Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe porównanie
Lokaty bankowe. Porównaj oferty lokat, skorzystaj z darmowej pomocy doradcy.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Jak można zinterpretować ostatnią scenę “Przedwiośnia”?
Ostatnia scena ukazuje manifestację robotniczą udającą się pod Belweder, aby protestować; do nich przyłącza się główny bohater - Cezary Baryka;
...

2. Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - poeci moraliści. Omów odwołując się do konkretnych przykładów.
Zbigniew Herbert

"Pieśń o Bębnie" - Poeta uczy uczestnictwa w historii. Świadomy rozumny stosunek do rzeczywistości. Dominacja systemu...

3. Portrety psychologiczne bohaterów “Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego
F. Dostojewski autor "Zbrodni i kary" wywarł duży wpływ na rozwój powieści psychologicznej. W swoich dziełach ukazuje duchowe rozterki i poszukiwania ...

4. Cechy powieści
Powieść kontynuowała nurt realistyczny i czerpała inspiracje z naturalizmu i impresjonizmu.

Element naturalistyczny stanowi pesymistyc...

5. Charakterystyka bohatera tragicznego
Tragedia - jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dając...

6. \\
Prus wprowadził dwóch narratorów. Pierwszy prowadzi obiektywną narrację autorską, która obejmuje wydarzenia z dwóch lat. Jest wszechwiedzący, ocenia i...

7. Cechy dramatu romantycznego na przykładzie Kordiana
Kordian Słowackiego spełnia następujące cechy gatunku:

Synkretyzm - pomieszanie rodzajów literackich. Jest to przede wszystkim dramat, ...

8. Rozwój powieści pozytywistycznej (od tendencyjności do realizmu krytycznego)
W każdej epoce, niezależnie od wszystkiego następowały pewne ważne zmiany we wszystkich aspektach: tak filozofii jak i ideologii i literaturze, co wyn...

9. Różne formy narracji w literaturze międzywojennej (na wybranych przykładach).
Można zauważyć w prozie XX-lecia wiele rodzajów narracji, zależnych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

10. Różne formy narracji w literaturze międzywojennej (na wybranych przykładach).
Można zauważyć w prozie XX-lecia wiele rodzajów narracji, zależnych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

11. Źródła tragizmu bohatera powieści F. Kafki “Procesu”.
Akcja "Procesu" rozpoczyna się, gdy bohater ma 30 lat. Bliższe kontakty utrzymuje on jedynie z siostrzenicą, wujem i przyjaciółką, do której chodzi w ...

12. Cechy dramatu szekspirowskiego. Co to jest sielanka - podaj przykłady
Szekspir wykorzystuje do twórczości tematykę historyczną, jednak dowolnie obrabianą do potrzeb lekceważenie jedności (czasu, miejsca i akcji) ukazywan...

13. Adaś Cisowski
Charakterystyka Adasia Cisowkiego z powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy"
Adaś Cisowski miał 17 lat był uczniem gimnazjum. P...

14. Biografia bohatera romantycznego na przykładzie Konrada z Dziadów
Dziady  dramatem romantycznym.
 
 
1. Charakterystycznym zjawiskiem literatury romantycznej jest konstrukcja bohatera romantyc...

15. Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedz na to pytanie w “Granicy”.
Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Świadczy o tym przekrojowy obraz życia Zenona Ziembie...

16. Adam Mickiewicz “Konrad Wallenrod”Adam Mickiewicz “Konrad Wallenrod”
"Macie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem"
Nicolo di Bernardo dei Macchiavelli

Żył w latach...

17. “Granica” jako nowy typ powieści
Ogólnie rzecz biorąc, "Granica" jest powieścią tradycyjną, opartą na schematach znanych ze starszych powieści; stosuje jednak szereg zabiegów, mającyc...

18. Charakterystyka Santiago - Ernest Hemingway “Stary człowiek i morze”
Santiago to główny bohater opowiadania Ernesta Hemingway’a p.t. „Stary człowiek i morze”. Jest rybakiem w podeszłym wieku. Żyje w nę...

19. Czy Doktor Tomasz Judym jest postacią tr
Postać tragiczna to bojownik społeczny, rycerz walczący o prawa człowieka. Zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo różny sposób potrafi r...

20. Jak rozumiesz słowo odpowiedzialność?
Według słownika języka polskiego odpowiedzialność to „ konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie...

21. Postawy heroiczne (nowe oblicze heroizmu) w literaturze obozowej
W zmienionych warunkach, gdzie życie ludzkie było mniej warte niż życie psa, upodleni ludzie, aby zdobyć pożywienie, dokonywali wszelakich przestępstw...

22. Twój sąd o programie ideowym i postępowa
Twój sąd o programie ideowym i postępowaniu Tomasza Judyma, bohatera powieści Stefana Żeromskiego "Ludzie bezdomni".

Założenia programu...

23. Narracja w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
Opowiadanie o zdarzeniach utrzymane w „Granicy” w stylu ocen i poglądów w opinii społecznej, stwarza pozory obiektywizmu i dokumentaryzmu....

24. Wokulski - romantyk czy pozytywista? (4)
Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych starego pokolenia. Młodzi odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, folk...

25. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? Czy Pan Tadeusz spełnia
1. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? i tak i nie. Jest to nietypowy bohater romantyczny. Część życiorysu Jacka pasuje do schematu bohate...

26. Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony
Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony w Dziennikach, w którym pisarz nazwał swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejs...

27. Czy uważasz Makbeta za okrutnego zbrodniarza?
Teza:

Uważam Makbeta za okrutnego zbrodniarza

Argumnety:

1)a def. zbrodni

1)b def. zbr...

28. Charakterystyka bohatera powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera
1.Czas powstania utworu.

Utwór powstał w roku 1774. jest to w Niemczech okres preromantyczny, zwany również okresem "burzy i na...

29. Skamander
Jego twórcami byli: Jan Lechoń (właściwe nazwisko - Leszek Serafinowicz), Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Antoni Słonimski oraz Jarosław Iwaszkiew...

30. Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku.
"Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza

- konwencja mitów i symboli: sklepy cynamonowe - symbol poszukiwanego szczęścia, egzotyki i niedoś...

31. Oskarżenie Zenona Ziembiewicza bohatera powieści Zofii Naukowskiej “Granica”
Szanowni zebrani, podczas tej rozprawy pragnę pokazać, iż oskarżony Zenon Ziembiewicz jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, oraz pozbawionym jakiejkolw...

32. Powieść psychologiczna w XX-leciu (np. na podstawie “Granicy”).
Powieść psychologiczna (za "Literatura Polska - przewodnik encyklopedyczny") koncentruje się na świecie wewnętrznym postaci, stara się analizować boha...

33. “Potop” stosunek do przeszłości, kreacja głównego bohatera, tendencyjność i mit kompensacyjny
Henryk Sienkiewicz widział w tradycji historycznej więzi łączące Polaków, wzory postępowania, ideał rycerskiego patriotyzmu i narodowego solidaryzmu j...

34. Okupacyjna rzeczywistość w świetle opowiadania “Pożegnanie z Marią”
Tadeusz Borowski należy do pokolenia szczególnie tragicznie doświadczonego przez historię. Ludzie urodzeni na początku lat dwudziestych naszego wieku ...

35. Książka w moim życiu
  Niektóre książki znaczą dla mnie bardzo wiele. Jest tak, dlatego ponieważ zmieniły one moje życie. Wniosły do niego coś niepowtarzalnego, godnego um...

36. Interpretacja tytułu powieści Tadeusza Konwickiego “Mała Apokalipsa” w świetle treści i problematyki
Interpretacja tytułu powieści Tadeusza Konwickiego pt. “Mała Apokalipsa” w świetle treści i problematyki.

A. Apokalipsa mia...

37. “Świętoszek” Moliera jako komedia klasyczna
Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całe...

38. WOKULSKI, JUDYM, ZIEMBIEWICZ - BOHATEROW
I. Tworzenie modelu zachowań, poglądów, kształtowanie opinii - cechą charakterystyczną epoki.
1.Lata 1848-1939 pełne gwałtownych przemian na w...

39. Powieść jako gatunek
Powieść pozytywistyczna brała wzorce z realistycznych powieści romantycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego i Józefa Korzeniowskiego. Początkowo miała ...

40. Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza
Poetyckość prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twórczością;

(na podstawie "Sklepó...

41. Spór pokoleń
Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych "starego" pokolenia. "Młodzi" odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, ...

42. Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom moralnym w “Lordzie Jimie” Josepha Conrada
Główny bohater, Jim, jest młodym, szlachetnym i pełnym ideałów człowiekiem, który zaciąga się jako kapitan na statek pasażerski 'Patna'. W momencie za...

43. “Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego” - pierwsza polska powieść nowożytna
Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa się "Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego", której autorem był Ignacy Krasicki. Można powiedzieć...

44. Granica, której przekroczyć nie wolno
Czy istnieje granica moralna, której nie można przekroczyć? Dla olbrzymiej większości jednostek egzystujących w naszym społeczeństwie – tak. Nie...

45. Dokonaj analizy przeżyć wewnętrznych wybranego bohatera “Lalki” (S. Wokulski)
Stanisław Wokulski był bogatym kupcem, który wszystko co posiadał zdobył dzięki własnej ciężkiej i uczciwej pracy. Najbliżej chyba Wokulskiemu do wzor...

46. Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chy
Jedną z powieści Stefana Zeromskiego są "Ludzie bezdomni". Głównym bohaterem jest dr Tomasz Judym, pochodzi z biednej rodziny robotniczej. Wykształcen...

47. Geneza i problematyka Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego
"Odprawa posłów greckich" - wystawiono 12 stycznia 1578 na ślubie Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, na weselu obecni byli posłowie i para kró...

48. Harpagon
    Tytułowy bohater komedii Moliera pt. \'Skapieć\' to sześćdziesięcioletni wdowiec, mieszkający w Paryżu - Harpagon. Nazwisko to jest pochodzenia gr...

49. Charakterystyka Walerego
Julian Ursyn Niemcewicz jest autorem dramatu pod tytułem Powrót posła. Pisarz ten żył w XVIII wieku. W latach 1788-92 był przedstawicielem Partii Patr...

50. Teatr i dramat
Dramat pozytywistyczny obejmował tematykę historyczną lub mieszczańską. Pierwszy typ dramatu był epigoński; postromantyczny. Przedstawiał losy wybitny...

51. Pozytywiści a romantycy
Młode pokolenie końca lat 60 - tych, które ujrzało na własne oczy klęskę powstania styczniowego, wystosowało protest wobec ideologii romantycznej. Mło...

52. Aleksander Fredro na tle polskiego romantyzmu
Aleksander Fredro to symbol polskiego komediopisarstwa i symbol Polski szlacheckiej. Zarazem jest to kolejna postać polskiego romantyzmu. Romantyzm i ...

53. Czy Raskolnikow jest bohaterem tragiczny
Tragizm jest jedną z głównych kategorii estetycznych i filozoficznych. Polegał na działaniu fatum, na konflikcie dwóch nie dających pogodzić się ze so...

54. Tuwim jako przedstawiciel Skamandrytów
Początkowo najpełniej wypełniał wszystkie niepisane zasady twórczości Skamandra: optymizm i obrazy codziennego życia ("Do krytyków"), nawet stworzył n...

55. “Proces” Kafki jako powieść - parabola.
Akcja powieści Kafki przypomina senny koszmar. Dzieje się ona w abstrakcyjnym mieście, bez czasowej konkretyzacji. Bohater - Józef K. - budzi się i od...

56. Wizja pracy - Mesjanizm narodowy w “widzeniu ks. Piotra”
Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec B...

57. Charakterystyka Wokulskiego bohatera “Lalki”
Stanisław Wokulski- pragmatyk, idealista, dekadent? To pytanie zadawałam sobie wielokrotnie podczas czytania "Lalki" Bolesława Prusa. Stanisław Wokuls...

58. Zbyszko z Bogdańca
    W książce Henryka Sienkiewicza pt. Krzyżacy ukazanych jest nam wiele ciekawych postaci. Jedna z nich to znany i lubiany przez rycerz - Zbyszko z B...

59. “Proces” jako powieść parabola.
Parabola (in. przypowieść) ma zaprezentować jakąś treść dydaktyczną, zwykle o charakterze moralistycznym, ale zwracają uwagę na same zdarzenia jako pr...

60. Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze
Ernest Hemingway to znakomity pisarz amerykański, którego życie było bujne jak i twórczość uwieńczona Nagrodą Nobla. Jego proza uważana jest za "męską...

61. Różnorodność form powieściowych w XX-leciu.
W XX-leciu pojawia się wiele odmian twórczości zaliczanej do epiki; jedne zbliżone były do klasycznej epiki, inne odchodziły od tradycji na rzecz nowa...

62. Don Kichot
    Głównym bohaterem powieści Miguela do Cervantesa pt. \"Don Kichot z La Manczy\" jest Alons Kiczano, który przybrał imię Don Kichot.
    Był...

63. I czy zbrodnia wpłynęła na Makbeta?
Szekspir był wybitnym pisarzem angielskim. Jego sztuki są jednymi z najczęściej czytanych oraz wystawianych w teatrach lekturami. Barwne opisy sytuacj...

64. Komedia klasyczna
Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie r...

65. Oceń Tomasza Judyma, bohatera „Lud
Tomasz Judym urodził się w biednej rodzinie robotniczej, dzięki przypadkowi (ciotka bierze go do domu pod opiekę) zdobywa wykształcenie. Za możliwość ...

66. “Proces” - o czym to książka.
"Proces" można próbować interpretować na różne sposoby. Po pierwsze bezpośrednio, jako opowieść o zmaganiach człowieka z procesem sądowym; chociaż jed...

67. “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”
I.Krasickiego - pierwsza powieść polska. Jej charakterystyka oraz obserwacje społeczno - obyczajowe. Powieść ta została wydana w 1776r i była pierwszą...

68. Wokulski - romantyk czy pozytywista? (2)
Stanisław Wokulski - handlowiec, właściciel sklepu, człowiek pracowity, energiczny, posiadający niezłomny charakter i silną wolę, wykształcony, mający...

69. “Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]” L. Staff). Czy człowiek może być kowal
WSTĘP. A. Znane przysłowie mówi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć w możliwość kreowania własnego życia, nadawania mu ks...

70. Prądy artystyczne w okresie Młodej Polsk
PRĄDY ARTYSTYCZNE

DEKADENTYZM
- ogólnoeuropejski prąd duchowy charakterystyczny dla ostatniego dwudziestolecia XIX w. Wyrażał ...

71. Tomasz Judym - bohater prawdziwy czy papierowy?
W twórczości Stefana Żeromskiego bardzo często spotkać możemy utwory, w których ukazana jest pełna poświęcenia walka o byt niższych warstw społecznych...

72. “Lalka”
"Lalka" jest to powieść dojrzałego realizmu - ze względu na skomplikowany obraz przedstawionego świata i jego wieloznaczną koncepcję, kształtuje odmie...

73. Charakterystyka środowisk w “Przedwiośniu”
W „Przedwiośniu” Żeromski chcąc przedstawić po kolei wszystkie warstwy społeczne i scharakteryzować poszczególne grupy ludzi, bardzo spryt...

74. Tomasz Judym- romantyk realizmu, chybion
Tak oto określił głównego bohatera sam autor powieści, Stefan Żeromski, a sąd ów zawarł w „ Dziennikach”, dziele, które stanowi kopalnię w...

75. Dlaczego Konwicki nazwał swoją powieść polityczną właśnie “Małą Apokalipsą”?
Najprościej byłoby powiedzieć, że dlatego, iż rzeczywistość, którą przedstawia, jest światem apokaliptycznym, zbliżającym się ku końcowi, zapowiadając...

76. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Bolesław Prus "Lalka":

Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się s...

77. Idealizacja przeszłości w “Panu Tadeuszu” i w “Potopie” jako wyraz intencji twórców
„Pan Tadeusz” i „Potop” to dwa utwory, których autorzy pragnęli „kupić serca” Polaków w czasach zaborów. Chcieli o...

78. Tragiczne losy Goriota - bohatera powieści “Ojciec Goriot”
Tytułowy ojciec Goriot jest typowym reprezentantem nowej grupy ludzi, którzy dzięki zwycięstwu rewolucji i zamieszaniu wywołanemu na rynku odmienili s...

79. Rozmyślania Małego Księcia o świecie miłości i przyjaźni
Utwór pt. "Mały Książę" jest opowieścią o dojrzewaniu głównego bohatera, Małego Księcia, podczas długiej podróży, do miłości i przyjaźni. Książę podcz...

80. “Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce w którym się jest” - zinterpretuj myśl
W powieści Zofii Nałkowskiej pt. "Granica" już na początku utworu przedstawione zostaje to co najczęściej bywa przez pisarzy ukrywane. Autorka w sposó...

81. Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok.
Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego.
82. Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok
Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego.
83. Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich zródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?
Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich źródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?

...

84. “Potop” jako powieść “ku pokrzepieniu serc”
Idea "Ku pokrzepieniu serc" jest myślą przewodnią i głównym celem powstania całej trylogii, co autor skrupulatnie podkreślił na końcu ostatniej części...

85. Narodziny powieści
XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytny...

86. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?

Bolesław Prus ...

87. “Wszystkie książki mówią – każda niesie jakąś wiadomość, którą chce podać w najdalsze pokolenia”
Skomentuj myśl Jana Parandowskiego odwołując się do 2 – 3 wybranych utworów.

Czy prawdą jest twierdzenie, że ,,każda książka nies...

88. “Wieża” Gustawa Herlinga - Grudzińskiego
Kompozycja opowiadania:

1. Opowiadanie ma kompozycję szkatułkową, która świadczy o splataniu się losów bohaterów: trędowatego, Sycylij...

89. Sylwetka tytułowego bohatera powieści Jo
Charakterystyka tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nich należ...

90. Cechy dramatu romantycznego
Przykładem dramatu jest "Kordian" J. Słowackiego. W "Przygotowaniu" duchy kreują postaci przywódców powstania listopadowego i polityków (Józef Chłopic...

91. Cechy dramatu romantycznego
Przykładem dramatu jest "Kordian" J. Słowackiego. W "Przygotowaniu" duchy kreują postaci przywódców powstania listopadowego i polityków (Józef Chłopic...

92. “Ferdydurke” Gombrowicza jako rzecz o formie
Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyz...

93. Wokulski - romantyk , czy pozytywista?
Stanisław Wokulski urodził się w 1832 roku. Jego ojciec poza skromnym wykształceniem nie pozostawił mu nic w spadku. Przymuszony biedą musiał podjąć s...

94. Gombrowicz - “wielkim poetą był” - problematyka “Ferdydurke”
Witold Gombrowicz (1904-1969) debiutował zbiorem opowiadań „Pamiętnik z okresu dojrzewania” (1933). Następnym jego utworem, powieścią R...

95. Etos romantyka i etos pozytywisty z perspektywy czytelnika naszego wieku
Patrząc na literaturę, z perspektywy człowieka naszego wieku, możemy z łatwością zauważyć jak olbrzymie zmiany przechodził styl życia społeczności dan...

96. Co śmieszy, a co oburza w komediach Moliera?
Jean Baptiste Poquelin – tak nazywał się naprawdę Molier. Był to najwybitniejszy francuski komediopisarz i aktor. Napisał on wiele komedii m.in....

97. Bohater pozytywny epoki pozytywizmu w świetle przykładów literackich
Nowe zadanie, stawiane literaturze i predestynowane do ich realizacji gatunki literackie narzuciły określony typ bohatera pozytywnego. Bohaterami stal...

98. Ustosunkuj się do stwierdzenia zamykającego “Kandyda” Woltera: „Pracujmy nierozumując (...) to jedyny sposób aby uczynić życie znośn
Sławne dzieło, „Kandyd” Woltera, uznawane jest za najlepszy przykład powiastki filozoficznej. Gatunek ten rozpowszechnił się w pełym Oświe...

99. Która z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi?
Każda epoka w literaturze wyrastała i tworzona była z potrzeby społecznego zrozumienia i odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości. Następująca po...

100. Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana
Debiut - 1895 r. - "Sekstywy" . 1912 r. - "Sad rozstajny".

Przełamywał konwencje młodopolskie: - powrót do natury, - rozważania filozo...

101. Obraz człowieka i jego losu w “Procesie” Franza Kafki.
Akcja powieści Franza Kafki przypomina koszmar senny. Rzecz dzieje się w abstrakcyjnym mieście, i bez konkretyzacji czasowej. Bohater - Józef K. - bud...

102. Określ model miłości przedstawiony w “Lalce”. Aprobujesz go czy odrzucasz?
Stoi przede mną zadanie określenia modelu miłości, przedstawionego w „Lalce”, realistycznej powieści Bolesława Prusa oraz zajęcia stanowis...

103. Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII wieku - Mikołaj Doświadczyński
CECHY POWIEŚCI
W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskie...

104. Tadeusz Różewicz i Sławomir Mrożek - dwaj surowi sędziowie współczesności
Obaj autorzy odnoszą się krytycznie do współczesnego człowieka i świata, który tworzy i któremu się poddaje.

Współczesność to schematy...

105. Lord Jim jako postać tragiczna
Lord Jim jest tragiczną postacią. Jednak, aby móc udowodnić, że tak jest naprawdę należy sobie wytłumaczyć co to jest tragizm, konflikt tragiczny oraz...

106. Charakterystyka doktora Judyma bohatera
"Ludzie bezdomni" - tytuł jednej z najbardziej znanych powieści Stefana Żeromskiego. Ma on, jak tytuły wielu powieści tego pisarza, dwa znaczenia - do...

107. Romantyzm - siłą niszczącą czy kreującą?
Romantyzm - siłą niszczącą czy kreującą? Wykaż, charakteryzując i oceniając stosunek do życia wybranych bohaterów "Lorda Jima".

Lord Ji...

108. Wokulski - romantyk czy pozytywista? (3)
Wokulski jest bohaterem reprezentującym pokolenie przejściowe, między romantykami a pozytywistami, z założenia więc wykazuje on cechy obydwu tych epok...

109. “Żeby być dobrym, okrutnym być muszę” – powiedział Hamlet
Fiodor Dostojewski autor "Zbrodni i kary" w swoich dziełach ukazuje duchowe rozterki i poszukiwania życiowe swoich bohaterów. Sensacyjno-kryminalne fa...

110. W literaturze polskiej i obcej możesz znaleźć różne postawy życiowe
Zaprezentuj te, które mógłby zaakceptować młody człowiek.
Plan:
I.Wprowadzenie
1.Jaka jest współczesna młodzież?
2.Co s...

111. Przyglądanie się człowiekowi – w poezji, powieści i dramacie dwudziestolecia międzywojennego.
Człowiek przez cały czas się rozwija. W każdej epoce kierują nim różne wartości, z tego względu nie możemy powiedzieć, że psychika człowieka jest już ...

112. Jana Kochanowskiego obywatelski głos troski o losy Rzeczpospolitej
Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce. Odzwierciedlone jest to w wielu utworach tego wybi...

113. Problem rewolucji w “Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego i “Przedwiośniu” S. Żeromskiego
Rewolucjoniści z "Nie-Boskiej komedii" domagają się zmiany dawnych stosunków społecznych. Pragną zemsty za krzywdy wyrządzone im przez arystokrację. K...

114. Charakterystyka Rodiona Romanowiczowa Raskolnikowa
Rodion Romanowicz Raskolnikow to główny bohater "Zbrodni i kary" powieści Fiodora Dostojewskiego. Ma 23 lata, były student, pochodzi ze zubożałej rodz...

115. Ignacy Rzecki
    W momencie rozpoczęcia akcji utworu Ignacy Rzecki jest subiektem z 25-letnim stażem. Z pamiętnika bohatera poznajemy jego przeszłość. Ojciec Rzeck...

116. Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do “Granicy”. (Wez pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranych pisarzy i swoje)
Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to ...

117. Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tra
Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tragiczną.

Plan pracy:
1.Wyjaśnienie pojęć takich jak :
a)tragizm
b)konfl...

118. “Granica” Zofii Nałkowskiej jako nowa odmiana powieści
"Granica" jest uważana za nową odmianę powieści głównie dzięki swej konstrukcji i kompozycji. Zofia Nałkowska postanowiła zastosować inwersję kompozyc...

119. “Latarnik”
Henryk Sienkiewicz w noweli pt.: Latarnik oddał hołd poezji Adama Mickiewicza. Przedstawił jego utwory jako coś najcenniejszego dla każdego Polaka. W ...

120. Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy rozpocząć od przypomnienia sobie w jakiej epoce literackiej tworzyli M.Rej i J.Kochanowski. Pisarze ci tworzyli ...

121. “Bywa nieraz, że stoimy w obliczu prawd dla których brakuje słów.” Jan Paweł II. Czy literatura łagrowa i lagrowa potwierdza tę myśl? Omów
Urodzony w 1922 roku Tadeusz Borowski należy do pokolenia szczególnie tragicznie doświadczonego przez historię. Jego pokolenie to pokolenie tych, któr...

122. Wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań
„Granica” Zofii Nałkowskiej zaczyna się i kończy w tym samym miejscu – w splocie tych samych zdarzeń. Autorka celowo odwróciła kompo...

123. Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca
Motyw domu. Z tym terminem spotykamy się w każdej epoce literackiej, pojawia się on już w starożytnej „Odysei”. Pojecie domu kojarzy nam s...

124. Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze II połowy XVII wieku: ich zródła, czemu zawdzięczają swą popularność.
Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze II połowy XVII wieku: ich źródła, czemu zawdzięczają swą popularność.

W oświ...

125. W wypowiedzi na temat: jakiego rodzaju przeżyć doznają Makbet i Lady Makbet po zamordowaniu króla Duncana, wykorzystaj wnioski analizy
Przedmiotem mojej wypowiedzi będą przeżycia Makbeta oraz jego żony Lady Makbet, po zamordowaniu Duncana, króla Szkocji. Wymienione przeze mnie postaci...

126. Joseph Conrad portret psychologiczny tyt
Portret psychologiczny tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nic...

127. Zenon Ziembiewicz - moja reakcja na bohatera “Granicy”
Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera, Zenona ...

128. Przegląd utworów przez wszystkie epoki (motywy)
motyw ogrodu:
- ogród rajski - Biblia, księga Rodzaju
- "Powieść o róży" - Średniowieczny poemat
- "Żywot człowieka poczciwego...

129. Mity i mitotwórstwo w prozie Schulza.
Bruno Schulz urodził się w niewielkim miasteczku Drohobycz na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Ukończył we Lwowie architekturę, potem zaczął uczyć ...

130. \\
„Wesele” powstało w czasie szczególnym dla Polski i wyjątkowym momencie dla literatury. Częstokroć obdarzano je określeniem: dramat neorom...

131. Motyw Ikara i ikaryjskiego lotu w “Odzie do turpistów” Juliana Przybosia i poetyckiej odpowiedzi Stanisława Grochowiaka
Niespełnione ambicje, aspiracje przerastające własne możliwości, niedojrzała wyobraźnia, która wiedzie w otchłań klęski; ot przymioty, które reprezent...

132. Różne wizje powstania styczniowego w literaturze
Klęska powstania styczniowego była tragedią narodową, przede wszystkim dlatego, że na długo przekreślała nadzieję na odzyskanie niepodległości w drodz...

133. Krytyczne portrety Polaków i ich rola w utworach Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

134. Czułe pochylanie się nad ludźmi skrzywdzonymi przez los w utworach pozytywistycznych
Problematyka nietolerancji i złego obchodzenia się z ludźmi to główny wątek utworów pozytywistycznych . Są one ukazane w bardzo wyrazisty sposób . Dra...

135. Symbole - \'rozdarta sosna\' oraz \'złot
Symbole - "rozdarta sosna" oraz "złoty róg", "czapka z piór", "złota podkowa", "chocholi taniec".

Symbol "rozdarta sosna" łączy się z g...

136. “Tango” Stanisława Mrożka jako groteskowa tragikomedia
Stanisław Mrożek prezentuje w swoim dramacie groteskową wizję świata, pełną błazenady, wyolbrzymienia, form karykaturalnych Wydarzenia, które prezentu...

137. Hamlet a sprawa europejska
Sądzę, że nie ma wśród ludzi, którzy uważają się za oczytanych, takiej osoby, która nie poznałaby w swoim życiu losu bohaterów chociażby kilku szekspi...

138. Edukacja człowieka w centrum zainteresowan pisarzy oświecenia.
Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada "l...

139. Kordian
Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych d...

140. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna
Świeżo odzyskana w 1918 r niepodległość postawiła przed literaturą polską nowe zadania. Młodzi poeci krzyczeli: „ Ojczyna moja wolna, wolna... I...

141. Recenzja filmu “Prymas trzy lata z tysiąclecia”
Rok 1953. Bolesław Bierut po koncultacji z władzami ZSRR wydaje decyzję o aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego ,głowy Kościoła katolickiego w Pol...

142. Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji
II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Pows...

143. Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku
Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i po...

144. Wpływ techniki wideo na rozwój duchowy współczesnego człowieka
Kiedy w 1926r. Szkocki inżynier John Logie Baird prezentował swój najnowszy wynalazek - telewizor - zapewne nie wiedział jaką on uzyska popularność. D...

145. Adam Asnyk - życie i twórczość
Adam Asnyk (1838-1897)

Życiorys:

Poeta i dramatopisarz; brał udział w powstaniu 1863 r. (członek radykalnego "rządu wr...

146. Wokulski - romantyk i pozytywista
Codziennie spotykamy w naszym życiu rozmaitych ludzi, często są nimi osoby wykształcone, o silnych charakterach i o nietuzinkowej osobowości. Bohater ...

147. Każdy człowiek kształtuje swoją hierarchię wartości
Rozważ wpływ literatury na twój kodeks etyczny i postawę wobec rzeczywistości.

Człowiek od lat próbuje ukształtować swoją psychikę wzor...

148. Do jakich przemyśleń skłaniają cię wybory bohaterów, których literackie biografie można określić mottem “trudne zwycięstwa” lub “gorzkie klęski”?
Jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych jest zagadnienie postawy życiowej. Każdy człowiek dorastając i szukając swojego miejsca...

149. Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odzwiernym
Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na kt...

150. Proces Franza Kafki - Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odzwiernym
Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na kt...

151. Nowożytność - czas rozdarcia(2)
„Z jednej bowiem strony widzimy człowieka splątanego więzami pospolitej rzeczywistości i ziemskiej doczesności, przyciśniętego potrzebami doczes...

152. Człowiek w labiryncie życia - “Proces” Kafki
Proces” należy do najwybitniejszych dzieł czeskiego pisarza żydowskiego pochodzenia – Franza Kafki. Powieść ta ma paraboliczny charakter. ...

153. Jak rozumiesz termin “przystosowanie”?
Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

Materialna forma życia człowieka, jego głęboko zakorzeniony e...

154. Dzieła sztuki. Prekursorzy, poprzednicy
Roch Kowyl
Dzieł sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałych samo przez się - Widzimy je zawsze na tle pierwowzorów i poprzedników. Przywoł...

155. Idealiści w “Lalce” B. Prusa
Idealista to człowiek kierujący się w postępowaniu wzniosłymi zasadami, zdolny do poświęceń dla ich realizacji, wyobrażający sobie świat lepszym niż j...

156. Literackie wizerunki ukochanej w romantyzmie oraz innej wybranej epoce. – KONSPEKT
Miłość jest wartością bliską każdemu człowiekowi. Kochać można zarówno drugą osobę, jak i całą ojczyznę. To jak jest ważna wyrażają najlepiej słowa Go...

157. “Potop” jako powieść historyczna
Tradycje powieści sięgają już Homera. Jednak twórcą, który upowszechnił ten gatunek był Walter Scott, twórca romansu historycznego. Dla romantyków his...

158. Wybrane problemy i tematy nowel pozytywistycznych
Pozytywizm jako nowy prąd w naszej literaturze zwiastowały „małe formy literackie” - nowele i opowiadania. Znane utwory Prusa, Sienkiewicz...

159. Charakterystyka porównawcza Stanisława Wokulskiego i Kazimierza Starsiego
Stanisław Wokulski jest postacią trudną do oceny. Jego osobowość posiada cechy ukształtowane przez epokę romantyzmu, gdyż na ten okres przypada dzieci...

160. Portrety ludzi małych w opowiadaniach Czechowa i Gogola
Dziewiętnastowieczna Rosja to wielkie mocarstwo, a zarazem jedno z bardziej zacofanych państw Europy. Kraj rządzony był twardą ręką kolejnych carów, k...

161. O oświeceniu
Cechy człowieka i bohatera literackiego epoki oświecenia.

Na sylwetkę typowego człowieka wieku filozofów składać się będą cechy wybitn...

162. Rozwój teatru w dobie oświecenia. Jego najwybitniejsi przedstawiciele i ich troska o losy kraju
Do czasów panowania Stanisława Augusta istniały w Polscy teatry szkolne, magnackie oraz prywatne sceny królewskie. Sceny szkolne podporządkowane progr...

163. Metaforyczny sens przygód bohatera “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza czyli o Treści i Formie w życiu człowieka.
"Ferdydurke" jest specyficzną, nowatorską powieścią, która wywołała w roku 1938 - roku swojego wydania - nieco hałasu. Dyskusje i atmosfera skandalu t...

164. “Potop” powieścią “ku pokrzepieniu serc”
Zasadniczo przed całą "Trylogią", a nie tylko przed "Potopem", stały następujące cele:

- rozpropagowanie i poszerzenie wiedzy o histor...

165. Protest, apel, przestroga..., które z wymienionych określeń najpełniej oddają wymowę nowel “Mendel Gdański” i “Miłosierdzie gminy” Marii Konopnickiej
Najbardziej trafnym z tych określeń jest słowo "przestroga". Było to najprawdopodobniej hasło przewodnie nowel "Mendel Gdański" i "Miłosierdzie gminy"...

166. “Ferdydurke” Witold Gombrowicz
Witold Gombrowicz to jeden z najwybitniejszych prozaików polskich XX wieku, pisarz o światowej renomie, którego książki zostały przełożone na różne ję...

167. Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

168. Jakiej wiedzy o człowieku, jego marzeniach, rozterkach, tryumfach i porażkach dostarczyła ci literatura?
Omów zagadnienia na podstawie kilku epok literackich.

Od wieków ludzie zastanawiają się nad sensem swojego istnienia. Jaki cel powinni ...

169. Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zalania ludzkości do dziś. Uzasadnij tę tezę opierając się na wybranych przykładach literatury polskiej i powszec
Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zalania ludzkości do dziś. Uzasadnij tę tezę opierając się na wybranych przykładach literatury polskiej i powszec...

170. Narrator bohater wobec doświadczeń w hitlerowskich obozach i sowieckich łagrach. (\'człowiek złagrowany\' a \'człowiek zlagrowany\')
Mianem "człowieka zlagrowango" określamy człowieka, który zmuszony był żyć w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Bohater prozy Borowskiego). Samo ...

171. Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego społeczeństwa. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

172. Maria Konopnicka “Nowele”
Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ...

173. Sonety Butrymowicza - interpretacja (dek
W wyniku kryzysu filozofii i kultury u schyłku XIX wieku narodziła się postawa zwana dekadentyzmem. Nazwa dekadentyzm określa światopogląd, u podstawy...

174. Problematyka etyczna i moralna w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
Tadeusz Borowski od roku 1943 przebywał w niemieckich obozach koncentracyjnych. Swoje doświadczenia i przeżycia zawarł w cyklu opowiadań "Pożegnanie z...

175. “Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to co oswoiłeś” - “Mały Książę”
Tytułowym bohaterem utworu Antoina De Saint Exuperiego pt. „Mały Książę” jest kilkunastoletni chłopiec. Mały Książę zamieszkuje niewielką ...

176. Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich?
Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości możn...

177. “Ferdydurke” - opracowanie
Geneza i tytuł
- Powieść wydana w Warszawie w 37 roku. Maiła być krótką odpowiedzią na nieprzychyle opinie krytyków, ale rozrosła się do wielk...

178. Romantyzm
  Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościo...

179. Jak z sytuacji próby wychodzą bohaterowi
Próba – to słowo kojarzy nam się raczej z teatrem niż z życiem codziennym, a jednak każdy z nas, prędzej czy później, będzie musiał taką próbę p...

180. Przyjaźń i jej rola w życiu człowieka. Moje rozważania nie tylko nad literaturą.
Przyjaźń - "bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji (...

181. “Potop” jako powieść historyczna
Powieść historyczna – powieść, w której świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej przez twórcę i jego odbiorców jako zamknięty ...

182. Pogląd pisarzy na rewolucję społeczną w
Rewolucja zawsze budziła grozę, ale zarazem fascynowała. Może właśnie dlatego inspirowała tak wielu artystów pisarzy i filozofów. Z pasją malował ją E...

183. “Powrót posła” Jak wiesz w tej lekturze poglądy polityczne osób można podzielić na : staroświeckie i reformatorskie
,, Powrót Posła” Jan Ursyn Niemcewicz napisał w burzliwym okresie 1790 roku. Utwór ten jest pierwszą komedią polityczną w Polsce, opartą na ukaz...

184. Problematyka twórczości Herberta i Szymborskiej
Herbert
Część literaturoznawców jest skłonna umieszczać Herberta w nurcie klasycznym - zwłaszcza, że poeta ten wciąż odwołuje się do klasyczny...

185. Przegląd środowisk społecznych w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
„Granica” nie jest książką o jednym środowisku. Przez ukazanie różnych środowisk, z których wyrośli bohaterowie (Zenon – ze środowis...

186. Człowiek w zmaganiu z formą w “Ferdydurke”
Podstawowym pojęciem, jakim operował Gombrowicz w swych wypowiedziach o człowieku i świecie była "forma". Jest to zarazem kluczowe znaczenie w pogląda...

187. Przyszłość cywilizacji. Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą rozwój cywilizacji?
„Filozofia odrąbie wnet aniołowi skrzydła,
Wszystkie tajemnice szkiełkiem i okiem ogarnie,
Ogołoci z widm powietrze i z gromów k...

188. Kierunki literackie oświecenia
Klasycyzm. Znaczenie terminu - klasycyzm ujmuje charakterystyczne cechy antycznej sztuki literatury greckiej i rzymskiej, traktowanych jako doskonały ...

189. Judym bohater tragiczny
Ludzie bezdomni są powieścią Stefana Żeromskiego. Powieść ta ukazała się drukiem w Warszawie w roku 1899. Jej publikacja stała się bardzo szybko wydar...

190. Żeromski czytany po latach
Dla swojego pokolenia był niekwestionowanym autorytetem. Nazywany przez wielu sumieniem narodowym poruszał w swych utworach sprawy ważne i drażliwe dl...

191. Biografia Sławomira Mrożka
SŁAWOMIR MROŻEK URODZIŁ SIĘ 29 CZERWCA 1930 R. [ W AKTACH URODZENIA WPISANO ZŁĄ DATĘ 26 CZERWCA], W BORZĘCINIE. SYN ZOFI [ Z DOMU KĘDZIOR], [ 1904- 19...

192. Odwołując się do konkretnych utworów, scharakteryzuj problematykę nowelisty pozytywistycznej
Pozytywiści w swoich nowelach poruszali szereg tematów nurtujących ówczesne społeczeństwo. Najczęstszym tematem były problemy pouwłaszeniowej wsi, kat...

193. Moralność Wokulskiego
„Lalka” Prusa jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych dzieł literatury polskiej. Utwór ma kilku bohaterów, jednak najbardziej fascynu...

194. Doktor Tomasz Judym był dla współczesnych “człowiekiem szalonym”. Czy ty również tak myslisz? Oprzyj sie na również na innych przykładach.
Zgadzam się ze współczesnymi, że Tomasz Judym był „człowiekiem szalonym”. Co się kryje pod określeniem „człowiek szalony”? To ...

195. Wątek pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca). KONSPEKT (ale bardzo szczegółowy)
1. WSTĘP

a) Analiza motywu wędrówki w literaturze

Wędrówka jest jednym z najczęstszych i najbardziej nośnych motywów p...

196. Co jest w człowieku? – szkic do duchowego portretu człowieka końca XIX i XX w. Inspirowany literaturą i sztuką współczesną
Co jest w człowieku? Kto to jest człowiek? Fenomen człowieka od początku pojawienia się na Ziemi budził różne emocje – od podziwu dla jego głębo...

197. Każda kara wyrządza szkodę, każda kara jest złem
"W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wczesnym rankiem czternastego dnia wiosennego miesiąca nisan pod krytą...

198. Literatura prawdy, pamięci, ocalenia? Rozważania młodego czytelnika o literaturze XX wieku
Co znaczy być człowiekiem? Czy człowieczeństwo jest rzeczywiście godnością, którą należy zdobywać? Wszak z punktu widzenia biologii wszyscy rodzimy si...

199. Dydaktyczny charakter literatury Oświecenia
Oświecenie – przesiąknięta utylitaryzmem i zaangażowaniem ludzi w nauczanie niższych warstw społecznych epoka różni się wyraźnie od niedawno pan...

200. Kategorycznie wykreślam “Ferdydurke” z programu szkolnego lub pozostawiam go w programie
Według mnie utwór Witolda Gombrowicza pod tytułem „Ferdydurke” powinien pozostać w programie szkoły średniej, ponieważ z powieści tej młod...

201. Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w “Przedwiośniu”
Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu" poprzez osobę głównego bohatera , Cezarego Barykę , pozwala nam zapoznać się z problemami P...

202. Obraz Boga w literaturze baroku i romantyzmu
Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji polity...

203. Motyw miłości w literaturze
Miłość – głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci odmiennej, połączone z pożądaniem jej.


204. Bolesław Leśmian - “Szewczyk”
W mgłach daleczeje sierp księżyca,
Zatkwiony ostrzem w czub komina,
Latarnia się na palcach wspina
W mrok, gdzie już kończy si...

205. Kreacja Stanisława Wokulskiego - “Lalka”
Stanisław Wokulski pochodził z zdeklasowanej szlachty, jego ojciec, żył marzeniami, że odzyska utracony majątek po zmarłym dziadku. Wierzy w moc nauki...

206. “Lalka” Bolesława Prusa-powieść o “straconych złudzeniach”
Lalka" Bolesława Prusa, drukowana w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była wyrazem rozczarowania brakie...

207. “Lalka” Bolesława Prusa, jako najwybitniejsza powieść realizmu krytycznego
„Jeżeli autor przypatrując się społeczeństwu,
dostrzeże w nim jakieś nowe charaktery ludzkie,
jakieś nowe cele, do których ci lu...

208. Co nieco o bajkach Krasickiego
„Bajki” Ignacy Krasicki - Pojęcia i zagadnienia
Bajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalny...

209. Porównanie Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica
Kreując postać Andrzeja Kmicica Sienkiewicz nawiązał do postaci Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza". Z typowego zawadiaki i warchoła Kmicic, podobnie jak ...

210. Henryk Sienkiewicz “Potop”
Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim ̶...

211. Twierdzi się, że “Lalka” Bolesława Prusa jest powieścią- arcydziełem. Jeśli podzielasz ten sam pogląd wskaż parę walorów uzasadniających tę ocenę
Według mnie "Lalka" B. Prusa jest arcydziełem Polskiego Pozytywizmu, arcydziełem epoki realizmu. Założeniem twórców realizmu było przedstawienie takic...

212. Fraszki Jana Kochanowskiego
Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górą dwudziestoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta....

213. Stefan Żeromski - życie i twórczość
Stefan Żeromski (1864-1925)

Życiorys:

Stefan Żeromski używał pseudonimów: Maurycy Zych, Józef Katerla. Urodzony...

214. Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)
Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami d...

215. Jaką prawdę o człowieku i rzeczywistości ukazuje literatura?
Rzeczywistość, która otacza człowieka, przedstawia mu się jako siła niezbadana i zadziwiająca. Czasem złowroga, innym razem przyjazna. Człowiek, w swo...

216. Kariera Zenona Ziembiewicza - moralna dezercja czy spełnienie marzeń?
Powieść Zofii Nałkowskiej pt. ,,Granica“ zawiera nie tylko banalną historię romansu zubożałego ziemianina ze służącą, ale w rzeczywistości dotyc...

217. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

218. Porównaj dwie wybrane relacje literackie z życia w obozach
W obliczu Drugiej Wojny Światowej polscy pisarze stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Okupacja hitlerowska w Polsce z programem ludobójstwa, z syste...

219. Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze polskiej
Nie ma chyba takiej epoki, która nie byłaby zafascynowana antykiem. Tematy i motywy mitologiczne inspirują nie tylko poetów i pisarzy, ale również rze...

220. Rola “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
"Przedwiośnie" jest powieścią powstałą w 1924 roku jako wyraz rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Autor chc...

221. Rola “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
"Przedwiośnie" jest powieścią powstałą w 1924 roku jako wyraz rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Autor chc...

222. Drogi naprawy kraju w “Przedwiośniu”
Nowa rzeczywistość niepodległego państwa rozczarowała wielu, m.in Żeromskiego. Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju. Oto ow...

223. „Szczęście (...) zawsze będzie się
„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze t...

224. Sprawozdanie z “Cyda” Corneill\'a w reżyserii teatru telewizyjnego Krystyny Jandy
Pierre Corneille i Stanisław Wyspiański - dwaj wybitni dramato-pisarze, którym zawsze nadawać się będzie przydomek "wielkich" ...

Różn...

225. “Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” C. K. Norwid
Ustosunkuj się do słów poety opierając się na przykładach literackich różnych epok.

Na przestrzeni dziejów widzimy, że Polacy chociaż n...

226. Szczęście...
„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze t...

227. Charakterystyka Makbeta
Jak mówi nam sam tytuł utworu, Makbet jest w dramacie Williama Shakespeare'a najważniejszą osobą. Czy to znaczy, że jest on pozytywną postacią? Czy sł...

228. Apel do rządzących narodem – dwa wzorce poezji obywatelskiej
Pomimo iż okres życia i twórczość Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza dzieli wiele przemian społeczno-politycznych w Polsce i Europie, to w utworac...

229. Człowiek istota nieznana
Kim jest człowiek? Kogo można tak nazwać? Czy wszyscy ludzie zasługują na tak zaszczytne miano? Nie. Istota ludzka to pojęcie o wiele bardziej złożone...

230. Przedwiośnie
Rok 1918 przyniósł Polsce długo oczekiwaną niepodległość. Po ponad stuletniej niewoli nadszedł czas odpowiedzialności za suwerenne, wyzwolone państwo,...

231. Pamiętniki i diariusze Jana Chryzostoma Paska.
Pamiętniki i diariusze (dzienniki) zajmowały niemało miejsca w literaturze XVII wieku. Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawianych fak...

232. “Granica” jako powieść filozoficzna, psychologiczna i społeczno - polityczna
Problematyka społeczno - polityczna:

Na treść społeczną i polityczną utworu miał czas jego powstania, bowiem lata 1932 - 35 to okres k...

233. Człowiek po władzą despotyzmu.
Od zarania dziejów ludzkości pojawiały się przeróżne formy władzy. Jedną z nich, który odegrał szczególną rolę był absolutyzm. Jest to forma rządów or...

234. Bogumił i Barbara w powieści “Noce i dnie” Nałkowskiej
Napisane w latach 1931-34 dzieło życia Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie” jest utworem wybitnym i złożonym. Jest w nim bowiem szerokie tło hi...

235. Kazimierz Wyka uważał, że „symbol
Kazimierz Wyka uważał, że „symbol to przede wszystkim synteza jako przeciwstawienie sztuki analitycznej, synteza dosięgająca najwyższych rozmiar...

236. Uciekajmy od gęby - zachowajmy twarz - refleksje nad Ferdydurke W. Gombrowicza
Pan Tadeusz” jest dziełem dla Polaków szczególnym. O ile przepełnione romantycznym patosem i hasłami narodowego mesjanizmu „Dziady cz. III...

237. Słowa Alberta Camus: “Trzeba zobaczyć Syzyfa szczęśliwym” Uczyń mottem rozważań nad kształtem i celem życia
Rozpoczynając pracę od "Mitu o Syzyfie", należy od razu zaznaczyć, że jest on wyrazem marzeń człowieka o niedoścignionym szczęściu bycia nieśmiertelny...

238. Idealiści i marzyciele - zbyteczni czy potrzebni?
1.Idealiści i marzyciele – zbyteczni, czy potrzebni światu. Rozważ odwołując się do poznanych lektur.

Marzenia towarzyszą człowi...

239. Zbigniew Herbert
Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie w rodzinie Bolesława i Marii z d. Kaniak. Ojciec przyszłego poety był prawnikiem i dy...

240. Aktualne zagadnienia doby pozytywizmu w twórczości Konopnickiej i Sienkiewicza (i innych)
Pozytywizm rozwinął gatunki epickie, ponieważ to one właśnie najbardziej nadawały się do wyrażania idei i myśli dominujących w tej epoce. Zadaniem lit...

241. Poezja okresu XX-lecia na tle europejskich tendencji artystycznych
I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji, która doprowadził...

242. Moje fascynacje literackie. Zaprezentuj dorobek wybranego poety współczesnego i umotywuj swój wybór
Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie? ...

243. Proces – próba interpretacji
W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: "Jedermana" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu je...

244. Stefan Żeromski
Stefan Żeromski

Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego.

Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują d...

245. “Zrozumieć swój czas...” - Krzysztof Kamil Baczyński o barbarzyństwie wojny
Baczyński był jednym z pierwszych poetów pokolenia Kolumbów. Pokolenia, któremu odebrano młodość i szansę na dobry start w życiu. Sam poeta zdał matur...

246. Klęska szlachetnego bohatera – motyw literacki i jego funkcja w literaturze
Większość twórców literackich opiera fabułę swych dzieł na losach bohaterów wyróżniających się spośród tłumu, będących w konflikcie z czymś, bądź kimś...

247. Konflikt między pragnieniem szczęścia osobistego a obowiązkiem wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów A.Mickiewicza i S.Żeromskiego.
Postawę, według której najważniejsze jest dobro ogółu, nazywamy prometeizmem. Nazwa ta pochodzi od gerckiego boga, Prometeusza, który stworzył ludzi z...

248. “Który z bohaterów, który ze światów jest ci bliższy: Shakespear\'a, Corneill\'a, a może Molier\'a?”
Zanim zdecyduję się na konkretną odpowiedz, najpierw postaram się przybliżyć postacie głównych bohaterów oraz charakterystyczne cechy poszczególnych ś...

249. Gombrowiczowska wizja historii w “Operetce”.
"Operetka" Witolda Gombrowicza jest dramatem nieco skomplikowanym i nie zawsze łatwym w odbiorze. Otóż nie ma w niej akcji i wydarzeń w tradycyjnym te...

250. A może pod bezsensem kryje się sens? – moja przygoda z groteską w literaturze dwudziestolecia. (Irytuje, śmieszy, skłania do refleksji...?)
Groteska była jedną z częstszych obok paraboli, metod przedstawiania rzeczywistości w literaturze dwudziestolecia. Rzeczywistość groteskowa staje się ...

251. “Odbicie haseł pozytywizmu w nowelach tego okresu”
Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej, uformowany po roku 1863, czyli po upadku powstania styczniowego, zakończony około roku 1890. ...

252. Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...
Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moż...

253. Charakterystyka Rodiona Raskolnikowa
Główną postacią w powieści psychologicznej Fiodora Dostojewskiego pod tytułem „Zbrodnia i kara" był Rodion Romanowicz Raskolnikow - syn Pulcheri...

254. Czym różni się powieść Bolesława Prusa pt. “Lalka” od filmu Wojciecha Hasa o tym samym tytule?
“Lalka" Bolesława Prusa drukowana była w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889. Jako całość została wydana w 1890 roku. Jej filmowa adaptacja...

255. \\
Awans społeczny i kulturalny autora "Chłopów" był niesłychany. Syn wiejskiego organisty urodzony we wsi Kobiele Wielkie, po 57 latach burzliwego życia...

256. Ogniem i Mieczem - recenzja
W piątek 26 marca wybraliśmy się z klasą , a nawet ze szkołą do kina „Bałtyk” na film Jerzego Hoffmana pt Ogniem i mieczem , zrealizowany ...

257. Obraz rewolucji społecznej w Nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego
Rewolucja to gwałtowny przewrót społeczno-polityczny, którego celem jest obalenie panującego ustroju i wprowadzenia nowego ładu sprawiedliwości społec...

258. W jaki sposób nowela pozytywistyczna realizowała główne hasła epoki
W oparciu o filozofię Herberta Spencera pozytywiści głosili hasło pracy organicznej, według której każdy człowiek powinien działać użytecznie, tylko w...

259. Zemsta
Treść utworu

I   Ekspozycja (zarys głównych spraw, zdarzeń, charakterów postaci to 4 początkowe sceny aktu I)

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.