Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie oprocentowania lokat
Porównanie lokat bankowych. Ponad 1350 ofert 35 banków w Polsce.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Satyry Krasickiego jako krytyka wad ludzkich
Krasicki mówi, że "satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka". W satyrze pt. "Do króla" Krasicki posłuż...

2. Humor i śmiech - myśli przewodnie twórczości I. Krasickiego
Ignacy Krasicki wyśmiewa wady świata w "Bajkach" i "Satyrach". Bajka "Kruk i lis" zawiera alegorię próżności i głupoty (kruk) oraz przebiegłości (lis)...

3. “Monachomachia, czyli wojna mnichów”
"Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest poematem heroikomicznym. Jest to gatunek parodiujący epos homerycki. Ośmieszenie polega przede wszystkim na ...

4. Program królewskiego obozu reform w krzywym zwierciadle satyry Ignacego Krasickiego “Do króla”
Satyra "Do króla" jest poświęcona racjom obozu królewskiego, do którego przyznawał się I. Krasicki. Autor pozornie zgadza się z sarmackimi oskarżyciel...

5. Ignacy Krasicki - śmieszny czy gorzki ? Omów odwołując się do znanych ci utworów
"Książę poetów" jego utwory, nie rezygnując z aktualności, wyrażały postawę nieco sceptycznego obserwatora, który nawet angażując się w określone spra...

6. Ignacy Krasicki
Poeta ten żył w XVIII wieku, był biskupem warmińskim i najwybitniejszym pisarzem swej epoki. Nadano mu przydomek "Książę poetów". Gdy po pierwszym ro...

7. I. Krasicki i J.U. Niemcewicz - wychowawcy społeczeństwa szlachty
J. U. Niemcewicz w komedii "Powrót posła" umieszcza wątek polityczny. Ukazuje ściera-nie się poglądów stronnictwa reformatorskiego (Podkomorzy, Walery...

8. Ignacy Krasicki - biografia
Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery d...

9. Bawić ucząc - dydaktyczny charakter utworów Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

10. Krytyka życia zakonnego w “Monachomachii” Krasickiego
"Monachomachia czyli wojna mnichów" jest poematem heroikomicznym. Krasicki był biskupem, dlatego dostrzegał złe postępowanie mnichów. Najbardziej niep...

11. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki – najwybitniejszy pisarz, poeta i publicysta polskiego oświecenia. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Urodził się 3 lute...

12. Ignacy Krasicki
Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki (1735-1801). Urodził się w Dubiecku ,w ziemi sanockiej ,jako potomek szlach...

13. Oświeceniowy dydaktyzm
Oświeceniowy dydaktyzm przejawiał się w twórczości wielu znanych i cenionych pisarzy i poetów tej epoki, by wymienić takich twórców, jak Krasicki, Nar...

14. Uniwersalny charakter poezji Ignacego Krasińskiego
Sposobem przedstawienia wad społeczeństwa były dwa cykle "Satyr". Pierwszy został poprzedzony listem dedykacyjnym "Do Króla", w którym sądząc władcę, ...

15. Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca XVIII wiecznego społeczeństwa polskiego
Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twó...

16. “I śmiech niekiedy może być nauką” - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz
Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr i 3 poeamtów heroikomicznych, posługuje się w nich komizmem by uwydatnić przywary ludzkiego charakteru, podlegan...

17. Określ cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie “Monachomachii”
Poemat heroikomiczny jest parodią poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyką (tu: walka w ręcz m...

18. Co dzisiaj i na jakich płaszczyznach skrytykowałby Krasicki w swoich b
Ignacy Krasicki był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, zwanym " księciem poetów". Zaszczepił on na gruncie polskim pewne...

19. Ignacy Krasicki - życie i twórczość
Ignacy Krasicki urodził się w 1735 roku w Dubiecku, w ziemi przemyskiej, jako potomek niebogatego, hrabiowskiego rodu małopolskiego. Był on biskupem w...

20. Narodziny powieści
XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytny...

21. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki – książę, biskup warmiński – jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształcone...

22. Ignacy Krasicki - bajki
Ignacy Krasicki był poetą racjonalistą, który za główny środek poznania świata uznawał rozum. Jego bajki są wyrazem przekonań, że człowiek jest istotą...

23. W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym
Na czym polega nośność i ponad czasowość bajek? Omów zagadnienia na podstawie znanych utworów St. I. Krasickiego

W epoce oświeceniowej ...

24. Satyra “Pijaństwo”
Satyra " Pijaństwo " jest krytyką zgubnego nałogu odbierającego człowiekowi jego godność . Autor żartuje , wyśmiewa słabość natury ludzkiej , brak ham...

25. Ignacy Krasicki-opis bajek
TREŚĆ BAJEK

"Wstęp do bajek"
Jest to pierwsza bajka ze zbioru Bajki i przypowieś“Bajki. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany,...

26. Oświecenie w Polsce(1)
Oświecenie to okres w historii literatury i kultury polskiej. Obejmuje lata panowania Stanisława Augusta (1764-1795), ale okres wstępny datuje się od ...

27. „I śmiech niekiedy może być nauką\" - Jak rozumiesz powyższe słowa w odniesieniu do twórczości Ignacego Krasickiego?
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

28. Utwory Ignacego Krasickiego - eleganckie igraszki i ostra satyra jednocześnie
Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przezna...

29. Oświecenie w Polsce(3)
W Polsce oświecenie zaczęło się około roku 1740, kiedy to założono Collegium Nobilum. Właściwy rozwój przypada na lata 1764-1795. W 1747 roku Załuscy ...

30. Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego społeczeństwa. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

31. Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII wieku - Mikołaj Doświadczyński
CECHY POWIEŚCI
W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskie...

32. “Świętoszek” Moliera jako komedia klasyczna
Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całe...

33. Satyry - Ignacegy Krasicki
Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach, w jakich przyszło mu żyć. Nie ma w niej nic zabawnego. Jest pełna gorz...

34. Obraz pijaka w oparciu o satyrę “Pjiaństwo”
Ignacy Krasicki żartuje, wyśmiewa słabość natury ludzkiej w "Pijaństwie", jako brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów. Bawi c...

35. Typy bajek w literaturze polskiego oświecenia Jaką funkcję spełniał ten gatunek?
Istnieją dwa podstawowe typy bajek: epigramatyczna charakteryzująca się drastycznie skróconą formą, oszczędnością słowa i dobitnością przekazanych pra...

36. Symbole w utworze \"Albatros\" C.Baudela
Albatros jest symbolem pisarza,poety. Świadczy o tym motyw lotu ikaryjskiego.
Okręt jest symbolem miejsca gdzie żyje poeta.
Załoga sta...

37. Publicystyka epoki oświecenia
W okresie oświecenia rozwija się publicystyka. Powstają pierwsze czasopisma: "Monitor" (1765r.), "Zabawy przyjemne i pożyteczne", "Gazeta Narodowa i O...

38. Liryka rewolucyjna Wadysława Broniewskiego
Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W jego domu żyw...

39. Poezja futurystów
Franciszek Młodożeniec

" XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów...

40. Satyra doby oświecenia w walce z ciemnotą i zacofaniem społecznym
Satyra to utwór literacki, posługujący się dowcipem, ironią, kpiną lub szyderstwem, by wyrazić krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, ośmieszy...

41. Czy rzeczywiście w dobie oświecenie uczono bawiąc?
Czy rzeczywiście w dobie oświecenie uczono bawiąc? Uważam, że tak. Posługując się kilkoma przykładami postaram się to udowodnić.

Ignacy...

42. Bogata biografia Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki - ( pseudonim X.B.W ) pierwsza gwiazda oświeceniowej literatury urodził się 3 lutego 1735 r. w Dubiecku. Wywodził się ze zubożałej rod...

43. Udowodnij na przykładach z twórczości I. Krasickiego, że “i śmiech niekiedy może być nauką”
Ignacy Krasicki był największym poetą polskim okresu oświecenia. Urodził się trzeciego lutego 1735 roku w Dubiecku na Sanem. Pochodził z zubożałej rod...

44. Satyryczna prawda o szlachcie polskiej w twórczości I. Krasickiego
Krasicki często zajmuje się krytyką zachowań szlachty; najwyraźniej widać to w jego satyrach krytykuje wiele aspektów sprawy: marnotrawstwo, lenistwo,...

45. “Uczyć bawiąc” - Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowe...

46. Pisarstwo Krasickiego - styl, gatunki, bohaterowie, tematy
Najwybitniejszy przedstawiciel czasów stanisławowskich, czołowy reprezentant nurtu klasycznego opartego na wzorach francuskich. Charakterystyczną cech...

47. Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

48. Portret mnicha przedstawiony w utworze pt.Monachomachia
Krasicki w swoim dziele przedstawia życie w pewnym miasteczku: ...W mieście, którego nazwiska nie powiem Nic to albowiem do rzeczy nie przyda; W mieśc...

49. Krasicki Mistrz Ironii
Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu ośw...

50. Tedeusz Rożewicz - Warkoczyk i inne
Tadeusz Różewicz- Warkoczyk...
Tadeusz Różewicz, to współczesny polski poeta bardzo szeroko znany i tłumaczony niemal na całym świecie, już za...

51. Interpretacja wiersza T. Różewicz “Warkoczyk”
Utwór ,,Warkoczyk” powstał 1948 r., po wojnie. Poeta napisał go po zwiedzeniu Muzeum w Oświęcimiu. W utworze można wyróżnić dwie części: jedną w...

52. Dydaktyzm literatury oświecenia
Co wyjątkowego przynosi literatura oświecenia człowiekowi XX wieku? Oświecenie to epoka parenetyczna, czyli wskazująca na to, że jej celem był dydakty...

53. Ignacy Krasicki (obszerna biografia)
Urodził się on w 1735 roku w rodzinie średnioszlacheckiej, w Dubiecku nad Sanem. Początkowo uczył się w domu, w roku 1750 ukończył lwowskie kolegium j...

54. “Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego” - pierwsza polska powieść nowożytna
Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa się "Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego", której autorem był Ignacy Krasicki. Można powiedzieć...

55. Leopold Staff - poeta klasyk
Poezja Staffa ma wielki znamiona klasyczne. Są to:

A. Poeta przejmuje na siebie rolę nauczyciela - moralisty - "Przedśpiew" z tomu "Ga...

56. Klasycyzm i sentymentalizm
Klasycyzm - łączył się z postawą racjonalną. Nadawał literaturze cechy utylitarne i dydak-tyczne. Ośrodkami klasycyzmu były Włochy, Paryż i Warszawa. ...

57. Przedstaw zagadnienia obecne w satyrycznej twórczości Ignacego Krasickiego
Początek oświecenia, czyli lata przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, nazywa się czasami saskimi, które charakteryzuje najlepie...

58. Z czego śmieje się Kochanowski we fraszkach satyrycznych?
Fraszki to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej. W utworach tych Kochanowski śmieje się ze słabostek ludzkich zręcznie je podkr...

59. Edukacja człowieka w centrum zainteresowan pisarzy oświecenia.
Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada "l...

60. Informacje o Leopoldzie Staffie. Postawa
Leopold Staff urodził się we Lwowie w 1878 roku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, jego ojciec był piekarzem. Studia kończył na Uniwersytecie Lwowsk...

61. Myśli oświeconych pisarzy o Ojczyznie i różny sposób ich wyrażania
Pomimo słabnięcia wewnętrznego Polski w XVIII wieku obfitował ten okres w najliczniejsze chyba wystąpienia reformatorów.

Jeszcze z ren...

62. Satyry I. Krasickiego - ośmieszanie i drwina z wad społeczeństwa
RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU
Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki...

63. Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich zródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?
Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich źródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?

...

64. Krytyczne portrety Polaków i ich rola w utworach Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

65. Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej
Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fi...

66. Filozofia życiowa J.Kochanowskiego w pieśniach
W pieśniach, które Jan Kochanowski pisał prawie przez całe życie zawarł swą filozofię życiową. Poeta pisał głównie dla ludzi i o ludziach, całą uwagę ...

67. Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.
Oświecenie przypada na wiek XVIII ; na zachodzie Europy było walką z absolutyzmem , w Polsce zaś odwrotnie - ludzie dążyli do umocnienia władzy królew...

68. Wymień główne problemy twórczości I. Krasickiego. Omów dokładnie jeden gatunek literacki uprawiany przez poetę
Ignacy Krasicki, poza tym że przyjął święcenia kapłańskie, był również wielkim poetą, prozaikiem, publicystą i komediopisarzem; potem jako wybitny twó...

69. Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi?
Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapisał się utworami satyrycznymi, które objawiły pełnię jego talentu. ...

70. Jan Kochanowski i jego motywy pisania “Pieśni”
Jan Kochanowski
Jednym z najwybitniejszym humanistów renesansu w Europie, a niewątpliwie najwybitniejszy poeta polski tego okresu był Juan Koc...

71. Oświecenie jako epoka polemiki z sarmatyzmem
Geneza oświecenia w Polsce związana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Należy do nich zaliczyć szlachecki repu...

72. Poezja pozytywizmu
Dominowały takie gatunki literackie jak nowela, powieść, obserwujemy początki reportażu, felietonu. Mimo, iż pozytywizm jest uważany za "czasy niepoet...

73. Dydaktyczny charakter bajek Krasickiego
Bajki Krasickiego są dla niego tym, czym dla Kochanowskiego fraszki. Mają one charakter dydaktyczny. Krasicki wyśmiewa ludzkie wady: głupotę i pychę. ...

74. “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”
I.Krasickiego - pierwsza powieść polska. Jej charakterystyka oraz obserwacje społeczno - obyczajowe. Powieść ta została wydana w 1776r i była pierwszą...

75. Awangarda Krakowska
Awangarda krakowska ukształtowała się na początku lat 20 XX w. za sprawą działalności poetów skupionych wokół Tadeusza Peipera* i wydawanego przez nie...

76. Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia - szkolnictwo, teatr, mecenat króla, czasopiśmiennictwo
MECENAT - Stanisław August jako polityk nie odniósł większych sukcesów, ale jako mecenas kultury przyczynił się do jej znakomitego rozwoju. Skupił wok...

77. Maski ludzkie w bajkach (list)
Droga redakcjo
W zeszłym miesiącu na łamach Waszej gazety przeczytałem artykuł pt. „Od Ezopa do Krasickiego”. Autor stwierdził tam...

78. Kobieta baroku
J. A. Morsztyn w wierszu „Niestatek” przedstawia kobietę baroku jako niestałą w uczuciach. Wiersz ten jest jednym zdaniem składającym się ...

79. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

80. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

81. Jan Kochanowski - “Niezwykłym i nieleda piórem opatrzony...”. Analiza i interpretacja
Pieśń ta zajmuje się problematyką sztuki, twórczości artystycznej oraz postacią samego artysty, który z uwagi na posiadany talent poetycki jest jednos...

82. Konstanty Ildefons Gałczyński - poeta “świętej powszedniości”. Uzasadnij sąd Artura Sandauera odwołując się do poznanych utworów poety.
Powszedniość w ujęciu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nie była jednoznaczna z anonimowością.

Już w "Serwus, madonna" wyrzekł się p...

83. Zygmunt Krasiński
  Zygmunt Krasiński - poeta urodził się i umarł w Paryżu (1812 - 1859). Później jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone w Opinogórze koło ...

84. Fraszki Jana Kochanowskiego odbiciem życia poety i czasów, w których żyl
Mało sensacyjny życiorys Jana Kochanowskiego jest pełen zagadek, których nikt nie jest w stanie rozwikłać. Jedynymi dokumentami są utwory poety. Trudn...

85. Omów literacką realizację motywu wędrówki
Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny

MOTYW TAŃCA:

...

86. Postacie w “Granicy” Zofi Nałkowskiej
Zenon Ziembiewicz:

-prowadził życie spokojne,zorganizowane,nie szukał przygód ’s5’

-miał swoje zasady,racj...

87. Poezja młodopolska
"Jaka jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza
człowiecze z końca wieku?" -
Wyjaśnij jak poezja młodopolska odpowiadała na to
p...

88. Bajki i satyry - dwa narzedzia poprawy swiata
Bajki i satyry należą do gatunków literatury dydaktycznej. W okresie oświecenia ukształtowały się dwie formy bajek. Bajki epigramatyczne albo ezopowe ...

89. Poeci współcześni o roli poezji
Powołaj się na przykłady.
CZESŁAW MIŁOSZ:

- poezja jest szansą i ma nieść ocalenie ("Campo di Fiori"), zaangażowanie, moralizat...

90. Bogactwo tematów lirycznych w poezji Jana Kochanowskiego
Ogromny zbiór utworów Kochanowskiego ujawnia wielkie bogactwo tematyki. Najczęstszymi tematami podejmowanymi przez poetę są: wieś, umiłowanie ojczyzny...

91. “Człek-boże igrzysko”- poglądy na świat i życie w Pieśniach J. Kochanowskiego
Człowiek jak i wszystko jest dziełem Boga. Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim doskonale. Stwórca jest bliski człowiekowi, jest dobry, szcz...

92. Czy “Bajki” Ignacego Krasickiego są dziś jeszcze aktualne?
„I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”
(„monachomachia”)

...

93. Jan Andrzej Morsztyn
Jan Andrzej Morsztyn pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. D...

94. Poezja barokowa
Marinizm - Jan Baptista Marino - włoski poeta. Kierunek cechuje dążenie do takiego ukształtowania formy i języka, aby zachwycić czytelnika "pomysłem" ...

95. Poezja awangardy
Julian Przyboś

"Dachy" to typowy przykład wiersza realizującego główne założenia poetyckie awangardy krakowskiej. Jednym z najważniejs...

96. Sarmata o sobie i my o Sarmacie
W wieku XVII całą szlachtę polską jednoczyło poczucie narodowej potęgi, przekonanie o świetności polskiego ustroju, monarchii ograniczonej prawami sta...

97. Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej “Botticelli”
Maria Wasiłowska , bo takie było jej panieńskie nazwisko, wywodziła się ze szlachty. Urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. W Kaliszu spędziła ca...

98. Kierunki literackie oświecenia
Klasycyzm. Znaczenie terminu - klasycyzm ujmuje charakterystyczne cechy antycznej sztuki literatury greckiej i rzymskiej, traktowanych jako doskonały ...

99. W labiryncie historii ... . Tragizm losów poety - “Kolumba”
Mianem "Kolumbów", "Kolumbów rocznik 20", poetów podziemia określa się młodych, urodzonych około roku 1920 poetów, którzy tworzyli w czasie wojny i ok...

100. Ideał człowieka i obywatela oświecenia w wybranych utworach epoki
W przeciwieństwie do epoki renesansu ("Żywot człowieka poćciwego", "Dworzanin polski") w epoce oświecenia brak jest utworów, które bezpośrednio wskazy...

101. Jan Kochanowski
  Jan Kochanowski to największy poeta polski przed Mickiewiczem, urodził się w 1530 r. w Sycynie koło Radomia, w województwie sandomierskim. Pochodził...

102. Elementy komizmu i satyry w sposobie ukazywania rzeczywistości przez p
Sytuacja w państwie, w wieku XVII i XIX była przyczyną powstania literatury parenetycznej. Polska była krajem, w którym szlachta miała ogromny wpływ n...

103. Dydaktyczny charakter literatury Oświecenia
Oświecenie – przesiąknięta utylitaryzmem i zaangażowaniem ludzi w nauczanie niższych warstw społecznych epoka różni się wyraźnie od niedawno pan...

104. Sentymentalizm w literaturze oświecenia
Sentymentalizm jako kierunek literacki zaczął się rozwijać w latach 60 XVIII w.. Prekursorami byli Jan Jakub Rousseau oraz Wolfgang Goethe. Twórców se...

105. Koncepcja Boga, życia i świata w twórczości Sępa-Szarzyńskiego
BÓG:

~utwory: "O wojnie naszej...", "O nietrwałej...", Parafraza ps.CXXX

~jedyna nadzieja człowieka uwikłanego w zło ś...

106. Księga ubogich\\
Tom wierszy pt. Księga ubogich" Jana Kasprowicza powstał w 1916 roku, w trzecim okresie twórczości poety. Kasprowicz zaczął wyznawać i głosić filozofi...

107. satyry
Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach, w jakich przyszło mu żyć. Nie ma w niej nic zabawnego. Jest pełna gor...

108. Interpretacja i analiza wiersza Czesława Miłosza “Campo di Fiori”
Czesław Miłosz – poeta prozaik, eseista, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. W 1933 roku wydał pierwszy tom wierszy „P...

109. Jak żyć? Poszukiwanie życia szczęśliwego w świetle pieśni i trenów Jana Kochanowskiego
Zestawienie tych dwu cykli utworów może na początku czytelnika nieco szokować. Czytając Pieśń IX dostrzeżemy beztroskę życia, każącą czerpać radość z ...

110. Obraz polskiego społeczeństwa w \"Weselu
Podzielone, chłopstwo i inteligencja:

Czepiec - przywiązany do ziemi, którą szanuje; chłopski rozum; ceni siebie i warstwę; umie surow...

111. Hydry wojny i cywilizacji - najważniejsze cechy poezji Tadeusza Różewicza
Tadeusz Różewicz zakwestionował tradycyjne wzorce liryczne, ponieważ uznał, że po Oświęcimiu niemożliwa jest poezja rozumiana jako niezachwiana wiara ...

112. Nurty poetyckie w poezji Staffa.
W Młodej Polsce - dekadentyzm (koniec epoki, przekonanie o nieuchronnej klęsce, katastrofie spowodowanej rozwojem cywilizacji, związanym z tym upadkie...

113. Próby przełamania postawy dekadenckiej w
Próby przełamania nastroju smutku i beznadziejności podjął już Kazimierz Przerwa - Tetmajer, którego utwory cechował najgłębszy chyba dekadentyzm. W "...

114. Dlaczego treny Kochanowskiego to nie tylko dramat człowieka lecz także artysty - filozofa?
Przed opisaniem kryzysu światopoglądowego Jana Kochanowskiego widocznym w trenach , przedstawię filozofię i idee , którym poeta do czasu śmierci córki...

115. Analiza porównawcza wierszy Śmierci, próżno się pysznisz Johna Donna i Sonetu VIII Sebastiana Grabowieckiego
Sebastian Grabowiecki oraz John Donne to twórcy barokowi uprawiający specyficzną lirykę religijno - filozoficzną, której głównym tematem są problemy l...

116. Krzysztof Kamil Baczyński wobec tradycji w świetle swych utworów
Z utworów wojennych przebijają do nas echa romantycznej tradycji poety zagrzewającego do walki, choć nie zawsze jest ona zgodna z jego sumieniem. Jest...

117. Przegląd utworów przez wszystkie epoki (motywy)
motyw ogrodu:
- ogród rajski - Biblia, księga Rodzaju
- "Powieść o róży" - Średniowieczny poemat
- "Żywot człowieka poczciwego...

118. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski to wielki poeta epoki Odrodzenia. Jednak żeby dobrze zaprezentować jego postać należy pokrótce przedstawić samą epokę.

...

119. Charakterystyczne motywy i tematy podejmowane w poezji C. K. Norwida
Norwid w poezji podejmował tematy ponadczasowe, uniwersalne, kult ludzi wielkich, a nawet historię Polski i problem walki o niepodległość ujmował w ka...

120. Fraszki - błahostki czy wielka poezja?
Jan Kochanowski urodził się w 1530r. w Sycynie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Królewcu i Padwie. Właśnie zagranicą spotkał się z Pierrem Ronsard...

121. Jan Kasprowicz - biografia, życie i two
Biografia Jana Kasprowicza stanowi jeden z najoczywistszych dowodów faktycznego awansu kulturalnego warstwy chłopskiej w okresie Młodej Polski. Aż do ...

122. Obecność historii i symboli w Weselu
Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w którym oprócz realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa sy...

123. K. I. Gałczyński i jego twórczość
W początkowym okresie twórczości Gałczyński znajduje się pod dużym wpływem Skamandrytów. Jednak już od początku ujawnia się jego groteskowy ton, parod...

124. Porównanie światopoglądu czterech epok
Porównanie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia

Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami ...

125. Fraszki i pieśni - wyraz renesansowej postawy Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski urodził się 1530r. W Sycynie koło Radomia, zmarł 22 VIII 1584 w Lublinie. Był uważany za najwybitniejszego reprezentanta poezji humani...

126. \\
Stanisław Wyspiański to młodopolski neoromantyk nawiązujący stale do świadomości narodowej pierwszej połowy XIX wieku. Jego postać jest nierozelwalnie...

127. Jan Kochanowski - Muza
Ludzkość, która z biegiem lat i wieków coraz pełniej wkracza w świat przepełniony postępem cywilizacyjnym, pogonią za pieniądzem i żądzą władzy, nieśw...

128. Oświecenie, czyli “pożar umysłów”- skomentuj to stwierdzenie Joachima Lelewela
Pożar kojarzy się z czymś groźnym, niszczącym i nagłym. Bywają co prawda pożary, które powstają od długo tlącego się żaru, a nie od podpalenia benzyną...

129. Poszukiwanie właściwej postawy wobec życ
„Młodą Polską” nazywamy epoką literacką trwającą od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku, do końca I wojny światowej. Za początek Młodej P...

130. Bogactwo myśli we fraszkach Jana Kochanowskiego
Fraszki są to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej, humorystycznej znane już w antyku. Ich nazwa pochodzi z języka włoskiego (f...

131. Poezja Jakuba Jasińskiego
Był on czołowym przedstawicielem nurtu Jakobińskiego w polskim oświeceniu. Jakobinizm skupiał radykalnych zwolenników przemian społecznych i ustrojowy...

132. Bogactwo myśli we fraszkach Jana Kochanowskiego
Fraszki są to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej, humorystycznej znane już w antyku. Ich nazwa pochodzi z języka włoskiego (f...

133. Wpływ tendencji młodopolskich na poezję
"Deszcz jesienny" jest to wiersz bardzo smutny. Wyziera z niego świadomość beznadziejności życia. Deszcz symbolizuje smutek. Staff stosuje tutaj zwrot...

134. Przedśpiew\\
"Przedśpiew" przywołuje tradycję poezji klasycznej: klarownej i spokojnej, emocjonalnie zrównoważonej. Bohater wiersza określa się jako artysta. Wyzna...

135. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w
Krzywda, cierpienie i towarzyszące im wybaczenie to uniwersalne tematy literackie. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu liry...

136. Adam Mickiewicz “Konrad Wallenrod”Adam Mickiewicz “Konrad Wallenrod”
"Macie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem"
Nicolo di Bernardo dei Macchiavelli

Żył w latach...

137. Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)
Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami d...

138. Co nieco o bajkach Krasickiego
„Bajki” Ignacy Krasicki - Pojęcia i zagadnienia
Bajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalny...

139. Bolesław Leśmian - życie i twórczość
Bolesław Leśmian - życie i twórczość
Bolesław Leśmian (1878-1937)

Życiorys:

Bolesław Leśmian (właśc. Les...

140. Fraszki , Pieśni Kochanowskiego
PIEŚNI Pieśń 9- p.biesiadna naśladowana częściowo z Horacego. Kochanowski- humanista popiera strategię życiową niezależnego umysłu. Niezależnego bo ni...

141. Humor i refleksje we fraszkach Kochanowskiego. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów
- mając gruntowne wykształcenie humanistyczne, kształcony na najlepszych uniwersytetach: Kraków, Królewiec i Padwa. Nauczył się tez sztuki pisarskiej ...

142. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

143. Jana Kochanowskiego obywatelski głos troski o losy Rzeczpospolitej
Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce. Odzwierciedlone jest to w wielu utworach tego wybi...

144. Satyra “Żona modna” Ignacego Krasickiego jako krytyka obcych obyczajów
Autor w satyrze " Żona modna " odzwierciedla zjawisko znamienne dla życia XVIII wieku w Polsce . Dominuje wpływ obcych wzorów , kult mody francuskiej ...

145. Zmiany jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz na podst. utworów stosunek poetów do epoki wcześniejszej
Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań...

146. “Ojczyzna moja wolna, wolna ... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada” - Julian Tuwim jako czołowy Skamandryta wobec deklaracji Antoniego Słonimskiego
Cytat: "Ojczyzna moja wolna, wolna... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada" pochodzi z wiersza Antoniego Słonimskiego p.t. "Czarna wiosna". Obrazuje ...

147. Mity i prawdy o narodzie polskim
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI - wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi s...

148. Horacjański motyw “non omnis moriar” w wybranych utworach różnych epok.
"Exegi monumentum" oznacza: "stawiam sobie pomnik (trwalszy niż ze spiżu)". Tak zaczyna się słynna oda Horacego, która podejmuje temat nieśmiertelnośc...

149. Ewolucja postaw twórczych w okresie Młod
Do podstawowych kierunków literackich i artystycznych okresu Młodej Polski należą przede wszystkim symbolizm – którego zwolennicy, posługując si...

150. Oświecenie - konspekt
Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi
Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapilentsi...

151. Rozwój instytucji kulturalnych
Zasadniczym początkiem rozwoju instytucji życia kulturalnego było otwarcie w Warszawie Biblioteki Załuskich, jednej z niewielu w Europie bibliotek pub...

152. On i ja - sarmata i człowiek XX w.
W zasadzie porównywanie "Sarmaty", widzianego jako typowego obywatela XVI, XVII-wiecznej Polski, z tzw. "człowiekiem XX wieku" byłoby równoznaczne wyk...

153. Jaka jest przeciw złemu twoja tarcza czł
Słowa Kazimierza Przerwy – Tetmajera były w czasach Młodej Polski manifestem dekadentów. Okazywało się, że nic nie jest w stanie obronić człowie...

154. Leopold Staff - życie i twórczość
Leopold Staff (1878-1957)

Życiorys:

Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 roku we Lwowie, zmarł 31 maja 1...

155. Mity narodowe w \\
W bronowickiej izbie, nad biurkiem Gospodarza - jak podaje sam Wyspiański w didaskaliach - wiszą reprodu- kcje dwóch obrazów Matejki : Wernyhora i Koś...

156. Jan Andrzej Morsztyn jako polski marinista
Marinizm - olśniewającą ozdobność formy, przesadną, niekiedy bezduszną, ale i zgrabną i wykwintną, reprezentował przede wszystkim liryk i epik włoski ...

157. Obraz Sarmaty w sztuce
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI-wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się...

158. Ewolucja postawy i warsztatu artystyczne
Pierwszy okres twórczości Kasprowicza charakteryzuje się społecznym radykalizmem i jednocześnie, pod względem sympatii artystycznych, pewnym tradycjon...

159. Rozprawa Stanisława Wyspiańskiego z naro
Wyspiański poddaje w swoim dramacie ocenie obie warstwy społeczne: chłopów i inteligencję, po pierwsze wydobywając z ich dusz to, co prawdziwe, po dru...

160. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski żył w latach 1530-1584. Jest uważany za największego poetę polskiego przed Mickiewiczem. Jego twórczość to fraszki, pieśni i treny, a ...

161. Julian Tuwim
JULIAN TUWIM (1894-1953)


Julian Tuwim urodził się w 1894 roku w Łodzi. Po ukończeniu gimnazjum w rodzinnym mieście studiował pr...

162. Barok metafizyczny Sępa-Szarzyńskiego (renesans, treść, forma - barok)
Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem.

Analizę utworu najlepiej rozpocząć od pewnego spójnika, który...

163. Kochanowski dzisiaj
Jan Kochanowski uważany jest za największego poetę polskiego renesansu. Chyba każdy wie, iż to właśnie on pisał "Fraszki" i "Pieśni", że to spod jego ...

164. Ideologia renesansu w pieśniach Jana Kochanowskiego
Ideologią renesansu jest humanizm, który w przeciwieństwie do średniowiecza, charakteryzował się zainteresowaniem człowiekiem, jego życiem , światem o...

165. Rola poety i poezji w literaturze
Literatura narodziła się z ustnej opowieści ludzi o zdarzeniach mitycznych i historycznych. Początkowo była to pieśń śpiewana przy dźwiękach instrumen...

166. Jaki wizerunek Jana Kochanowskiego wyłania się z jego fraszek i pieśni?
Na treść zawartą we fraszkach i pieśniach wpłynęło znacznie spotkanie Jana Kochanowskiego z dziełami Horacego, Owidiusza oraz Wergiliusza, a także dog...

167. Mity narodowe w Weselu
Wesele- polemika z mitami narodowymi.

Stanisław Wyspiański jest autorem dramatu pt. "Wesele". W utworze tym autor zawarł pod pewnymi h...

168. “Jesteśmy poetami dnia dzisiejszego...”. Skamandryckie obrazy poetyckie jako nowa formuła sztuki słowa
Poetycka grupa Skamander wywodzi się z grypy pikadorczyków - organizatorzy słynnych imprez "Pod Pikadorem", które były satyrą antymieszczańską, głosił...

169. Oświecenie - ściąga
1. Oświecenie w Europie.

Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczon...

170. Motywy w baroku
Motyw miłości był jednym z częściej pojawiających się tematów w twórczości barokowej. Nawiązaniem do niego jest sonet J. A. Morsztyna "Cuda miłości". ...

171. Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach
Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski.

Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtow...

172. Jan Kochanowski - obywatel, myśliciel, artysta
Jan Kochanowski, uznany za jednego z najwspanialszych poetów wszechczasów, jest także uważany za wybitnego przedstawiciela epoki, w której żył. W swoi...

173. Barokowy apel o odrodzenie moralne polskiej szlachty w poezji Wacława Potockiego
Wiele utworów Wacława Potockiego stanowi jakby ówczesny rachunek obywatelskiego sumienia narodu. Tworzą one swoistą panoramę staropolskiego życia szla...

174. J.A. Morsztyn - polski marinista. W jaki sposób osiąga efekt zadziwienia czytelnika?
Marinizm (kwiecisty barok) kładł szczególny nacisk na formę dzieła. Lubował się w wymyślonych, nowatorskich metaforach, zaskakujących konceptach. Nie ...

175. Czy twórczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy
Jan Kochanowski, pierwszy wielki mistrz słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. Wyniósł on rodzinną twórczość na szczyty tej europejskiej i zyskał ...

176. Analiza ideowa i artystyczna wiersza “Wysokie drzewa” Leopolda Staffa
Należy zwrócić uwagę na to wszystko, co nadaje szczególną plastykę obrazowi zawartemu w tym utworze, np: na rolę, jaką odgrywają w niej motywy kolorys...

177. Wacław Potocki - krytyka stosunków społecznych i patriotyzm poety.
Poezja Potockiego należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego. Poeta często dotyka spraw szlachty i państwa. Często poddaje krytyce wady narodu i rządzącyc...

178. Czy władcy zła i ciemności powinni się lękać słowa poety?
Podstawą rozważań uczyń dwa wiersze: „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza i „Ten który” Ernesta Brylla. Odwołaj się także do ...

179. Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego
W literaturze międzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja troskę o los kraju i jego pomyślny rozwój. Zjawiskiem szczególnej wa...

180. Daniel Naborowski (motywy - barokowy kryzys świadomości, środki stylistyczne)
Twórczość Naborowskiego miała obieg ograniczony. Naborowski udostępniał swe wiersze na dworze Radziwiłłów; rozchodziły się one drogą odpisów.
...

181. Adam Asnyk - życie i twórczość
Adam Asnyk (1838-1897)

Życiorys:

Poeta i dramatopisarz; brał udział w powstaniu 1863 r. (członek radykalnego "rządu wr...

182. Wieś w sonetach \\
Sonet I.
Zawiera ogólny wizerunek wsi. Jest ona zaniedbana, "Chaty rzędem na piaszczystych wzgórkach, Płot się wali, piołun na podwórkach, chu...

183. Na podstawie wybranych wierszy opisz zja
Na podstawie wybranych wierszy opisz zjawisko dekadentyzmu.

Dekadentyzm jest to postawa światopoglądowa końca XIX wieku wyrażająca prz...

184. “Oryginalne myśli i uczucia w poezji A. Asnyka” 4 semestr
Adam Asnyk ur. Się w 1838 r .w Kaliszu zmarł w 1897 roku w Krakowie. Pochodził z rodziny szlachetnej o patriotycznych, narodowowyzwoleńczych tradycjac...

185. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Historia”
Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości. Wydarzenia wojenne każą poecie zastanowić si...

186. Mikołaj Sęp-Sarzyński
M. Sęp-Sarzyński to poeta tworzący w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Zmarł mając 31 lat. Jego twórczość stoi na pograniczu renesansu i baroku. Ren...

187. Barokowa miłość i barokowe kobiety w literaturze
Barokowa miłość i barokowe kobiety w literaturze nie tylko epoki przeciwnej, połączone z pożądaniem jej. Jednak czy słownikowe pojęcie miłości oddaje ...

188. Czy J. Kochanowski był wierny zasadzie humanistów: “Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”?
Jan Kochanowski był wierny zasadzie humanistów: „Nic co ludzkie nie jest mi obce” – co przejawia się w jego twórczości.


189. Ballada “Romantyczność” jako wiersz programowy epoki roman
To właśnie ballada bezpośrednio prezentuje romantyczny punkt widzenia na sprawy tego świata ukazuje czym jest owa romantyczność i jak przebiega spór r...

190. Biografia Adama Mickiewicza (1798-1855)
Urodził się 24.XII.1798r. w Zaosiu koło nowogródka w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie Wileńskim ,gdzie dz...

191. Cechy dramatu Szekspira Odprawa posłów greckich
Cechy dramatu Szekspira ( Odprawa posłów greckich ), przyczyny rozwoju renesansu, stoicyzm, Luteranizm, wzorce osobowe.
Cechy dramatu Szekspira...

192. “Ikar” Stanisława Grochowiaka – analiza i interpretacja
Po 1956 roku w Polsce zaczął rozwijać się nowy nurt poetycki, nazwany przez jego głównego krytyka, Jana Przybosia, turpizmem . Poeci – turpiści ...

193. Szlachecki sarmatyzm
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI - wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi s...

194. Jan Kochanowski - patriota, ziemianin i poeta w świetle Pieśni V, Pieśni XXIV z ksiąg II oraz “Pieśni świętojańskiej o Sobótce”
Pieśń V. Powstała pod wpływem napaści Tatarów na Podole w 1575 r. podczas bezkrólewia, po nagłym opuszczeniu tronu przez H. Walezego. Kochanowski zawa...

195. Interpretacja wiersza Jerzego Harasymowicza “Jak lodu szybka”
"Jak lodu szybka

Na Twym sercu
ta miłość leży czysta
jak lodu szybka

I widać przez nią każde
s...

196. Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego
D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) ...

197. Pojęcie katastrofizmu generacyjnego i historiozoficznego w świetle wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyraża katastrofę spełnioną. W wierszu "Z głową na karabinie" poeta ściśle określa istotę Apokalipsy;niesie ona ...

198. Wizerunek zbolałego ojca i jego córki w
Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia?

Ból i rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana K...

199. “Ocalałem prowadzony na rzeź” - o konsekwencjach ocalenia w poezji Tadeusza Różewicza
Tadeusz Różewicz brał czynny udział w walkach w czasie wojny. Ocalał, lecz wojna odcisnęła piętno na jego twórczości. Motto: "Przeżyłem śmierć i znam ...

200. Apel do rządzących narodem – dwa wzorce poezji obywatelskiej
Pomimo iż okres życia i twórczość Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza dzieli wiele przemian społeczno-politycznych w Polsce i Europie, to w utworac...

201. Jan Kochanowski – człowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykładzie utworów
Lektura utworów pióra Jana Kochanowskiego jest zapewne najlepszym sposobem zapoznania się z polskim renesansowym humanizmem. W dziełach tego autora wy...

202. Analiza i interpretacja dowolnego wiersza powstałego w okresie międzywojennym
Wiersz Juliana Przybosia pt. "Z Tatr" pochodzi z tomu poetyckiego Równanie serca, wydanego w 1938 roku. Inspiracją do napisania utworu stała się śmier...

203. “Zrozumieć swój czas...” - Krzysztof Kamil Baczyński o barbarzyństwie wojny
Baczyński był jednym z pierwszych poetów pokolenia Kolumbów. Pokolenia, któremu odebrano młodość i szansę na dobry start w życiu. Sam poeta zdał matur...

204. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - życie i twó
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940)

Życiorys:

Kazimierz Przerwa-Tetmajer urodził się 12 lutego 1865 roku w Ł...

205. Barokowy styl
Barok postawił sobie za zadanie szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy swoją oryginalnością i formą. Dlatego też twórcy tego okresu, tacy jak Daniel Nabor...

206. “Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” K. K. Baczyńskiego - analiza
Krzysztof Kamil Baczyński napisał wiersz „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” w kwietniu 1943 roku, w miesiącu, w którym wybuchło powstani...

207. Jakie wartości w życiu cenił Jan Kochanowski najbardziej. Na podstawie Pieśni ( i Fraszek ) wskaż, że był piewcą człowieka, przyrody i ojczyzny
W odrodzeniu dominującą rolę odgrywał humanizm, który głosił wiarę w potęgę ludzkiego rozumu, umiłowanie ojczyzny i podziw nad przyrodą. Dla humanistó...

208. Wizja Boga i człowieka w poezji Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian był jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych poetów swoich czasów. Choć główna faza jego twórczości przypada na okres określany...

209. Pamiętniki Paska zwierciadłem epoki
Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego. Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję ...

210. Oda do młodości
  Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wówc...

211. Dom, rodzina i ojczyzna we fraszkach Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski był najwybitniejszym poeta polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomowa pod względem zmiany kierunku myślenia. Po okresie ciemne...

212. Interpretacja wiersza \\
interpretacja wiersza "Rola przyrody w naszym zyciu "

Zenon Przesmycki
Wieczór

Próżny zachód , cicho w borze
213. Jan Kasprowicz - życie i twórczość
Życiorys:

Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1860 roku w Szymborzu pod Inowrocławiem, zmarł 1 sierpnia 1926 roku w Poroninie...

214. Uczuciowość sentymentalna Karpińskiego
Franciszek Karpiński to główny przedstawiciel sentymentalizmu polskiego, nazywany był poetą serca. W swoim dorobku poetyckim ma sielanki w stylu rokok...

215. Język i styl \\
Liczne grono postaci „Wesela” to przegląd osób zróżnicowanych pod względem pochodzenia, wieku, płci, poglądów itp. Konsekwencją takiego ze...

216. Wiek XVIII w Polsce
SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA
W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły sta...

217. Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do “Granicy”. (Wez pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranych pisarzy i swoje)
Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to ...

218. Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człek
Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga" - czy ten cytat można uznać za motto twórczości Jana Kasprowicza219. Analiza wierszy Stanisława Grochowiaka
Twórczość Stanisława Grochowiaka – analiza 5 wierszy („Czyści”, „Święty Szymon Słupnik”, „Ikar”, „Płon...

220. Walory artystyczne \"Wesela\" jako czoło
"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w którym oprócz realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa s...

221. Problematyka twórczości Herberta i Szymborskiej
Herbert
Część literaturoznawców jest skłonna umieszczać Herberta w nurcie klasycznym - zwłaszcza, że poeta ten wciąż odwołuje się do klasyczny...

222. Jan Andrzej Morszczyn jako poeta dworski
Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był ska...

223. Morsztyn - mistrz konceptu (cechy stylu barokowego)
poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej;

jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdo...

224. Barok
  Barok to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII w...

225. Historia świata - dzieło Boga, ludzi czy szatana?
Odpowiedź na to pytanie, nawet w dzisiejszej dobie może nastręczać wiele trudności. Aby ją znaleźć należy rozpocząć analizę poglądów ludzi od początku...

226. Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu
Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po c...

227. Czy czuję się człowiekiem wolnym?
Gdy usiadłem do napisania tego wypracowania odpowiedź na pytanie zadane w temacie wydawała mi się zupełnie jasna. Jednak po dłuższym zastanowieniu się...

228. Motyw śmierci w poezji Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian - poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Był współzałożycielem i reżyserem ...

229. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski urodził się w Sycenie koło Zwolenia najprawdopodobnie w roku 1530. Po ojcu odziedziczył część wsi Czarnolas, gdzie po latach studiów i...

230. Mity obalone, Mity zbudowane - \\
"Wesele" Wyspiańskiego uznawane jest za pierwszy utwór, w którym obalone zostają odwieczne mity funkcjonujące w polskim społeczeństwie. Czy tak jest n...

231. Pokolenie Kolumbów
Pokolenie Kolumbów, tym mianem często określamy ludzi urodzonych w dwudziestoleciu międzywojennym, ludzi- młodzież , która walczyła w czasie II Wojny ...

232. Jak przeszłość kształtuje relacje między
W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele” zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W ch...

233. Ideały renesansowe w Pieśniach Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski był, jest i będzie największym poetą polskiego renesansu. Epoka ta, zapoczątkowana we Włoszech w XVI w., stała się przełomowa pod wzgl...

234. “Bajki” Krasickiego jako gorzka prawda o ludziach i świeci
W bajkach wydanych za życia poety, w tomie zatytułowanym "Bajki i przypowieści" przeważają bajki krótkie, epigramatyczne, natomiast w "Bajkach nowych"...

235. Z Tatr Juliana Przybosia – analiza wiersza
Dwudziestolecie międzywojenne na ziemiach polskich to czas powstawania licznych ugrupowań poetyckich. Obok takich grup jak Skamander, Żagary czy Futur...

236. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rod...

237. Charles Dickens
Biografia

Charles Dickens urodził się w 1812 roku w Londynie. Miał siedmioro rodzeństwa, więc jego dzieciństwo i młodość były dość tr...

238. Etapy życia i twórczości Adama Mickiewicza
I Etap - dzieciństwo i lata szkolne.

Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka w 1798 r. Pochodził z drobnej szlachty, ojciec Mikołaj...

239. “Jana Kochanowskiego ars vivendi”
Niemożliwym jest znalezienie dwóch identycznych osób. Każdy człowiek jest unikalny i niepowtarzalny. Tak jak każdy z nas ma inny układ linii papilarny...

240. Katastrofizm i ekspresjonizm ,,Hymnów\'\
Pod koniec XIX wieku Jan Kasprowicz znalazł się pod przemożnym wpływem niemieckiego ekspresjonizmu. Był to prąd literacki, który formułował zadania sz...

241. Informacja o Janie Kasprowiczu. Wizerune
Jan Kasprowicz pochodził z rodziny chłopskiej. Urodził się w 1860 roku we wsi Szymborze, zmarł w 1926 roku w Poroninie. Uczył się w gimnazjum w Inowro...

242. Gatunki przejęte z tradycji antycznej
Pieśni - do których sięga Kochanowski w swej próbie tłumaczenia pieśni Horacego. Dostrzec można tu szczególną kunsztowność utworu, który dawniej wykon...

243. Barok - charakterystyka epoki
BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Te...

244. Różne wymiary katastrofizmu w poezji polskiej
Różne wymiary katastrofizmu w poezji polskiej. Porównaj obrazy apokalipsy w „Dies irae”, „Z lasu”, „Roki”, „...

245. Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny
Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka,...

246. Co to jest piękno?
Piękno to szeroko zdefiniowane pojęcie. Można mówić o pięknie fizycznym ludzi, przedmiotów lub krajobrazów, ale także o pięknie duszy, czynów czy char...

247. Skamander(2)
Była to grupa poetycka istniejąca od roku 1918 stanowiła zbiór silnych indywidualności poetyckich, złączonych wspólnotą myślenia poetyckiego i przyjaź...

248. Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy rozpocząć od przypomnienia sobie w jakiej epoce literackiej tworzyli M.Rej i J.Kochanowski. Pisarze ci tworzyli ...

249. Zbigniew Herbert
Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie w rodzinie Bolesława i Marii z d. Kaniak. Ojciec przyszłego poety był prawnikiem i dy...

250. Charakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce (czas, czynniki kształtujące nową epokę, idee, przedstawiciele)
Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł XV wieku i cały XVI do...

251. Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji
Plan

1.Wprowadzenie.
2.Kobiety w malarstwie.
a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami
b)zwierzęcość kobie...

252. Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza
Nie było mnie osiemnaście lat temu. Nie było mnie na świecie, lecz nie cierpiałam z tego powodu. po prostu nie było mnie, więc nie wiedziałam o tym i ...

253. Chłopi i inteligencja w \\
W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. "Wesele" zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W chacie bronowi...

254. Jakie wartości zabrałbyś w wędrówkę w XXI wiek?
Każde minione stulecie pozostawiało dla ludzkości jakieś korzyści, oraz straty. Postępująca od najdawniejszych lat w coraz szybszym tempie nauka i tec...

255. Analiza i interpretacja wiersza Adama Asnyka “Szkoda!” Szkoda!
Adam Asnyk

Szkoda kwiatów, które więdną
W ustroni,
I nikt nie zna ich barw świeżych
I woni.
Szkoda per...

256. Analiza wiersza “But w butonierce” Bruno Jasieńskiego
Wiersz zbudowany jest z sześciu zwrotek, każda z nich ma cztery wersy. Mają one na przemian dziewiętnaście i osiemnaście sylab. Rymy występują we wszy...

257. Filozofia życia, szukanie jego sensu w “Pieśniach” Jana Kochanowskiego
Na przestrzeni wielu wieków twórcy literaccy zastanawiali się w swoich dziełach nad tym, jak żyć szczęśliwie i dobrze. Przykładowo w starożytności mów...

258. Dwa oblicza sarmatyzmu w literaturze baroku
W późnym średniowieczu powstało stwierdzenie, że Polacy są spadkobiercami Sarmatów. W XVII wieku szlachta polska doszukiwała się swej genealogii u sta...

259. Biografia bohatera romantycznego na przykładzie Konrada z Dziadów
Dziady  dramatem romantycznym.
 
 
1. Charakterystycznym zjawiskiem literatury romantycznej jest konstrukcja bohatera romantyc...

260. Katastroficzne wizje literackie w utworach XX wieku
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - Katastroficzny obraz rewolucji, której autor był zdecydowanie przeciwny. Zarzucał jej grabieże i mordy, niszczeni...

261. Biografia Ignacego Krasickiego i Stanisława Staszica
Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rod...

262. Poezja “czasów niepoetyckich”
Poezja wykazuje zróżnicowanie tematyczne na wiersze programowe, społeczne, refleksyjne, miłosne i pejzaże. Twórcami byli Adam Asnyk, Maria Konopnicka,...

263. Charakterystyka oświecenia
Oświecenie pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili : "wieku rozumu" (w Anglii), ...

264. Grupy poetyckie w XX-leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworów
- Skamandryci byli grupą "programowo bezprogramową". Wielką piątkę tej grupy stanowili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonim...

265. Barok - konspekt
30. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochan...

266. Poeta – nauczyciel, poeta – artysta, poeta – wieszcz... w literaturze polskiej
Rozwiń temat w oparciu o przykłady z różnych epok

Słowo poeta może mieć wiele znaczeń. Może zarówno oznaczać kogoś, kto zajmuje się tw...

267. Przerost formy nad treścią “Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że literatura baroku to przerost formy nad treścią”
Barok to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI. Nazwa Barok pochodzi praw...

268. Bóg i człowiek w utworach Kochanowskiego
Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmia...

269. Dwudziestolecie międzywojenne POEZJA - omówienie, przykłady
Awangarda francuska: ogół dążeń, zjawisk i kierunków artystycznych, dla których można wskazać wspólne cechy:
- sprzeciw wobec istniejącej lite...

270. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? Czy Pan Tadeusz spełnia
1. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? i tak i nie. Jest to nietypowy bohater romantyczny. Część życiorysu Jacka pasuje do schematu bohate...

271. “Monachomachia” Ignacy Krasicki
Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 "Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. ...

272. Romantyzm
  Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościo...

273. Barok - informacje ogólne
Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( z...

274. Polacy i Polska w \"Weselu\"
Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w podkrakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podziel...

275. Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...
Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moż...

276. Różnorodność tendencji w poezji
Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles'a Baudelaire'a, Paula Verla-ine'a i Jeana-Arthura Rimbauda.

Baudelaire w...

277. Poezja międzywojenna
Poezja międzywojenna to domena wielkich indywidualności i konkretnych grup poetyckich. Wśród nich istnieli m.in.:

Skamandryci.
...

278. Stanisław Wyspiański “Wesele”
Urodzony 15 I 1869 r. w Krakowie, zmarły niespełna 37 lat później, wszechstronnie utalentowany dramatopisarz, poeta, malarz, reformator teatru, był w ...

279. Poeta i poezja
MIŁOŚĆ- Złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień
Czymże jest miłość, pozostaje niezgłębioną tajemnicą, niepowtarzalna więź łącząca dwo...

280. Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia.
Był poetą trzech pokoleń: Młodej Polski, XX-lecia oraz Wojny i niedługi czas po niej

Nigdy nie przejmował wszystkiego z danej epoki: z...

281. Barok
Barok w Europie rozpoczyna się w XVI w. , a kończy się w XVIII w. Nazwę epoki wzięto z terminologii historii sztuki: portugalskiej ,,barocco", hiszpań...

282. O Ikarze - Różewicz, Brylli, Iwaszkiewicz
Tadeusz Różewicz rozwija temat obrazu ,, Upadek Ikara '' Piotra Bruegla w wierszu ,, Prawa i obowiązki '' i stwierdza, że obojętna postawa ludzi z obr...

283. Literackie i ideowe wyznaczniki epoki (Barok)
Nazwa:

Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjon...

284. Dekantyzm
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), uznany był za „poetę pokolenia”, opublikował swój pierwszy tom poetycki w roku 1891 (Poezje. Seria...

285. Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - poeci moraliści. Omów odwołując się do konkretnych przykładów.
Zbigniew Herbert

"Pieśń o Bębnie" - Poeta uczy uczestnictwa w historii. Świadomy rozumny stosunek do rzeczywistości. Dominacja systemu...

286. Czym jest piękno?
W encyklopedii piękno jest ujęte jako podstawowa wartościująca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej jako „nauka o pięknie”...

287. “Jakaż jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza?”. Moje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu systemu wartości.
Pytanie o „ochronną tarczę” przeciw złu wymierzonemu w człowieka postawił pod koniec ubiegłego wieku K. Przerwa – Tetmajer, poeta &#...

288. Oświecenie
  Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili często o swych cz...

289. “Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” uzasadnij słuszność twierdzenia Fiodora Dostojewskiego odwołując się do dzieł starożytnych
Każda z epok literackich wnosi coś nowego do historii. Są to zazwyczaj nowe wzorce bohaterów, nowe zagadnienia i problemy poruszane w utworach. Wydawa...

290. Wesele jako dramat symboliczny
"Wesele" wyspańskiego jako dramat symboliczny
Stanisław Wyspiański - charakterystyka
Stanisław Wyspiański reprezentuje dramat symbolic...

291. Esej Interpretacyjny liryku “Pokolenie”
Krzysztof Kamil Baczyński , pseud. Jan Bugaj , urodził się w Warszawie w 1921 roku , był synem krytyka literackiego . W 1939 ukończył gimnazjum , a pó...

292. William Szekspir
  WILLIAM SZEKSPIR - urodził się w 1564 roku w mieście Stratford. Jego ojciec, John, wywodził się z rodziny chłopskiej, lata ciężkiej pracy przy wyrab...

293. Sarmatyzm
Sarmatyzm stanowi podstawę polskiej obyczajowości, religijności, polityki. Zaczyna się w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej świetności poszukiwała...

294. Jaki jest pogląd Jana Kochanowskiego na świat i człowieka
Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmia...

295. Omów motywy zawarte w poezji dworskiej i typowe dla epoki baroku wyznaczniki formy
Nurt dworski, rozwijający się na dworach magnackich i królewskim, reprezentują Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski. Ten typ poezji uprawiany był ...

296. Tadeusz BOY Żeleński - życie i twórczość
Tadeusz Żeleński (1874-1941)

Życiorys:
Tadeusz Żeleński, pseudonim Boy, urodził się 21 grudnia 1874 roku w Warszawie, z...

297. Zbrodnia i kara - Płakał i obejmował jej kolana mówiąc...
Raskolnikow uklęknął przed Sonią, delikatnie objął ją za jej wychudłe, kościste kolana. Sonia zaskoczona i zakłopotana, zachwiała się nieco i omalże n...

298. Pozytywiści a romantycy
Młode pokolenie końca lat 60 - tych, które ujrzało na własne oczy klęskę powstania styczniowego, wystosowało protest wobec ideologii romantycznej. Mło...

299. 20 lecie międzywojenne
1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.

2. Kierunki filozoficzne.

3. Kierunki artystyczne.

4. "Prze...

300. Bliżej szabli i kielicha, dalej od rozwagi (Potop)
Potop”, druga część trylogii Henryka Sienkiewicza, jest powieścią historyczną, a więc większość zdarzeń opisanych w utworze jest oparta na wydar...

301. Oświecenie - skrypt
OŚWIECENIE:
1. Ogólne wiadomości o epoce
A) ramy czasowe
a) Europa: ok. 1680 r. – XVIII w.
b) Polska: lata 40. X...

302. Nurty w polskiej literaturze barokowej
W dużym uproszczeniu mówi się, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa nurty. Pierwszy z nich to nurt dworski, drugi - ziemiański.

303. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

304. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

305. Przyszłość cywilizacji. Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą rozwój cywilizacji?
„Filozofia odrąbie wnet aniołowi skrzydła,
Wszystkie tajemnice szkiełkiem i okiem ogarnie,
Ogołoci z widm powietrze i z gromów k...

306. Różne oblicza sarmatyzmu w literaturze i kulturze polskiego baroku. – Wacław Potocki i Jan Chryzostom Pasek
Czym w ogóle jest sarmatyzm i dlaczego można przedstawić jego różne odcienie tylko w literaturze i kulturze polskiego baroku?

Sarmatyz...

307. \\
"Umarli wszyscy bogowie albo odeszli daleko i tak daleko jak oni odsunął się nasz ideał życia Ogarnia nas głęboka obojętność każdy wlecze się swoją dr...

308. Udowodnij, że \\
Stanisław Wyspiański napisał „Wesele” między listopadem 1900 roku , a marcem 1901 roku. Inspiracją do napisania tego utworu były autentycz...

309. Jean Arthur Rimbaud
Jean Arthur Rimbaud
(20.X.1854 - 10.XI.1891)

1862-1868
Rimbaud w szkole. Uczy się dobrze i zadziwia profesorów swą spr...

310. Obraz rewolucji społecznej w Nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego
Rewolucja to gwałtowny przewrót społeczno-polityczny, którego celem jest obalenie panującego ustroju i wprowadzenia nowego ładu sprawiedliwości społec...

311. Ciekawy i intrygujący świat polskich symboli
Zarówno w literaturze, jak i w życiu codziennym spotykamy się często z rozmaitymi symbolami, kojarzącymi nam się z określonymi wartościami, sytuacjami...

312. Obraz Boga w literaturze baroku i romantyzmu
Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji polity...

313. O formie w “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza
W 1937r. ukazała się pierwsza powieść Gombrowicza "Ferdydurke". Jej narodzinom towarzyszyły dyskusje i atmosfera skandalu. Wśród krytyków przeważały o...

314. Kreacje bohaterów chłopskich w literaturze różnych epok
Chłopi to w Polsce wyjątkowy stan. Współczesnym rodakom utrwalił się obraz chłopów, którzy popierając Leppera blokują drogi, domagając się zaprzestani...

315. Motyw miłości w literaturze
Miłość – głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci odmiennej, połączone z pożądaniem jej.


316. Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi “Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa
Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy...

317. Echa różnych filozofii w liryce Młodej P
Filozofię końca wieku zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, które, jak się później okazało, miały ogromny wpływ na sposób myślenia ludzi, literatur...

318. Co zawdzięczam utworom o wojnie i okupacji?
Okres wojny i okupacji jest bardzo bogaty w twórczość poetów i pisarzy. Wiele z tych dzieł miałam okazje przeczytać. Oczywiście człowiek z każdego prz...

319. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski, gdy zmarł w 1581 roku Kochanowski jeszcze żył (do 1584 roku). Wielu historyków liter...

320. Poezja w okresie pozytywizmu
W okresie pozytywizmu poezja ustąpić musiała prozie, stąd okres ten nazywa się "czasami niepoetyckimi". Jest to tym bardziej widoczne, iż okres poprze...

321. Barok w pytaniach i odpowiedziach
P y t a n i a
1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce.

2. Omów pojęcie kont reformacji.

322. Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca
Motyw domu. Z tym terminem spotykamy się w każdej epoce literackiej, pojawia się on już w starożytnej „Odysei”. Pojecie domu kojarzy nam s...

323. Fraszki Jana Kochanowskiego
Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górą dwudziestoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta....

324. Na podstawie 4 - 5 przykładów wykaż zwią
Motto:

Granice mego języka
oznaczają granice mego świata.

Ludwig Wittgenstein


Od słowa...

325. Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna
,, Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna" . Przedstaw 3 utwory z różnych epok, które twoim zdaniem mają charakter uniwersalny i mogą przemawiać do ...

326. Rozwiń myśl: „Bo też czasy były ja
Rozwiń myśl: „Bo też czasy były jakby urodzone dla poezji i sztuki, dla sztuki czystej, refleksyjnej i filozoficznej”

Wraz ...

327. Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku
Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i po...

328. Czy lit. renesansu miała charakter odtwórczy ?
Każda epoka w literaturze korzysta z idei epok wcześniejszych, wychwalając je, czasem krytykując. Zastanawiając się nad szeroko pojętym problemem odtw...

329. “Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]” L. Staff). Czy człowiek może być kowal
WSTĘP. A. Znane przysłowie mówi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć w możliwość kreowania własnego życia, nadawania mu ks...

330. Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze polskiej
Nie ma chyba takiej epoki, która nie byłaby zafascynowana antykiem. Tematy i motywy mitologiczne inspirują nie tylko poetów i pisarzy, ale również rze...

331. Motyw ojczyzny w literaturze staropolskiej I literatury polskiego oświecenia
Burzliwe dzieje naszej ojczyzny sprawiły, że walka o niepodległość stała się trwałym, powracającym tematem polskiej literatury. Nie ma epoki, która ni...

332. Lektury optymistyczne głoszące pochwałę życia
„Nie bez powabów jest ten straszny świat,
nie bez poranków
dla których warto się zbudzić”
(W. Szymborska)
...

333. Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta
Dwa zasadnicze kierunki współczesnej poezji:
- poezja awangardowa,
- poezja klasycyzująca - Czesław Miłosz, Wisława Szymborska.
...

334. “Psalm” - Wisława Szymborska
Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki
przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij
słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniaj...

335. “Im bardziej nieludzki świat, tym głębiej należy wierzyć w dobro i piękno człowieka”. Zaprezentuj swoje rozważania o istocie wartości ludzkich
,,Człowiek nie jest stworzony do klęski...
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.”
(Ernest Hemingway)

Dosko...

336. Młoda Polska - ściąga
Młoda Polska

1. Ogólne wiadomości o epoce
Granice chronologiczne: 1890 - 1918
(inne periodyzacje: początek: 1887 - obj...

337. Stanisław Wyspiański - życie i twórczość
Stanisław Wyspiański (1869-1907)

Życiorys:

Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 w Krakowie, zmarł ...

338. Idealiści i marzyciele - zbyteczni czy potrzebni?
1.Idealiści i marzyciele – zbyteczni, czy potrzebni światu. Rozważ odwołując się do poznanych lektur.

Marzenia towarzyszą człowi...

339. “Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza, by nasza postawa wobec niej była nieokreślona”
Twoje refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich.

Wszyscy pragniemy być panami i kowalami swoje...

340. Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze
1 WSTĘP: A. Inspirujące cytaty. "Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej lit...

341. Antygona Sofoklesa
Antyczna tragedia.

Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości ...

342. Moje fascynacje literackie. Zaprezentuj dorobek wybranego poety współczesnego i umotywuj swój wybór
Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie? ...

343. Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu
Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romant...

344. Humanizm: geneza i ideologia
Humanizm - jak mówi Sł. Wyr. Obcych- jest to filozoficzny, literacki i artystyczny nurt epoki Odrodzenia. Odrodzenie (Renesans) jest zatem nazwą epoki...

345. Współczesność i Historia w \"Weselu\" St
"Wesele", dramat Stanisława Wyspiańskiego jest utworem napisanym na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowały...

346. Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zalania ludzkości do dziś. Uzasadnij tę tezę opierając się na wybranych przykładach literatury polskiej i powszec
Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zalania ludzkości do dziś. Uzasadnij tę tezę opierając się na wybranych przykładach literatury polskiej i powszec...

347. Wątek pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca). KONSPEKT (ale bardzo szczegółowy)
1. WSTĘP

a) Analiza motywu wędrówki w literaturze

Wędrówka jest jednym z najczęstszych i najbardziej nośnych motywów p...

348. Nastroje panujące w poezji Młodej Polski
Nastroje panujące w poezji Młodej Polski - moje refleksje po przeczytaniu wybranych utworów literackich

Młoda Polska to epoka literacka...

349. Konflikt między pragnieniem szczęścia osobistego a obowiązkiem wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów A.Mickiewicza i S.Żeromskiego.
Postawę, według której najważniejsze jest dobro ogółu, nazywamy prometeizmem. Nazwa ta pochodzi od gerckiego boga, Prometeusza, który stworzył ludzi z...

350. “Jak rzucić wieniec zielony na grób wykopany w powietrzu” – P.Jastrun. Niewystarczalność słowa wobec koszmaru doświadczeń.
Po lekturze literatury dotyczącej okresu drugiej Wojny Światowej odnosi się wrażenie, iż przewodnim motywem jest śmierć. Wtedy było wiele momentów, gd...

351. Pan Tadeusz
  Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około dwa lata i została ukończona w 1834 r. Pomysł...

352. Gombrowiczowska wizja historii w “Operetce”.
"Operetka" Witolda Gombrowicza jest dramatem nieco skomplikowanym i nie zawsze łatwym w odbiorze. Otóż nie ma w niej akcji i wydarzeń w tradycyjnym te...

353. Jaki był modernizm? Moja ocena epoki, na
Każdy okres literacki oraz malarski ma swoje wady i zalety. A jaka była literatura okresu modernizmu? W porównaniu z poprzednimi epokami była epoką zd...

354. Antygona
Prologos:
  Akcja toczy się przed pałacem królewskim w Tebach. Antygona rozmawia z siostrą, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreon...

355. Spróbuj odczytać \\
Spróbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wieków.
...

356. Cechy poezji barokowej na przykładach
Barok – w najszerszym znaczeniu to epoka w historii kultury europejskiej, obejmująca zjawiska artystyczne z końca XVI, XVII i z pierwszej połowy...

357. Literatura prawdy, pamięci, ocalenia? Rozważania młodego czytelnika o literaturze XX wieku
Co znaczy być człowiekiem? Czy człowieczeństwo jest rzeczywiście godnością, którą należy zdobywać? Wszak z punktu widzenia biologii wszyscy rodzimy si...

358. Renesans i barok. Dwie wizje świata i dwie poetyki (na wybranych przykładach)
Renesans to wielka epoka kulturowa, rozpoczynająca dobę nowożytną, która we Włoszech trwała od XIV do początku XVI wieku, a w XV wieku objęła swym zas...

359. Józef Czechowicz sformułował myśl, że &#
Józef Czechowicz sformułował myśl, że “dzieło sztuki to mikrokosmos odbijający epokę”. Rozważ tę opinię odwołującą się do wybranych przez ...

360. Zemsta
Treść utworu

I   Ekspozycja (zarys głównych spraw, zdarzeń, charakterów postaci to 4 początkowe sceny aktu I)

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.