest powieścią tradycyjną, opartą na schematach znanych ze starszych powieści; stosuje jednak szereg zabiegów, mającyc...

59. Dżuma Alberta Camus (streszczenie i opracowanie)
Akcja powieści rozgrywa się w 194X r. Nie jest określony dokładnie rok. Wiemy że w latach czterdziestych w Oranie w Algierii. Doktor Rieux wychodząc z...

60. “Potop” jako powieść historyczna
Tradycje powieści sięgają już Homera. Jednak twórcą, który upowszechnił ten gatunek był Walter Scott, twórca romansu historycznego. Dla romantyków his...

61. Oświecenie, czyli “pożar umysłów”- skomentuj to stwierdzenie Joachima Lelewela
Pożar kojarzy się z czymś groźnym, niszczącym i nagłym. Bywają co prawda pożary, które powstają od długo tlącego się żaru, a nie od podpalenia benzyną...

62. Czym jest piękno?
W encyklopedii piękno jest ujęte jako podstawowa wartościująca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej jako „nauka o pięknie”...

63. “Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa jako filozoficzna powieść o moralności.
Powieść Michała Bułhakowa jest specyficzna dla pisarzy radzieckich, bo przeciwstawia się systemowi totalitarnemu i powszechnemu zepsuciu społeczeństwa...

64. Słowa Alberta Camus: “Trzeba zobaczyć Syzyfa szczęśliwym” Uczyń mottem rozważań nad kształtem i celem życia
Rozpoczynając pracę od "Mitu o Syzyfie", należy od razu zaznaczyć, że jest on wyrazem marzeń człowieka o niedoścignionym szczęściu bycia nieśmiertelny...

65. Wisława Szymborska mistrzynią ironii. (na podst. 3 wybranych wierszy)
Wiersz „Rehabilitacja” powstał w oparciu o dramatyczne wypadki roku 1956, czyli powstania na Węgrzech i wydarzeń czerwcowych w Polsce. Poe...

66. Funkcja motywu biblijnego w “Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa
Motywy zaczerpnięte z Biblii nadały utworowi szersze znaczenie, bardziej uniwersalne (historia Jeszuy i Piłata)

Prezentowana jest walk...

67. Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)
Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami d...

68. Charakterystyka oświecenia
Oświecenie pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili : "wieku rozumu" (w Anglii), ...

69. Różne formy narracji w literaturze międzywojennej (na wybranych przykładach).
Można zauważyć w prozie XX-lecia wiele rodzajów narracji, zależnych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

70. Różne formy narracji w literaturze międzywojennej (na wybranych przykładach).
Można zauważyć w prozie XX-lecia wiele rodzajów narracji, zależnych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

71. Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik mo
I Wstęp

Czytając książkę wkraczamy w świat stworzony przez autora. Często wyimaginowany – idealny obraz, w którym utożsamiamy si...

72. Rola motywu karuzeli w różnych utworach literackich
1. Czesław Miłosz "Campo di Fiori"

Obraz Warszawy w czasie powstania w getcie. Na tle płonących domów i ludzkiej tragedii autor przeds...

73. Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII wieku - Mikołaj Doświadczyński
CECHY POWIEŚCI
W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskie...

74. Sonety Butrymowicza - interpretacja (dek
W wyniku kryzysu filozofii i kultury u schyłku XIX wieku narodziła się postawa zwana dekadentyzmem. Nazwa dekadentyzm określa światopogląd, u podstawy...

75. Źródła tragizmu bohatera powieści F. Kafki “Procesu”.
Akcja "Procesu" rozpoczyna się, gdy bohater ma 30 lat. Bliższe kontakty utrzymuje on jedynie z siostrzenicą, wujem i przyjaciółką, do której chodzi w ...

76. “Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego
Fiodor Dostojewski (1821-1881) był jednym z najbardziej interesujących pisarzy rosyjskich XIX w. Życie miał ciekawe i burzliwe - był skazany na karę ś...

77. W jaki sposób nowela pozytywistyczna realizowała główne hasła epoki
W oparciu o filozofię Herberta Spencera pozytywiści głosili hasło pracy organicznej, według której każdy człowiek powinien działać użytecznie, tylko w...

78. Dramat Dominika Cedzyny
Dominik Cedzyna to bohater opowiadania Stefana Żeromskiego pt. "Doktor Piotr". Akcja utworu rozgrywa się kilka lat po powstaniu styczniowym. Dominik C...

79. Rozwój teatru w dobie oświecenia. Jego najwybitniejsi przedstawiciele i ich troska o losy kraju
Do czasów panowania Stanisława Augusta istniały w Polscy teatry szkolne, magnackie oraz prywatne sceny królewskie. Sceny szkolne podporządkowane progr...

80. Cechy powieści
Powieść kontynuowała nurt realistyczny i czerpała inspiracje z naturalizmu i impresjonizmu.

Element naturalistyczny stanowi pesymistyc...

81. Dlaczego Konwicki nazwał swoją powieść polityczną właśnie “Małą Apokalipsą”?
Najprościej byłoby powiedzieć, że dlatego, iż rzeczywistość, którą przedstawia, jest światem apokaliptycznym, zbliżającym się ku końcowi, zapowiadając...

82. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Bolesław Prus "Lalka":

Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się s...

83. “Lalka” Bolesława Prusa
Utwór był publikowany w "Kurierze codziennym" w 1889 roku. Akcja obejmowała lata 1878-79, pamiętniki sięgały natomiast początków XIX w. Czas narracji ...

84. Analiza i interpretacja wiersza Adama Asnyka “Szkoda!” Szkoda!
Adam Asnyk

Szkoda kwiatów, które więdną
W ustroni,
I nikt nie zna ich barw świeżych
I woni.
Szkoda per...

85. “Mistrz i Małgorzata” jako wypowiedz w sprawie dobra i zła
W totalitarnej Moskwie system spowodował gwałtowne i bardzo szerokie rozprzestrzenienie się zła, stało się ono codziennością, wobec tego dobro (w utwo...

86. Człowiek istota nieznana
Kim jest człowiek? Kogo można tak nazwać? Czy wszyscy ludzie zasługują na tak zaszczytne miano? Nie. Istota ludzka to pojęcie o wiele bardziej złożone...

87. “Granica” jako powieść filozoficzna, psychologiczna i społeczno - polityczna
Problematyka społeczno - polityczna:

Na treść społeczną i polityczną utworu miał czas jego powstania, bowiem lata 1932 - 35 to okres k...

88. I czy zbrodnia wpłynęła na Makbeta?
Szekspir był wybitnym pisarzem angielskim. Jego sztuki są jednymi z najczęściej czytanych oraz wystawianych w teatrach lekturami. Barwne opisy sytuacj...

89. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?

Bolesław Prus ...

90. Rzecki i Wokulski. Scharakteryzuj postacie. Jakie znaczenie dla idei utworu ma kreacja takiej pary bohaterów?
Początkowo utwór miał mieć tytuł "Trzy Pokolenia", ale ponieważ autorzy nie lubią podawać tematyki utworu wprost, więc przy pierwszej okazji zmienił t...

91. Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca
Motyw domu. Z tym terminem spotykamy się w każdej epoce literackiej, pojawia się on już w starożytnej „Odysei”. Pojecie domu kojarzy nam s...

92. Cezary Baryka - bohater który traci złudzenia
Odwołanie też jakby do historii Eugeniusza z "Ojca Goriot" Balzaca (bohater traci złudzenia co do osądu ludzi z wyższej sfery, ich moralności i dobrej...

93. Charakterystyka Makbeta
Jak mówi nam sam tytuł utworu, Makbet jest w dramacie Williama Shakespeare'a najważniejszą osobą. Czy to znaczy, że jest on pozytywną postacią? Czy sł...

94. Don Kichot
    Głównym bohaterem powieści Miguela do Cervantesa pt. \"Don Kichot z La Manczy\" jest Alons Kiczano, który przybrał imię Don Kichot.
    Był...

95. Cechy dramatu romantycznego
Przykładem dramatu jest "Kordian" J. Słowackiego. W "Przygotowaniu" duchy kreują postaci przywódców powstania listopadowego i polityków (Józef Chłopic...

96. Cechy dramatu romantycznego
Przykładem dramatu jest "Kordian" J. Słowackiego. W "Przygotowaniu" duchy kreują postaci przywódców powstania listopadowego i polityków (Józef Chłopic...

97. Wady i zalety społeczności wiejskiej w \
Każda społeczność ma swoje wady i zalety: wiejska, miejska, mała czy duża. Charakter każdej społeczności zależy przede wszystkim od tempa życia jej po...

98. Jan Andrzej Morszczyn jako poeta dworski
Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był ska...

99. Jak można zinterpretować ostatnią scenę “Przedwiośnia”?
Ostatnia scena ukazuje manifestację robotniczą udającą się pod Belweder, aby protestować; do nich przyłącza się główny bohater - Cezary Baryka;
...

100. Skawiński
Skawinski to bohater noweli Henryka Sienkiewicza pt.,, Latarnik „. Był on Polakiem. Urodził się na początku XIX w. Jego rodzice zmarli, gdy był ...

101. Twórczość okresu Sejmu Wielkiego
PUBLICYSTYKA PATRIOTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO-POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA
Stanisław Staszic swoje poglądy i program społe...

102. Topos kariery
Najbardziej wyraźnym i znanym archetypem kariery był Makbet bohater książki W. Szekspira pod tym samym tytułem. Autor bardzo dokładnie opisał drogę po...

103. Henryk Sienkiewicz
  Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos. Był polskim prozaikiem i jednym z najpopularniejszych pisarzy XX wiek. Został laureatem literackiej Nagrody No...

104. Imię Róży(2)
Akcja powieści „Imię Róży” rozgrywa się w 1327 roku w opactwie benedyktynów w północnych Włoszech. Do klasztoru przybywa franciszkanin - A...

105. \\
"Nie wierzę w nic.." Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest sonetem utrzymanym w tonie skrajnego pesymizmu posuwającego się do negacji wszystkiego czyli ni...

106. Niezwykłe miejsce “Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego we współczesnej literaturze
Pisany u schyłku lat sześćdziesiątych, wydany w 1970 roku, „Pamiętnik z powstania warszawskiego” jest zapisem wydarzeń sprzed przeszło dwu...

107. “Proces” Kafki jako powieść - parabola.
Akcja powieści Kafki przypomina senny koszmar. Dzieje się ona w abstrakcyjnym mieście, bez czasowej konkretyzacji. Bohater - Józef K. - budzi się i od...

108. Jak z sytuacji próby wychodzą bohaterowi
Próba – to słowo kojarzy nam się raczej z teatrem niż z życiem codziennym, a jednak każdy z nas, prędzej czy później, będzie musiał taką próbę p...

109. “Przedwiośnie” opowiada o nadziei i rozczarowaniu.
Początkowo Cezarego fascynuje rewolucja, dostrzega wyłącznie jej zalety, nie widząc wad. Uważa, że jest to doskonała droga do wprowadzenia nowego, ide...

110. Joseph Conrad portret psychologiczny tyt
Portret psychologiczny tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nic...

111. Cechy teatru awangardowego - “Szewcy” Stanisława Ignacego Witkiewicza
Dramat „Szewcy” jest napisany w konwencji groteski:

1. Świat zdeformowany, wykrzywiony, składający się z elementów sprzecz...

112. “Granica” Zofia Nałkowska
Zenon Ziembiewicz, syn Waleriana, zubożałego szlachcica, rządcy majątku hrabiów Tczewskich w Boleborzy, uczy się w gimnazjum w pobliskim mieście i koc...

113. Maria Konopnicka “Nowele”
Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ...

114. Napisz wypracowanie o różnych domach wybranych postaci literackich
„Dom”... Z czym kojarzy nam się to słowo, które kryje w sobie tyle ciepła, miłości i przyjemności? Pojęcie to weszło w użycie się w chwili...

115. Przedśpiew\\
"Przedśpiew" przywołuje tradycję poezji klasycznej: klarownej i spokojnej, emocjonalnie zrównoważonej. Bohater wiersza określa się jako artysta. Wyzna...

116. “Władza jako namiętność pożądanie i...”– w oparciu o wybrane przykłady literackie
Pojęcie władzy towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Już prymitywne plemiona wybierały przywódców, którzy zapewnią polepszenie warunków b...

117. Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do “Granicy”. (Wez pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranych pisarzy i swoje)
Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to ...

118. Wokulski - romantyk i pozytywista
Codziennie spotykamy w naszym życiu rozmaitych ludzi, często są nimi osoby wykształcone, o silnych charakterach i o nietuzinkowej osobowości. Bohater ...

119. Charakterystyka Makbeta(2)
William Szekspir napisał dzieło pod tytułem Makbet. Jest to tragedia, w której toczy się walka między dobrem a złem. Główną postacią jest tytułowy Mak...

120. “Jak rzucić wieniec zielony na grób wykopany w powietrzu” – P.Jastrun. Niewystarczalność słowa wobec koszmaru doświadczeń.
Po lekturze literatury dotyczącej okresu drugiej Wojny Światowej odnosi się wrażenie, iż przewodnim motywem jest śmierć. Wtedy było wiele momentów, gd...

121. Charakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce (czas, czynniki kształtujące nową epokę, idee, przedstawiciele)
Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł XV wieku i cały XVI do...

122. Różne obrazy wsi polskiej XVI –XVII w.
Polska wieś była opisywana przez wielu autorów. Ich liczne sielanki, a także w wypadku Kochanowskiego fraszki, pokazywały różne aspekty życia na wsi. ...

123. Określ cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie “Monachomachii”
Poemat heroikomiczny jest parodią poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyką (tu: walka w ręcz m...

124. Kariera Zenona Ziembiewicza - moralna dezercja czy spełnienie marzeń?
Powieść Zofii Nałkowskiej pt. ,,Granica“ zawiera nie tylko banalną historię romansu zubożałego ziemianina ze służącą, ale w rzeczywistości dotyc...

125. Kategorycznie wykreślam “Ferdydurke” z programu szkolnego lub pozostawiam go w programie
Według mnie utwór Witolda Gombrowicza pod tytułem „Ferdydurke” powinien pozostać w programie szkoły średniej, ponieważ z powieści tej młod...

126. “Ferdydurke” Witold Gombrowicz
Witold Gombrowicz to jeden z najwybitniejszych prozaików polskich XX wieku, pisarz o światowej renomie, którego książki zostały przełożone na różne ję...

127. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego pytaniem o kształt przyszłej Polski
Cezary, główny bohater utworu, przybywszy z rewolucyjnego Baku do nowej Polski, czuje się, jak wszyscy Polacy, odpowiedzialny za przyszłość swojej ojc...

128. Problematyka twórczości Bolesława Prusa
W twórczości B. Prusa nowelistyka stanowi początek oryginalnego dorobku powieściowego. W swych nowelach Prus pisze, m.in. pod wpływem powieści Karola ...

129. Klasycyzm francuski XVII wieku
Dominującym kierunkiem w lit. i sztuce francuskiej XVII w. był nie barok lecz klasycyzm. Nawiązywał on do sztuki starożytnej i renesansowej. U jego po...

130. Rozważania na temat miłości
"Miłość jest radością życia, wesołą melodią
na pustyni, a wy co z niej zrobiliście" -
powie Wokulski. Niech słowa te staną się
po...

131. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski żył w latach 1530-1584. Jest uważany za największego poetę polskiego przed Mickiewiczem. Jego twórczość to fraszki, pieśni i treny, a ...

132. “Odbicie haseł pozytywizmu w nowelach tego okresu”
Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej, uformowany po roku 1863, czyli po upadku powstania styczniowego, zakończony około roku 1890. ...

133. Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. “Ocalony”
„Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem prowadzony na rzeź".
Wiersz Ocalony Tadeusza Różewicza jest analizą stanu umysłu ludzkiego...

134. Literackie wizerunki ukochanej w romantyzmie oraz innej wybranej epoce. – KONSPEKT
Miłość jest wartością bliską każdemu człowiekowi. Kochać można zarówno drugą osobę, jak i całą ojczyznę. To jak jest ważna wyrażają najlepiej słowa Go...

135. Kordian
Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych d...

136. Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom moralnym w “Lordzie Jimie” Josepha Conrada
Główny bohater, Jim, jest młodym, szlachetnym i pełnym ideałów człowiekiem, który zaciąga się jako kapitan na statek pasażerski 'Patna'. W momencie za...

137. Dlaczego “Początek” Andrzeja Szczypiorskiego mógł stać się światowym bestsellerem?
Jest to niewątpliwie powieść o oryginalnej, atrakcyjnej kompozycji. Szczypiorski tak konstruuje układ wydarzeń i charakteryzuje postacie, że mimo nowa...

138. Tomasz Judym - bohater prawdziwy czy papierowy?
W twórczości Stefana Żeromskiego bardzo często spotkać możemy utwory, w których ukazana jest pełna poświęcenia walka o byt niższych warstw społecznych...

139. Barok metafizyczny Sępa-Szarzyńskiego (renesans, treść, forma - barok)
Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem.

Analizę utworu najlepiej rozpocząć od pewnego spójnika, który...

140. Satyra “Pijaństwo”
Satyra " Pijaństwo " jest krytyką zgubnego nałogu odbierającego człowiekowi jego godność . Autor żartuje , wyśmiewa słabość natury ludzkiej , brak ham...

141. Portrety ludzi małych w opowiadaniach Czechowa i Gogola
Dziewiętnastowieczna Rosja to wielkie mocarstwo, a zarazem jedno z bardziej zacofanych państw Europy. Kraj rządzony był twardą ręką kolejnych carów, k...

142. Teatr Oświecenia i jego rola. Omów na znanych Ci przykładach
Teatr powstał w Warszawie z inicjatywy króla w 1765 roku. Był to pierwszy publiczny teatr, który zapoczątkował działalność sceny narodowej. Pierwszym ...

143. Narrator bohater wobec doświadczeń w hitlerowskich obozach i sowieckich łagrach. (\'człowiek złagrowany\' a \'człowiek zlagrowany\')
Mianem "człowieka zlagrowango" określamy człowieka, który zmuszony był żyć w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Bohater prozy Borowskiego). Samo ...

144. Oda do młodości
  Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wówc...

145. Futuryści polscy
Polscy futuryści nawiązywali w swej twórczości do założeń futuryzmu europejskiego. Marinetti głosił, iż "ryczący automobil jest piękniejszy od Nike z ...

146. Wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań
„Granica” Zofii Nałkowskiej zaczyna się i kończy w tym samym miejscu – w splocie tych samych zdarzeń. Autorka celowo odwróciła kompo...

147. I. Krasicki i J.U. Niemcewicz - wychowawcy społeczeństwa szlachty
J. U. Niemcewicz w komedii "Powrót posła" umieszcza wątek polityczny. Ukazuje ściera-nie się poglądów stronnictwa reformatorskiego (Podkomorzy, Walery...

148. Wokulski - romantyk czy pozytywista? (2)
Stanisław Wokulski - handlowiec, właściciel sklepu, człowiek pracowity, energiczny, posiadający niezłomny charakter i silną wolę, wykształcony, mający...

149. Jaką prawdę o człowieku i rzeczywistości ukazuje literatura?
Rzeczywistość, która otacza człowieka, przedstawia mu się jako siła niezbadana i zadziwiająca. Czasem złowroga, innym razem przyjazna. Człowiek, w swo...

150. Antenor, Helena, Aleksander, Priam – różne postawy wobec konfliktu grecko – trojańskiego, próba oceny. Jaki charakter jest tego dramatu?
„Odprawa posłów greckich” jest tragedią racji politycznych, społecznych , moralnych, które decydują o losach ojczyzny. Racje te zostają w ...

151. Człowiek sentymentalny ... Omów na znanych Ci przykładach polskich i o
Czołowym twórcą sentymentalizmu był Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Głosił on powrót do natury oznaczający aprobatę podstawowych uczuć ludzkich nie ...

152. Powieść realistyczna
Realizm - ma co najmniej dwa znaczenia - termin filozoficzno - estetyczny, który określa metodę ujmowania i kształtowania materiału w dziele sztuki. <...

153. Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich?
Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości możn...

154. Wizja pracy - Mesjanizm narodowy w “widzeniu ks. Piotra”
Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec B...

155. Jakiej wiedzy o człowieku, jego marzeniach, rozterkach, tryumfach i porażkach dostarczyła ci literatura?
Omów zagadnienia na podstawie kilku epok literackich.

Od wieków ludzie zastanawiają się nad sensem swojego istnienia. Jaki cel powinni ...

156. Czy Doktor Tomasz Judym jest postacią tr
Postać tragiczna to bojownik społeczny, rycerz walczący o prawa człowieka. Zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo różny sposób potrafi r...

157. Klęska szlachetnego bohatera – motyw literacki i jego funkcja w literaturze
Większość twórców literackich opiera fabułę swych dzieł na losach bohaterów wyróżniających się spośród tłumu, będących w konflikcie z czymś, bądź kimś...

158. Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku.
"Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza

- konwencja mitów i symboli: sklepy cynamonowe - symbol poszukiwanego szczęścia, egzotyki i niedoś...

159. Związek chłopów z ziemią w utworach Wład
Aby odnaleźć związek chłopów z ziemią, należałoby najpierw odpowiedzieć sobie na znaczące w tym przypadku pytanie jakie nasuwa się na myśl, mianowicie...

160. Na czym polega nowatorstwo kompozycji “Lalki”?
Kompozycja "Lalki" jest mocno osadzona w rozwijającej się konwencji powieści realistycznej, mającej swoje źródła z oświeceniu; jednak Prus nie pozosta...

161. Sylwetka tytułowego bohatera powieści Jo
Charakterystyka tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nich należ...

162. Mały Książę - ksiązka dla dzieci czy dor
"Mały Książę"-ksiązka dla dzieci czy dorosłych?

To pytanie zadaje sobie zapewne wiele osób ją czytających. Dla jednych jest ona jedyn...

163. Ludzie morza w \\
Autor powieści, Joseph Conrad ( właść. Teodor Józef Konrad Korzeniowski ) przedstawia w swojej powieści wielu przedstawicieli świata morza. On sam był...

164. Przeciwko czemu zbuntował się szesnastoletni uczeń (Holden) buszując przez kilka dni po Nowym Jorku?
Bunt u ludzi rodzi się na znak protestu wobec czegoś, niezadowolenia oraz chęci przeciwstawienia się czemuś.
Holden Caulfield - bohater książk...

165. Od Kreona do Edka... Literackie portrety dyktatorów jako ostrzeżenie dla ludzkości
A. "Antygona" Sofokles

Dyktatorem jest tu władca Teb, Kreon. Jest bezwzględny, chciwy, żądny władzy. Nie zna litości i żąda bezwzględn...

166. “Ferdydurke” Gombrowicza
Witold Gombrowicz (1904 - 1969)
- debiutował zbiorem opowiadań "Pamiętnik z okresu dojrzewania" (1933),
- powieścią "Ferdydurke" (1937...

167. Zemsta
Treść utworu

I   Ekspozycja (zarys głównych spraw, zdarzeń, charakterów postaci to 4 początkowe sceny aktu I)

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.