Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

ranking lokat
Lokaty bankowe. Chcesz bezpiecznie zainwestować swoje pienišdze?

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Historia”
Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości. Wydarzenia wojenne każą poecie zastanowić si...

2. “Bajki” Krasickiego jako gorzka prawda o ludziach i świeci
W bajkach wydanych za życia poety, w tomie zatytułowanym "Bajki i przypowieści" przeważają bajki krótkie, epigramatyczne, natomiast w "Bajkach nowych"...

3. Ignacy Krasicki - śmieszny czy gorzki ? Omów odwołując się do znanych ci utworów
"Książę poetów" jego utwory, nie rezygnując z aktualności, wyrażały postawę nieco sceptycznego obserwatora, który nawet angażując się w określone spra...

4. Andrzej Kmicic
Kmicic to konstrukcja czysto literacka, konwencjonalna. Bohater jest znakiem treści natury ogólnej. Autor nie dba o prawdziwość jego natury, ma ona ni...

5. Ignacy Krasicki-opis bajek
TREŚĆ BAJEK

"Wstęp do bajek"
Jest to pierwsza bajka ze zbioru Bajki i przypowieś“Bajki. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany,...

6. “Dusiołek” Leśmiana - ballada z podtekstem filozoficznym
W swojej kompozycji i stylistyce wzorowany na ludowej balladzie (podobnie jak romantyczne): narrator ludowym gawędziarzem opowiadającym zgromadzonym h...

7. Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca XVIII wiecznego społeczeństwa polskiego
Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twó...

8. “Chudy literat”- satyra Adama Naruszewicza na ciemnotę szl
Utwór wydany został prawdopodobnie ok. 1773r. A. Naruszewicz był duchownym, tłumaczem, historykiem i pisarzem. Jego hobby była historia Polski, którą ...

9. Streszczenie książki “Kubuś fatalista i jego pan”
Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, p...

10. Teorie filozoficzne uczonych zachodnioeuropejskich
John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a prz...

11. \\
"Nie wierzę w nic.." Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest sonetem utrzymanym w tonie skrajnego pesymizmu posuwającego się do negacji wszystkiego czyli ni...

12. Pisarstwo Krasickiego - styl, gatunki, bohaterowie, tematy
Najwybitniejszy przedstawiciel czasów stanisławowskich, czołowy reprezentant nurtu klasycznego opartego na wzorach francuskich. Charakterystyczną cech...

13. “Granica” Zofii Nałkowskiej jako nowa odmiana powieści
"Granica" jest uważana za nową odmianę powieści głównie dzięki swej konstrukcji i kompozycji. Zofia Nałkowska postanowiła zastosować inwersję kompozyc...

14. Pojęcie katastrofizmu generacyjnego i historiozoficznego w świetle wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyraża katastrofę spełnioną. W wierszu "Z głową na karabinie" poeta ściśle określa istotę Apokalipsy;niesie ona ...

15. “Potop” jako powieść historyczna
Tradycje powieści sięgają już Homera. Jednak twórcą, który upowszechnił ten gatunek był Walter Scott, twórca romansu historycznego. Dla romantyków his...

16. “Pytania zadawane sobie” - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej
W poezji Szymborskiej odnajdujemy prawdę o sobie i świecie, który nam zagraża.

CECHY:

- pointa - koncept, komizm język...

17. “Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa
Pełne „zaistnienie” Bułhakowa w odbiorze czytelniczym miało miejsce dopiero w 26 lat od chwili jego śmierci w 1940 roku. Według profesora ...

18. Oświecenie jako epoka polemiki z sarmatyzmem
Geneza oświecenia w Polsce związana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Należy do nich zaliczyć szlachecki repu...

19. Groteskowa, z czarna utopia (antyutopia), aluzje polityczne i uniwersalna wymowa “Folwarku zwierzęcego” Georgea Orwella.
Mikropowieść, powieść - parabola, opowiadanie alegoryczne, satyra - takie oto nazwy gatunku utworu Orwella możemy usłyszeć. Mikropowieść lub opowiadan...

20. Funkcja motywu biblijnego w “Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa
Motywy zaczerpnięte z Biblii nadały utworowi szersze znaczenie, bardziej uniwersalne (historia Jeszuy i Piłata)

Prezentowana jest walk...

21. Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego.
Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dl...

22. “Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” K. K. Baczyńskiego - analiza
Krzysztof Kamil Baczyński napisał wiersz „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” w kwietniu 1943 roku, w miesiącu, w którym wybuchło powstani...

23. Epos antyczny a epos romantyczny
Epos (z greckiego znaczy "słowo") = epopeja. Cechy eposu starożytnego:

1. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, przedstawiający dziej...

24. Realizm i fikcja w “Potopie”
Historia w"Potopie" to przede wszystkim umieszczenie akcji w latach 1655 - 1656, a więc okresie najazdu Szwedów na Polskę. Centralnym wydarzeniem jest...

25. Krzysztof Kamil Baczyński wobec tradycji w świetle swych utworów
Z utworów wojennych przebijają do nas echa romantycznej tradycji poety zagrzewającego do walki, choć nie zawsze jest ona zgodna z jego sumieniem. Jest...

26. Charakterystyczne motywy i tematy podejmowane w poezji C. K. Norwida
Norwid w poezji podejmował tematy ponadczasowe, uniwersalne, kult ludzi wielkich, a nawet historię Polski i problem walki o niepodległość ujmował w ka...

27. Postacie kobiece w komedii Moliera pt. “Świętoszek”
W komedii Moliera pt. „Świętoszek” ogromną rolę prócz postaci męskich, odgrywały kobiety, które przyczyniły się w dużym stopniu do ujawnie...

28. Metaforyczny sens “Dżumy” Alberta Camusa; pojęcie powieści - paraboli
Parabola to inaczej przypowieść. To historia mająca wszelkie znamiona autentyczności, a przede wszystkim bohaterów reagujących jak normalni ludzie, mi...

29. Egzystencjalizm jako sposób myślenia o świecie i doktryna filozoficzna
Poglądy zbliżone do filozofii egzystencjalizmu odnajdujemy już w utworach literackich i wypowiedziach filozoficznych, które pojawiły się w epokach wcz...

30. Gatunki przejęte z tradycji antycznej
Pieśni - do których sięga Kochanowski w swej próbie tłumaczenia pieśni Horacego. Dostrzec można tu szczególną kunsztowność utworu, który dawniej wykon...

31. Czym różni się powieść Bolesława Prusa pt. “Lalka” od filmu Wojciecha Hasa o tym samym tytule?
“Lalka" Bolesława Prusa drukowana była w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889. Jako całość została wydana w 1890 roku. Jej filmowa adaptacja...

32. Jak rozumiesz słowa Kawki: “Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”
Nauka w życiu, człowiekowi jest bardzo pomocna, im więcej nowych rzeczy poznajemy, tym bardziej ciekawi nas świat i jego tajemnice.

Po...

33. Katastroficzne wizje literackie w utworach XX wieku
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - Katastroficzny obraz rewolucji, której autor był zdecydowanie przeciwny. Zarzucał jej grabieże i mordy, niszczeni...

34. Nowela pozytywistyczna jako narzędzie polityki społecznej
Nowela wywodzi się od włoskiego twórcy renesansowego G. Boccaccia i jego "Dekameronu" (zbioru 100 nowel). Klasyczna nowela jest utworem krótkim, proza...

35. Czego dotyczą Śluby panieńskie i jaką koncepcję miłości zawarł Fredro
Komedia "Śluby panieńskie" rysuje pełną uroku atmosferę szlacheckiej prowincji XIX wieku i zawiera dwa poważne tematy:

- koncepcja miło...

36. Niezwykłe miejsce “Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego we współczesnej literaturze
Pisany u schyłku lat sześćdziesiątych, wydany w 1970 roku, „Pamiętnik z powstania warszawskiego” jest zapisem wydarzeń sprzed przeszło dwu...

37. Wisława Szymborska mistrzynią ironii. (na podst. 3 wybranych wierszy)
Wiersz „Rehabilitacja” powstał w oparciu o dramatyczne wypadki roku 1956, czyli powstania na Węgrzech i wydarzeń czerwcowych w Polsce. Poe...

38. Dom w Panu Tadeuszu a dom w Ludziach bez
"Dom" - nasza Ojczyzna, przez całe dziewiętnaste stulecie był w niewoli. Przez cały czas Polacy podejmowali walkę narodowowyzwoleńczą, ale bezskuteczn...

39. Który z poznanych utworów pozytywistycznych zaliczyłbyś do klasyki literackiej?
Moim zdaniem utworem pozytywistycznym, który zaliczyć można do klasyki literackiej jest „Potop” Henryka Sienkiewicza. Ta powieść historycz...

40. Granice i schematy w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
Dorobek literacki Zofii Nałkowskiej jest świadectwem zainteresowania pisarki człowiekiem i jego problemami. Nałkowska tworzyła na przestrzeni aż trzec...

41. Obraz wsi polskiej i jej mieszkańców na podstawie nowel pozytywistycznych
W pozytywizmie, obok rozwijającej się twórczości powieściowej, dużą popularnością cieszyły się licznie pisane nowele. Te krótkie, pisane prostym język...

42. Współczesność i Historia w \"Weselu\" St
"Wesele", dramat Stanisława Wyspiańskiego jest utworem napisanym na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowały...

43. Ernest Hemingway - biografia
Ernest Hemingway

„Człowiek nie jest stworzony do klęski.
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”.


44. Dziady
  \"Dziady kowieńsko-wileńskie\" wydane zostały obok \"Grażyny\" w 1823 r. w II tomie \"Poezyj\".
  Całość poprzedza wiersz \"...

45. W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym
Na czym polega nośność i ponad czasowość bajek? Omów zagadnienia na podstawie znanych utworów St. I. Krasickiego

W epoce oświeceniowej ...

46. Wymień główne problemy twórczości I. Krasickiego. Omów dokładnie jeden gatunek literacki uprawiany przez poetę
Ignacy Krasicki, poza tym że przyjął święcenia kapłańskie, był również wielkim poetą, prozaikiem, publicystą i komediopisarzem; potem jako wybitny twó...

47. Czy stwierdzenie zawarte w “Kandydzie” Voltaire\'a może by
Czy stwierdzenie zawarte w "Kandydzie" Voltaire'a "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" może być aktualne we współczesnej rzeczywistości?
<...

48. “Potop” jako powieść historyczna
Powieść historyczna – powieść, w której świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej przez twórcę i jego odbiorców jako zamknięty ...

49. Dobro i zło w filozofii Rodiona Raskolnikowa
Rodion Raskolnikow to jedna z najbardziej interesujących postaci światowej literatury. Tym co fascynuje nas w tej postaci jest niewątpliwie jej orygin...

50. W jaki sposób literatura XX-lecia międzywojennego obnażyła niebezpieczeństwo tkwiące w systemach totalitarnych. Omów problem na podstawie poznanych...
W literaturze XX-lecia międzywojennego widać wyraźnie strach i niepewność autorów, w stosunku do jakichkolwiek systemów władzy. Społeczeństwo po I woj...

51. Ogniem i mieczem
Główne wydarzenia

  Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, tzw. Dzikich Polach, nad rzeką Omel...

52. Bogata biografia Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki - ( pseudonim X.B.W ) pierwsza gwiazda oświeceniowej literatury urodził się 3 lutego 1735 r. w Dubiecku. Wywodził się ze zubożałej rod...

53. Totalitaryzm i jego wpływ na psychikę ludzką
„ Każda minuta obozu, to minuta wsączania trucizny”- pisał Waarłam Szałomow. „Jest tu wiele rzeczy o których człowiek nie powinien w...

54. Miłość Mistrza i Małgorzaty uczyń przyczyną do przyjrzenia się różnym rodzajom miłości
Miłość - «głębokie przywiązanie do kogo lub czego; namiętne uczucie sympatii do osoby płci odmiennej, połączone z pożądaniem jej»” - t...

55. Biblia
    Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.
    Składają się na nią 73...

56. Każda kara wyrządza szkodę, każda kara jest złem
"W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wczesnym rankiem czternastego dnia wiosennego miesiąca nisan pod krytą...

57. Marzenia i lęki związane z obrazem utopii w literaturze
Nie ma szans urzeczywistnienia, nie liczy się z realnym stanem rzeczy, nie podobna do obecnych stosunków międzyludzkich, wizja idealnego społeczeństwa...

58. Rozważania na temat miłości
"Miłość jest radością życia, wesołą melodią
na pustyni, a wy co z niej zrobiliście" -
powie Wokulski. Niech słowa te staną się
po...

59. Pisarze drugiej połowy XIX w. próbują realizować zasadę typowości \"wcielając to co ogólne w to co jednostkowe
Henryk Markiewicz dowodzi, że pisarze II połowy XIV w. próbują realizować zasadę typowości "wcielając to co ogólne, w to, co jednostkowe". Na wybranyc...

60. Kochanowski dzisiaj
Jan Kochanowski uważany jest za największego poetę polskiego renesansu. Chyba każdy wie, iż to właśnie on pisał "Fraszki" i "Pieśni", że to spod jego ...

61. “Lalka” Bolesława Prusa, jako najwybitniejsza powieść realizmu krytycznego
„Jeżeli autor przypatrując się społeczeństwu,
dostrzeże w nim jakieś nowe charaktery ludzkie,
jakieś nowe cele, do których ci lu...

62. Kiedy żyli ludzie pełniejsi (dla nas dzisiaj) i ciekawsi - w epoce renesansu czy baroku?
„ Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; Raczyż błogosławieństwo...”

Słyszę ciche, nieporadnie wymawiane przez moją sios...

63. Barok - architektura i sztuka
Spośród wielkich stylów kolejno występujących w Europie to znaczy stylu romańskiego, gotyku, renesansu i baroku, właśnie Barok jest najżywszy. Jest to...

64. Co nieco o bajkach Krasickiego
„Bajki” Ignacy Krasicki - Pojęcia i zagadnienia
Bajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalny...

65. Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca
Motyw domu. Z tym terminem spotykamy się w każdej epoce literackiej, pojawia się on już w starożytnej „Odysei”. Pojecie domu kojarzy nam s...

66. Twierdzi się, że “Lalka” Bolesława Prusa jest powieścią- arcydziełem. Jeśli podzielasz ten sam pogląd wskaż parę walorów uzasadniających tę ocenę
Według mnie "Lalka" B. Prusa jest arcydziełem Polskiego Pozytywizmu, arcydziełem epoki realizmu. Założeniem twórców realizmu było przedstawienie takic...

67. Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna
,, Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna" . Przedstaw 3 utwory z różnych epok, które twoim zdaniem mają charakter uniwersalny i mogą przemawiać do ...

68. Historia świata - dzieło Boga, ludzi czy szatana?
Odpowiedź na to pytanie, nawet w dzisiejszej dobie może nastręczać wiele trudności. Aby ją znaleźć należy rozpocząć analizę poglądów ludzi od początku...

69. Czy lit. renesansu miała charakter odtwórczy ?
Każda epoka w literaturze korzysta z idei epok wcześniejszych, wychwalając je, czasem krytykując. Zastanawiając się nad szeroko pojętym problemem odtw...

70. “Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]” L. Staff). Czy człowiek może być kowal
WSTĘP. A. Znane przysłowie mówi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć w możliwość kreowania własnego życia, nadawania mu ks...

71. Oświecenie, czyli “pożar umysłów”- skomentuj to stwierdzenie Joachima Lelewela
Pożar kojarzy się z czymś groźnym, niszczącym i nagłym. Bywają co prawda pożary, które powstają od długo tlącego się żaru, a nie od podpalenia benzyną...

72. Sprawozdanie z “Cyda” Corneill\'a w reżyserii teatru telewizyjnego Krystyny Jandy
Pierre Corneille i Stanisław Wyspiański - dwaj wybitni dramato-pisarze, którym zawsze nadawać się będzie przydomek "wielkich" ...

Różn...

73. Kim jest Pan Cogito w wierszach Zbigniewa Herberta: moralistyka, ironia i przesłanie
Twórczość Zbigniewa Herberta jest owocem zasad przez niego wyznawanych i poznanie jego filozofii pomoże w dużym stopniu w zrozumieniu zbiorku wierszy ...

74. Rola bajek i baśni w kształtowaniu się twojej osobowości i twego stosunku do świata w okresie dzieciństwa
PLAN:
I Wstęp:
1. Rola bajek i baśni w kształtowaniu się osobowości dzieci.
II Rozwinięcie:
1. Wyczulenie na ludzką kr...

75. Apel do rządzących narodem – dwa wzorce poezji obywatelskiej
Pomimo iż okres życia i twórczość Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza dzieli wiele przemian społeczno-politycznych w Polsce i Europie, to w utworac...

76. Program pozytywizmu polskiego
Program pozytywizmu polskiego na tle sytuacji politycznej i społecznej .

Nazwa pozytywizm została przyjęta z filozofii Augusta Comte'a...

77. Modernizm a neoromantyzm
Czy sztukę epoki modernizmu słusznie nazywa się mianem neoromantyzmu?

Modernizm, Młoda Europa, Młoda Polska, neoromantyzm, symbolizm -...

78. Polska proza a obozy zagłady
Na postawione w temacie zadania pytanie zdecydowanie odpowiadam „tak”. Polska proza „uniosła” doświadczenie hitlerowskich oboz...

79. Przedwiośnie
Rok 1918 przyniósł Polsce długo oczekiwaną niepodległość. Po ponad stuletniej niewoli nadszedł czas odpowiedzialności za suwerenne, wyzwolone państwo,...

80. Obraz dziecka w literaturze(nowelistyce) polskiego pozytywizmu
W epoce pozytywizmu powstało najwięcej nowel wywodzących się z ducha utylitaryzmu. Przedstawiano w nich problemy, losy dzieci i ich punkt widzenia na ...

81. Powieść “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Co oznacza , iż coś jest dla nas żywe lub anachroniczne ?

Anachroniczny , czyli niezgodny z duchem czasu , ze stanem wiedzy , będący p...

82. Natura i człowiek w powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa to polska pisarka tworząca w dobie pozytywizmu. Jednym z jej najbardziej znanych utworów jest powieść „Nad Niemnem”. Abst...

83. Pamiętniki i diariusze Jana Chryzostoma Paska.
Pamiętniki i diariusze (dzienniki) zajmowały niemało miejsca w literaturze XVII wieku. Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawianych fak...

84. “Granica” jako powieść filozoficzna, psychologiczna i społeczno - polityczna
Problematyka społeczno - polityczna:

Na treść społeczną i polityczną utworu miał czas jego powstania, bowiem lata 1932 - 35 to okres k...

85. Człowiek po władzą despotyzmu.
Od zarania dziejów ludzkości pojawiały się przeróżne formy władzy. Jedną z nich, który odegrał szczególną rolę był absolutyzm. Jest to forma rządów or...

86. Stanisław Wyspiański - życie i twórczość
Stanisław Wyspiański (1869-1907)

Życiorys:

Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 w Krakowie, zmarł ...

87. Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze
1 WSTĘP: A. Inspirujące cytaty. "Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej lit...

88. Moje fascynacje literackie. Zaprezentuj dorobek wybranego poety współczesnego i umotywuj swój wybór
Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie? ...

89. “Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce w którym się jest” - zinterpretuj myśl
W powieści Zofii Nałkowskiej pt. "Granica" już na początku utworu przedstawione zostaje to co najczęściej bywa przez pisarzy ukrywane. Autorka w sposó...

90. Portrety ludzi małych w opowiadaniach Czechowa i Gogola
Dziewiętnastowieczna Rosja to wielkie mocarstwo, a zarazem jedno z bardziej zacofanych państw Europy. Kraj rządzony był twardą ręką kolejnych carów, k...

91. Imię Róży(2)
Akcja powieści „Imię Róży” rozgrywa się w 1327 roku w opactwie benedyktynów w północnych Włoszech. Do klasztoru przybywa franciszkanin - A...

92. Humanizm: geneza i ideologia
Humanizm - jak mówi Sł. Wyr. Obcych- jest to filozoficzny, literacki i artystyczny nurt epoki Odrodzenia. Odrodzenie (Renesans) jest zatem nazwą epoki...

93. Proces – próba interpretacji
W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: "Jedermana" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu je...

94. Stefan Żeromski
Stefan Żeromski

Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego.

Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują d...

95. Bagaż doświadczeń. Koniec wieku
Z jakim bagażem doświadczeń intelektualnych wejdziemy w nowe milenium my ludzie z końca wieku?

Początek wieku i nowego milenium skłania...

96. Maria Konopnicka “Nowele”
Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ...

97. Balladyna
Treść utworu

Akt I
    Sc. 1. Przybycie Kirkora do chaty Pustelnika. Kirkor, bogaty książę, prosi ...

98. “Który z bohaterów, który ze światów jest ci bliższy: Shakespear\'a, Corneill\'a, a może Molier\'a?”
Zanim zdecyduję się na konkretną odpowiedz, najpierw postaram się przybliżyć postacie głównych bohaterów oraz charakterystyczne cechy poszczególnych ś...

99. Dlaczego ojciec Goriot jest postacią tragiczną?
Ojciec Goriot" to powieść Honoriusza Balzaca, pozytywistycznego pisarza, u którego możemy jednak zauważyć jeszcze wpływy romantyzmu. Ta pozycja jest j...

100. Pan Tadeusz
  Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około dwa lata i została ukończona w 1834 r. Pomysł...

101. Historia Andrzeja Radka na podstawie powieści Stefana Żeromskiego “Syzyfowe prace”
Jędrzej Radek urodził się we wsi Pajęczyn Dolny, w czworakach dworskich u biednego fornala. Rodzina jego żyła w nędzy i niedostatku, chłopiec nieraz s...

102. Literackie wizje i obrazy totalitaryzmów
Człowiek szlachetny, który ma światem kierować, niczego z uporem trzymać się nie powinien, niczego z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego co...

103. Rola przeszłości w życiu bohaterów “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Pozytywizm. Był to okres metamorfozy porywczych, buntowniczych a czasem nawet lekkomyślnych, jednym słowem osób romantycznych w spokojnych, zajmującyc...

104. Henryk Sienkiewicz “Ogniem i mieczem”
Pierwotny tytuł „Wilcze gniazdo”, powieść oparta na studiach walk polsko-kozackich.
Drukiem powieść ukazała się wpierw na łamach kr...

105. Krzywda - gdzie leżą jej granice?
Co charakterystycznego moglibyśmy zauważyć, gdybyśmy prześledzili historię ludzkości, poczynając od wykształcenia się pierwszych społeczeństw do chwil...

106. Wykaż, że wojna miała niszczący wpływ na psychikę człowieka
Każda wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Niezależnie od metod, rodzaju używanej broni, coraz now...

107. Spróbuj odczytać \\
Spróbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wieków.
...

108. Miasto przestrzeń znacząca... (Zbrodnia i Kara)
Człowiek idący ulicą Kską w Wwie nie zastanawia się, jaki owa ulica ma na niego wpływ. Być może zatrzyma się przy pomniku, odrestaurowanym domu, który...

109. Zmiany jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz na podst. utworów stosunek poetów do epoki wcześniejszej
Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań...

110. Żeromski czytany po latach
Dla swojego pokolenia był niekwestionowanym autorytetem. Nazywany przez wielu sumieniem narodowym poruszał w swych utworach sprawy ważne i drażliwe dl...

111. Wpływ systemów totalitarnych na jednostki
Systemy totalitarne są śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości – taki wniosek musi wyciągnąć każdy młody Europejczyk, który spojrzy wstecz na hist...

112. Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska
(1889-1965)

Maria Dąbrowska, z Szumskich, urodziła się 6.10.1889 w Russowie pod Kaliszem.
Pochodziła z...

113. Romantyzm - opracowanie wybranych utworó
  Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1...

114. Obraz rewolucji społecznej w Nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego
Rewolucja to gwałtowny przewrót społeczno-polityczny, którego celem jest obalenie panującego ustroju i wprowadzenia nowego ładu sprawiedliwości społec...

115. Józef Czechowicz sformułował myśl, że &#
Józef Czechowicz sformułował myśl, że “dzieło sztuki to mikrokosmos odbijający epokę”. Rozważ tę opinię odwołującą się do wybranych przez ...

116. Pozytywizm
Program pozytywizmu polskiego na tle sytuacji politycznej i społecznej .

Nazwa pozytywizm została przyjęta z filozofii Augusta Comte'a ...

117. Zemsta
Treść utworu

I   Ekspozycja (zarys głównych spraw, zdarzeń, charakterów postaci to 4 początkowe sceny aktu I)

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.