Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

ranking lokat na 6 miesięcy
Porównanie lokat bankowych. Ponad 1350 ofert 35 banków w Polsce.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Satyry - Ignacegy Krasicki
Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach, w jakich przyszło mu żyć. Nie ma w niej nic zabawnego. Jest pełna gorz...

2. Jakie skojarzenia ze współczesną obyczajowością wywołuje satyra “Żona modna” Ignacego Krasickiego?
Satyra "Żona modna" ukazuje w różnych sytuacjach modną szlachciankę, tworząc świetny portret damy rozmiłowanej w zbytkach, kapryśnej, często bezmyślni...

3. Satyra doby oświecenia w walce z ciemnotą i zacofaniem społecznym
Satyra to utwór literacki, posługujący się dowcipem, ironią, kpiną lub szyderstwem, by wyrazić krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, ośmieszy...

4. Cechy romantyczne w balladzie Świteź - pierwiastki moralne w sonetach
1.    Ballada rozpoczyna się opisem ciemnego boru Płużyń, jeziora, które w nocy jest sprawcą romantycznego, optycznego złudzenia. Człowiek czuje się z...

5. Niezwykłe miejsce “Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego we współczesnej literaturze
Pisany u schyłku lat sześćdziesiątych, wydany w 1970 roku, „Pamiętnik z powstania warszawskiego” jest zapisem wydarzeń sprzed przeszło dwu...

6. “Lalka” Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu)
Jest to obraz trzech pokoleń Polaków, romantycznych idealistów, pozytywistycznych realistów i pokolenia przejściowego, do którego zalicza się Wokulski...

7. Społeczeństwo i trzy pokolenia idealistów w “Lalce”. Złożoność charakteru Wokulskiego
"Lalka" drukowana była na łamach "Kuriera Codziennego" w latach 1877-79. Bolesław Prus zamierzał nadać dziełu tytuł "Trzy pokolenia". Z "Listu do niez...

8. Oświeceniowy dydaktyzm
Oświeceniowy dydaktyzm przejawiał się w twórczości wielu znanych i cenionych pisarzy i poetów tej epoki, by wymienić takich twórców, jak Krasicki, Nar...

9. Charakterystyka Młodej Polski
Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierz...

10. Interpretacja i analiza wiersza Czesława Miłosza “Campo di Fiori”
Czesław Miłosz – poeta prozaik, eseista, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. W 1933 roku wydał pierwszy tom wierszy „P...

11. Kierunki artystyczne i nastroje epoki w
1. Naturalizm - kierunek odrzucający wszelki byt nadprzyrodzony, uznający prawa przyrody za jedyne, które rzeczywistością rządzą i tłumaczą ją. Natura...

12. Wisława Szymborska mistrzynią ironii. (na podst. 3 wybranych wierszy)
Wiersz „Rehabilitacja” powstał w oparciu o dramatyczne wypadki roku 1956, czyli powstania na Węgrzech i wydarzeń czerwcowych w Polsce. Poe...

13. Na czym polega dylemat młodego pokolenia AK-ców w świetle powieści Jerzego Andrzejewskiego “Popiół i diament”?
Dylemat pokolenia akowców - jest to dylemat tych, którzy swe młodzieńcze lata poświęcili dla dobra słusznej sprawy, jaką była obrona Polski i polskośc...

14. Przegląd warstw społecznych w “Lalce”
Mnogość postaci służy autorowi do przedstawienia rozległego przekroju warstw społecznych i środowisk; wierność tego opisu nadaje "Lalce" charakter swo...

15. Kierunki literackie oświecenia
Klasycyzm. Znaczenie terminu - klasycyzm ujmuje charakterystyczne cechy antycznej sztuki literatury greckiej i rzymskiej, traktowanych jako doskonały ...

16. Judym bohater tragiczny
Ludzie bezdomni są powieścią Stefana Żeromskiego. Powieść ta ukazała się drukiem w Warszawie w roku 1899. Jej publikacja stała się bardzo szybko wydar...

17. “Potop” powieścią “ku pokrzepieniu serc”
Zasadniczo przed całą "Trylogią", a nie tylko przed "Potopem", stały następujące cele:

- rozpropagowanie i poszerzenie wiedzy o histor...

18. Dzieła Malczewskiego i ich ponadczasowość
Sobota 1 kwietnia 2000

Po długo trwałych poszukiwaniach w wielu źródłach udało mi się znaleźć coś na temat najwybitniejszego malarza m...

19. Utwory Ignacego Krasickiego - eleganckie igraszki i ostra satyra jednocześnie
Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przezna...

20. Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony
Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony w Dziennikach, w którym pisarz nazwał swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejs...

21. Echa różnych filozofii w liryce Młodej P
Filozofię końca wieku zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, które, jak się później okazało, miały ogromny wpływ na sposób myślenia ludzi, literatur...

22. Jakie wartości zabrałbyś w wędrówkę w XXI wiek?
Każde minione stulecie pozostawiało dla ludzkości jakieś korzyści, oraz straty. Postępująca od najdawniejszych lat w coraz szybszym tempie nauka i tec...

23. Modernizm a neoromantyzm
Czy sztukę epoki modernizmu słusznie nazywa się mianem neoromantyzmu?

Modernizm, Młoda Europa, Młoda Polska, neoromantyzm, symbolizm -...

24. Kabaret \\
1. Czynniki wpływające na powstanie „Zielonego balonika”.

Pochodzenie „Zielonego balonika” było przede ...

25. Powieść Williama Goldinga “Władca much”, a naturalizm
Czy książkę Williama Goldinga pt. „Władca much” możemy zaliczyć do powieści filozoficznych? Uważam, że tak. Jest to powieść filozoficzna, ...

26. Stanisław Wyspiański - życie i twórczość
Stanisław Wyspiański (1869-1907)

Życiorys:

Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 w Krakowie, zmarł ...

27. Postawy heroiczne w powieści “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Eliza Orzeszkowa jest jedną z czołowych pisarek polskiej literatury. Urodzona 6 czerwca 1841 roku w Milkowszczyźnie pod Grodnem dwukrotnie była wysuwa...

28. Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu
Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romant...

29. “Człowiek nie może żyć bez miłości”. Rozwiń myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych ci utworów literackich i własnych przemyśleń.
„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar pror...

30. Świętość
Święty - co rozumiemy pod tym pojęciem? Cóż to za osoba? Jakie były i są warunki uzyskania kanonizacji (bo tylko z tym mi się to kojarzy)? Przyjrzyjmy...

31. Motyw miłości w literaturze
Miłość – głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci odmiennej, połączone z pożądaniem jej.


32. Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi “Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa
Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy...

33. Charakterystyka doktora Judyma bohatera
"Ludzie bezdomni" - tytuł jednej z najbardziej znanych powieści Stefana Żeromskiego. Ma on, jak tytuły wielu powieści tego pisarza, dwa znaczenia - do...

34. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

35. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

36. Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta
Dwa zasadnicze kierunki współczesnej poezji:
- poezja awangardowa,
- poezja klasycyzująca - Czesław Miłosz, Wisława Szymborska.
...

37. Spróbuj odczytać \\
Spróbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wieków.
...

38. Przedstaw biografię wybranego przez siebie pisarza i zastanów się jaką rolę pełnią w kulturze biografie wybitnych postaci
Przedstaw biografię wybranego przez siebie pisarza i zastanów się jaką rolę pełnią w kulturze biografie wybitnych postaci

Biografią, we...

39. Józef Czechowicz sformułował myśl, że &#
Józef Czechowicz sformułował myśl, że “dzieło sztuki to mikrokosmos odbijający epokę”. Rozważ tę opinię odwołującą się do wybranych przez ...


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.