Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Moda Polska
Owiecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Wspczesno
XX lecie

lokaty bankowe porwnanie
Wyszukaj najwyej oprocentowane lokaty bankowe. Poznaj lokaty oferowane przez banki.

XLokaty.pl


Wyszukaj prac w portalu

Chcc znale prac dotyczc np. lektury Kordian, wpisz sowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcc znale opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektw wyszukiwania wpisuj tylko sowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Okrel model mioci przedstawiony w “Lalce”. Aprobujesz go czy odrzucasz?
Stoi przede mn zadanie okrelenia modelu mioci, przedstawionego w „Lalce”, realistycznej powieci Bolesawa Prusa oraz zajcia stanowis...

2. Spoeczenstwo polskie w “Lalce” Bolesawa Prusa
Arystokracja w powieci oglnie jest oceniana negatywnie. Jest pozbawiona jakichkolwiek uczu patriotycznych. Uwaa, e jest stworzona do uywania yc...

3. “Lalka” Bolesawa Prusa jako powie o mioci
Lalka Bolesawa Prusa jest powieci o mioci do drugiej osoby, mioci mczyzny do kobiety. Mczyzn tym by Stanisaw Wokulski, a kobit Panna Iz...

4. Twierdzi si, e “Lalka” Bolesawa Prusa jest powieci- arcydzieem. Jeli podzielasz ten sam pogld wska par walorw uzasadniajcych t ocen
Wedug mnie "Lalka" B. Prusa jest arcydzieem Polskiego Pozytywizmu, arcydzieem epoki realizmu. Zaoeniem twrcw realizmu byo przedstawienie takic...

5. I czy zbrodnia wpyna na Makbeta?
Szekspir by wybitnym pisarzem angielskim. Jego sztuki s jednymi z najczciej czytanych oraz wystawianych w teatrach lekturami. Barwne opisy sytuacj...

6. Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chy
Jedn z powieci Stefana Zeromskiego s "Ludzie bezdomni". Gwnym bohaterem jest dr Tomasz Judym, pochodzi z biednej rodziny robotniczej. Wyksztacen...

7. Hasa i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu
W skrcie zaoenia filozoficzne epoki: Comte - filozofia ma sens praktyczny, opiera si na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wied...

8. “Lalka” Bolesawa Prusa-powie o “straconych zudzeniach”
Lalka" Bolesawa Prusa, drukowana w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, bya wyrazem rozczarowania brakie...

9. Pamitnik i opowie to rne formy przywoywania przeszoci przez bohaterw literackich
Omw ich funkcje w wybranych 3-4 utworach.

Akcja utworw literackich rozgrywa si zazwyczaj w okrelonym miejscu i czasie. Jednak nie z...

10. Spoeczestwo i trzy pokolenia idealistw w “Lalce”. Zoono charakteru Wokulskiego
"Lalka" drukowana bya na amach "Kuriera Codziennego" w latach 1877-79. Bolesaw Prus zamierza nada dzieu tytu "Trzy pokolenia". Z "Listu do niez...

11. Przegld warstw spoecznych w “Lalce”
Mnogo postaci suy autorowi do przedstawienia rozlegego przekroju warstw spoecznych i rodowisk; wierno tego opisu nadaje "Lalce" charakter swo...

12. Problematyka twrczoci Bolesawa Prusa
W twrczoci B. Prusa nowelistyka stanowi pocztek oryginalnego dorobku powieciowego. W swych nowelach Prus pisze, m.in. pod wpywem powieci Karola ...

13. Pozytywici a romantycy
Mode pokolenie koca lat 60 - tych, ktre ujrzao na wasne oczy klsk powstania styczniowego, wystosowao protest wobec ideologii romantycznej. Mo...

14. “Lalka” powieci wielkiego realizmu.
"Lalka" powszechnie uwaana jest za najwybitniejsz powie XIX w., czoowe osignicie realizmu krytycznego. Przyniosa ona niezwykle bogaty i zoon...

15. “Lalka” Bolesawa Prusa, jako najwybitniejsza powie realizmu krytycznego
„Jeeli autor przypatrujc si spoeczestwu,
dostrzee w nim jakie nowe charaktery ludzkie,
jakie nowe cele, do ktrych ci lu...

16. Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu
Literatura pozytywizmu, cho z zaoenia opozycyjna do romantycznej, czerpaa z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwajcej nadal niewoli.
...

17. Ignacy Rzecki - ostatni przedstawiciel postawy romantycznej w “Lalce” Bolesawa Prusa
Ignacy Rzecki pochodzi z ubogiej, mieszczaskiej rodziny o tradycjach patriotycznych. Ojciec jego by onierzem i wielbi Napoleona; swojego syna wy...

18. Postacie kobiet w Lalce
Powie Bolesawa Prusa "Lalka" ukazaa si w Warszawie, w roku 1890. Akcja utworu rozgrywa si w latach 1878-1879, ale w "Pamitniku starego subiekta...

19. Charakterystyka spoeczestwa po powstaniu styczniowym w literaturze pozytywistycznej
Klska powstania styczniowego oznaczaa drugie ju przekrelenie szansy na wyzwolenie drog zbrojnej walki; w tej sytuacji narodziy si hasa pracy o...

20. Podstawowe hasa epoki i ich odbicie w literaturze
Powstanie styczniowe zakoczyo okres wielkich zryww narodowowyzwoleczych. Nard polski, wykrwawiony i zniechcony kolejnymi klskami zbrojnych wyst...

21. Bohater pozytywny epoki pozytywizmu w wietle przykadw literackich
Nowe zadanie, stawiane literaturze i predestynowane do ich realizacji gatunki literackie narzuciy okrelony typ bohatera pozytywnego. Bohaterami stal...

22. Idealici w “Lalce” B. Prusa
Idealista to czowiek kierujcy si w postpowaniu wzniosymi zasadami, zdolny do powice dla ich realizacji, wyobraajcy sobie wiat lepszym ni j...

23. Zygmunt Krasiski
Zygmunt Krasiski - poeta urodzi si i umar w Paryu (1812 - 1859). Pniej jego prochy zostay sprowadzone do Polski i zoone w Opinogrze koo ...

24. Uzasadnij lub zakwestionuj obecno “Nad Niemnem” w obowizkowym kanonie lektur
Jestemy (ja i moi koledzy) wychowani w kulturze obrazkowej - telewizor, komiksy, gazety - tam wszystko podane jest w sposb, jak to si mwi naukowo ...

25. Rozwaania o stanie pastwa Franciszka Salezego Jezierskiego
F. S. Jezierski by czowiekiem Kunicy Kotajowskiej i uwaany by za najdzielniejszego spord caej dwunastki. y 1740-91. Nazywano go "wulkanem...

26. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczynskiego “Westchnienie”
Druga wojna swiatowa to byl czas straszny dla ludzi. Dla tych, ktorzy Bogu ducha winni gineli w meczarniach, lub tak szybko, ze zgola nie zdazyli sie ...

27. “Oszukano mnie” - klska romantycznych ideaw w “Lalce” B. Prusa
Stanisaw Piotrowicz Wokulski to jedna z najbardziej tragicznych postaci w naszej literaturze. Z jednej strony – czowiek sukcesu, bogaty kupiec...

28. “Lalka” Bolesawa Prusa
Utwr by publikowany w "Kurierze codziennym" w 1889 roku. Akcja obejmowaa lata 1878-79, pamitniki sigay natomiast pocztkw XIX w. Czas narracji ...

29. Bolesaw Prus “Lalka”
W kanonie lektur klasy trzeciej widnieje lektura Bolesawa Prusa ,,Lalka .Pord galerii postaci pojawiajcych si na amach tej lektury na uwag zas...

30. Przedstaw znane typy powieci historycznej
W pozytywizmie nastpuje rozkwit wszelakiej literatury nadajcej si do przekazywania pewnych wartoci edukacyjnych; jednym z wanych gatunkw jest pr...

31. Odwoujc si do konkretnych utworw, scharakteryzuj problematyk nowelisty pozytywistycznej
Pozytywici w swoich nowelach poruszali szereg tematw nurtujcych wczesne spoeczestwo. Najczstszym tematem byy problemy pouwaszeniowej wsi, kat...

32. Aleksander Fredro na tle polskiego romantyzmu
Aleksander Fredro to symbol polskiego komediopisarstwa i symbol Polski szlacheckiej. Zarazem jest to kolejna posta polskiego romantyzmu. Romantyzm i ...

33. Rozwj powieci pozytywistycznej (od tendencyjnoci do realizmu krytycznego)
W kadej epoce, niezalenie od wszystkiego nastpoway pewne wane zmiany we wszystkich aspektach: tak filozofii jak i ideologii i literaturze, co wyn...

34. Uzasadnij bujny rozwj publicystyki, form epickich w czasach pozytywizmu
Pozytywizm koncentrowa si na przygotowywaniu narodu do wielkiego, ale odlegego w czasie powstania; jego idami byy praca organiczna, praca u podsta...

35. Uprzedzenia i stereotypy - to wspczenie temat czsto poruszany
Przedstaw swoje refleksje zwizane z tymi problemami. Odwoaj si do znanych Ci utworw lit.

Uczestnictwo w grupie daje nam poczucie be...

36. Owiecenie jako epoka polemiki z sarmatyzmem
Geneza owiecenia w Polsce zwizana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Naley do nich zaliczy szlachecki repu...

37. Koncepcje patriotyzmu i suby ojczynie w polskiej literaturze pozytywizmu
Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekrelenie nadziei na odzyskanie niepodlegoci na drodze zbrojnej. Jest to take klska romant...

38. “Bo wykona mi trzeba dzieo wielkie, pilne, bo z tych kruszcw dla siebie serce wyku musz [...]” L. Staff). Czy czowiek moe by kowal
WSTP. A. Znane przysowie mwi, e kady jest kowalem swojego losu. Mdro ludowa kae wierzy w moliwo kreowania wasnego ycia, nadawania mu ks...

39. Wybrane problemy i tematy nowel pozytywistycznych
Pozytywizm jako nowy prd w naszej literaturze zwiastoway „mae formy literackie” - nowele i opowiadania. Znane utwory Prusa, Sienkiewicz...

40. Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca XVIII wiecznego spoeczestwa polskiego
Ignacy Krasicki to bez wtpienia najwybitniejszy pisarz polskiego owiecenia. Ksie biskup warmiski- jest polskim przykadem umysu owieconego, tw...

41. Jak rozumiesz tytu powieci Nakowskiej - “Granica”?
Nakowska prezentuje nam obraz spoeczestwa polskiego w okresie midzywojennym. Pokazuje pozostaoci feudalizmu: gbokie i majce duy wpyw na kar...

42. Bezdomno w literaturze XIX w
S rne rodzaje bezdomnoci; najoczywistsza z nich to brak miejsca staego zamieszkania, wasnego dachu nad gow. Pisarze i poeci XIX w. rozrniali...

43. Pienidze – kluczem do wolnoci?
"Pienidze szczcia wprawdzie nie daj, ale bez nich czowiek nie jest szczliwy" - to powiedzenie syszaam od dziecka, przytaczane tonem raczej a...

44. “Bye jak wielkie, stare drzewo...” K. K. Baczyskiego - analiza
Krzysztof Kamil Baczyski napisa wiersz „Bye jak wielkie, stare drzewo...” w kwietniu 1943 roku, w miesicu, w ktrym wybucho powstani...

45. Futuryci polscy
Polscy futuryci nawizywali w swej twrczoci do zaoe futuryzmu europejskiego. Marinetti gosi, i "ryczcy automobil jest pikniejszy od Nike z ...

46. Rola satyry i komedii w walce o postp w dobie polskiego owiecenia
Satyra miaa jasno i dobitnie krytykowa pewne postawy i zachowania oraz schematy poprzez wymianie i wyolbrzymienie; w ten sposb istniaa moliwo ...

47. “Potop” powieci “ku pokrzepieniu serc”
Zasadniczo przed ca "Trylogi", a nie tylko przed "Potopem", stay nastpujce cele:

- rozpropagowanie i poszerzenie wiedzy o histor...

48. Dwa oblicza sarmatyzmu polskiego baroku (Pasek, Potocki)
Mona zaobserwowa dwie postawy sarmatyzmu szlachty: Pasek z jego pamitnikami prezentuje postaw typowego, zego Sarmaty, za Potocki ze swoimi wiers...

49. Zmiany jakie zachodziy midzy epokami literackimi. Opisz na podst. utworw stosunek poetw do epoki wczeniejszej
Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniaj si w czasie i w ten sposb rodz si epoki literackie. Zmienno zada...

50. Obraz spoeczestwa polskiego w \"Weselu
Dramat Stanisawa Wyspiaskiego zatytuowany "Wesele"jest jedn z bardziej znaczcych wypowiedzi na temet spoeczestwa polskiego. Spotkanie z okazji ...

51. Portrety Sarmatw i ludzi wiatych w literaturze polskiego owiecenia
Literatura polskiego owiecenia zawiera portrety Sarmatw, czyli ludzi zacofanych, poddanych krytyce, omieszonych satyr oraz ludzi wiatych, ktryc...

52. Sylwetka Stefana eromskiego jako ucznia kieleckiego gimnazjum
Stefan eromski po ukoczeniu nauki elementarnej w Psarach, zacz nauk w Gimnazjum kieleckim. Mia kopoty w nauce gwnie z matematyk i acin, pr...

53. Wykorzystujc literatur i publicystyk owiecenia udowodnij e gwnym jej celem byo dobro pastwa
Wykorzystujc literatur i publicystyk owiecenia udowodnij e gwnym jej celem byo dobro pastwa.
W Polsce pocztek epoki owiecenia przyp...

54. Rzecki i Wokulski. Scharakteryzuj postacie. Jakie znaczenie dla idei utworu ma kreacja takiej pary bohaterw?
Pocztkowo utwr mia mie tytu "Trzy Pokolenia", ale poniewa autorzy nie lubi podawa tematyki utworu wprost, wic przy pierwszej okazji zmieni t...

55. Prdy literackie wieku owiecenia
W literaturze polskiego owiecenia rozwiny si trzy prdy literackie: klasycyzm, sentymentalizm i rokoko.

Gwne przesanki mylowe ...

56. Moje zakoczenie “Lalki” B.Prusa
Stanisaw Wokulski po wysadzeniu ruin zasawskiego zamku wyjeda do Parya. Postanawia tam powrci do swych zainteresowa chemicznych i eksperyment...

57. Mj stosunek do poezjii
Poezja raczej mnie nie fascynuje. Na og, jej zrozumienie wymaga duego dowiadczenia yciowego i znacznego wyrobienia w lekturze tego rodzaju twrcz...

58. Ignacy Rzecki
W momencie rozpoczcia akcji utworu Ignacy Rzecki jest subiektem z 25-letnim staem. Z pamitnika bohatera poznajemy jego przeszo. Ojciec Rzeck...

59. Jakie skojarzenia ze wspczesn obyczajowoci wywouje satyra “ona modna” Ignacego Krasickiego?
Satyra "ona modna" ukazuje w rnych sytuacjach modn szlachciank, tworzc wietny portret damy rozmiowanej w zbytkach, kaprynej, czsto bezmylni...

60. “Potop” jako powie historyczna
Tradycje powieci sigaj ju Homera. Jednak twrc, ktry upowszechni ten gatunek by Walter Scott, twrca romansu historycznego. Dla romantykw his...

61. Lalka
Gwne wydarzenia

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za tre komentarzy i nadsyanych prac oraz za ew. bdy w nich zawarte. Osoba ktra przesya prac w celu jej publikacji, gwarantuje e jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, moda polska, angielski, owiecenie, wspczesno, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ciga
GotLink.pl

Jeli chciaby(a), aby Twj link znalaz si w tym miejscu, zajrzyj do dziau Reklama.