Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie oprocentowania lokat
Ranking lokat. Informacje na temat oprocentowania lokat bankowych.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Interpretacja tytułu powieści Zofii Nałkowskiej “Granica”.
Tytułową granicę interpretować można na wiele sposobów. Może to być np.:

- granica między dwoma różnymi warstwami (a więc tematyka spo...

2. Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedz na to pytanie w “Granicy”.
Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Świadczy o tym przekrojowy obraz życia Zenona Ziembie...

3. “Granica” - symboliczne znaczenie tytułu powieści
GRANICA SPOŁECZNA
Społeczeństwo polskie dzieliły w tym okresie m. in. duże różnice majątkowe. Tworzyły one granice warstw i klas społecznych. ...

4. Granice i schematy w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
Dorobek literacki Zofii Nałkowskiej jest świadectwem zainteresowania pisarki człowiekiem i jego problemami. Nałkowska tworzyła na przestrzeni aż trzec...

5. “Granica” Zofii Nałkowskiej jako nowa odmiana powieści
"Granica" jest uważana za nową odmianę powieści głównie dzięki swej konstrukcji i kompozycji. Zofia Nałkowska postanowiła zastosować inwersję kompozyc...

6. “Granica” Zofia Nałkowska
Zenon Ziembiewicz, syn Waleriana, zubożałego szlachcica, rządcy majątku hrabiów Tczewskich w Boleborzy, uczy się w gimnazjum w pobliskim mieście i koc...

7. Wyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej “Granica”
"Granica" Zofii Nałkowskiej łączy w sobie cechy powieści społeczno-obyczajowej, politycznej i filozoficznej. Ukazuje przekrój społeczeństwa polskiego ...

8. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Bolesław Prus "Lalka":

Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się s...

9. Omów literacką realizację motywu wędrówki
Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny

MOTYW TAŃCA:

...

10. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?

Bolesław Prus ...

11. Mimetyzm czy kreacjonizm? Które tendencje w sztuce odpowiadają ci bardziej i dlaczego? Uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów.
Mimesis - inaczej naturalny, naśladowanie; Kategoria pochodząca z założeń estetyki starożytnej, oznacza naśladowanie rzeczywistości w sztuce, czyli wy...

12. “Granica” jako nowy typ powieści
Ogólnie rzecz biorąc, "Granica" jest powieścią tradycyjną, opartą na schematach znanych ze starszych powieści; stosuje jednak szereg zabiegów, mającyc...

13. Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - “Granica”?
Nałkowska prezentuje nam obraz społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Pokazuje pozostałości feudalizmu: głębokie i mające duży wpływ na kar...

14. Granica, której przekroczyć nie wolno
Czy istnieje granica moralna, której nie można przekroczyć? Dla olbrzymiej większości jednostek egzystujących w naszym społeczeństwie – tak. Nie...

15. Różne interpretacje tytułu powieści “Granica” Z.Nałkowskiej.
Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, tr...

16. Przyglądanie się człowiekowi – w poezji, powieści i dramacie dwudziestolecia międzywojennego.
Człowiek przez cały czas się rozwija. W każdej epoce kierują nim różne wartości, z tego względu nie możemy powiedzieć, że psychika człowieka jest już ...

17. Od Kreona do Edka... Literackie portrety dyktatorów jako ostrzeżenie dla ludzkości
A. "Antygona" Sofokles

Dyktatorem jest tu władca Teb, Kreon. Jest bezwzględny, chciwy, żądny władzy. Nie zna litości i żąda bezwzględn...

18. Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do “Granicy”. (Wez pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranych pisarzy i swoje)
Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to ...

19. “Oskarżam” Zofii Nałkowskiej a “Oskarżam” Tadeusza Borowskiego (w świetle utworów).
Zofia Nałkowska:

- oskarżenie wprost, bez stwarzania fikcji literackiej (w utworze "Medaliony") o bestialskość, a także nieludzkie pos...

20. “Medaliony” Zofii Nałkowskiej jako arcydzieło pisarskiej powściągliwości
Zofia Nałkowska po zakończeniu wojny brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. Efektem pracy autorki w tej komi...

21. Odzwierciedlanie poglądów w publicystyce
Odzwierciedlanie i propagowanie haseł pozytywistycznych odbywało się m.in. w artykułach prasowych - "Kurier Warszawski", "Kurier Codzienny", "Przegląd...

22. “Zło nie było udziałem tylko jednej strony”- rozwiń powyższą myśl w oparciu o znaną ci literaurą obozową T. Borowskiego i Z. Nałkowskiej
Druga wojna światowa jest bez wątpienia najgorszym wydarzeniem, w którym przyszło brać udział mieszkańcom Europy w kończącym się już dwudziestym wieku...

23. Literatura XX-lecia wobec problemów ówczesnej rzeczywistości.
W XX-leciu w wielu utworach pojawia się tematyka poruszająca problemy świata tego okresu; oczywiście polska literatura zajmuje się głównie problemami ...

24. Różnorodność form powieściowych w XX-leciu.
W XX-leciu pojawia się wiele odmian twórczości zaliczanej do epiki; jedne zbliżone były do klasycznej epiki, inne odchodziły od tradycji na rzecz nowa...

25. Granica między dobrem a złem
Dobro i zło. Biel i czerń. Prawda i fałsz. W pierwszej chwili wydają się te pojęcia przeciwstawnymi, ale gdy się głębiej nad tym zastanowimy, dochodzi...

26. List w Stylu Barokowym
Najmilsi, umiłowani ponad wszystko rodzice!

Piszę do was z odległego Deutchlandu, gdyż chociaż dzieli nas tylko jedna granica, moje se...

27. Zenon Ziembiewicz - moja reakcja na bohatera “Granicy”
Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera, Zenona ...

28. “Medaliony” Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu
Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. "Medaliony" zostały napisane na podstawie autentycznych faktów-zez...

29. Antynomie dobra i zła w historii kultury
Dobro i zło. Czym jest dobro i zło? Zbiorem wyimaginowanych wzorców moralnych wytworzonych przez inteligentne istoty, czy czymś więcej? Przecież pojęc...

30. Kariera Zenona Ziembiewicza - moralna dezercja czy spełnienie marzeń?
Powieść Zofii Nałkowskiej pt. ,,Granica“ zawiera nie tylko banalną historię romansu zubożałego ziemianina ze służącą, ale w rzeczywistości dotyc...

31. Oskarżenie Zenona Ziembiewicza bohatera powieści Zofii Naukowskiej “Granica”
Szanowni zebrani, podczas tej rozprawy pragnę pokazać, iż oskarżony Zenon Ziembiewicz jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, oraz pozbawionym jakiejkolw...

32. Mity i mitotwórstwo w prozie Schulza.
Bruno Schulz urodził się w niewielkim miasteczku Drohobycz na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Ukończył we Lwowie architekturę, potem zaczął uczyć ...

33. Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym
Rozwiń i skomentuj myśl odwołując się do wybranych utworów z literatury XX wieku

Człowiek jest tyle wart, na ile go sprawdzono”. ...

34. Wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań
„Granica” Zofii Nałkowskiej zaczyna się i kończy w tym samym miejscu – w splocie tych samych zdarzeń. Autorka celowo odwróciła kompo...

35. “Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce w którym się jest” - zinterpretuj myśl
W powieści Zofii Nałkowskiej pt. "Granica" już na początku utworu przedstawione zostaje to co najczęściej bywa przez pisarzy ukrywane. Autorka w sposó...

36. Przegląd utworów przez wszystkie epoki (motywy)
motyw ogrodu:
- ogród rajski - Biblia, księga Rodzaju
- "Powieść o róży" - Średniowieczny poemat
- "Żywot człowieka poczciwego...

37. Budowa psychologiczna postaci w “Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego
- każda postać reprezentuje pewną idee i typ charakteru

- występuje realizm psychologiczny postaci- zostały one przedstawione tak rzec...

38. Jaka rolę odgrywa przyjazń w życiu człowieka?
Przyjaźń - obok miłości - jest jednym z najważniejszych ludzkich uczuć. Mieć prawdziwego przyjaciela to największy skarb. To do niego można się zwróci...

39. Powieść psychologiczna w XX-leciu (np. na podstawie “Granicy”).
Powieść psychologiczna (za "Literatura Polska - przewodnik encyklopedyczny") koncentruje się na świecie wewnętrznym postaci, stara się analizować boha...

40. “Granica” jako powieść filozoficzna, psychologiczna i społeczno - polityczna
Problematyka społeczno - polityczna:

Na treść społeczną i polityczną utworu miał czas jego powstania, bowiem lata 1932 - 35 to okres k...

41. Literackie przykłady przyjazni
Przyjaźń - "bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej okolicznoś...

42. Biografia Sławomira Mrożka
SŁAWOMIR MROŻEK URODZIŁ SIĘ 29 CZERWCA 1930 R. [ W AKTACH URODZENIA WPISANO ZŁĄ DATĘ 26 CZERWCA], W BORZĘCINIE. SYN ZOFI [ Z DOMU KĘDZIOR], [ 1904- 19...

43. WOKULSKI, JUDYM, ZIEMBIEWICZ - BOHATEROW
I. Tworzenie modelu zachowań, poglądów, kształtowanie opinii - cechą charakterystyczną epoki.
1.Lata 1848-1939 pełne gwałtownych przemian na w...

44. Jak rozumiesz słowa motta - “Ludzie ludziom zgotowali ten los”?
Motto utworu "Medaliony" Zofii Nałkowskiej dobitnie oddaje całokształt poruszonych tam spraw. Przedstawione tam zagadnienia, pomimo, że ukazują główni...

45. Przegląd środowisk społecznych w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
„Granica” nie jest książką o jednym środowisku. Przez ukazanie różnych środowisk, z których wyrośli bohaterowie (Zenon – ze środowis...

46. Kreacja ojca w “Sklepach cynamonowych” Bruno Schulza
,,Sklepy cynamonowe‘‘ są jednym z pierwszych opublikowanych opowiadań Schulza. Tak jak wiele innych one także osnute są wspomnieniami z dz...

47. Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę. Uzasadnij.
Tuż po odzyskaniu niepodległości wśród pisarzy zapanował entuzjazm. Tematyka walki niepodległościowej ustąpiła życiu codziennemu, do jakiego niejako "...

48. Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zalania ludzkości do dziś. Uzasadnij tę tezę opierając się na wybranych przykładach literatury polskiej i powszec
Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zalania ludzkości do dziś. Uzasadnij tę tezę opierając się na wybranych przykładach literatury polskiej i powszec...

49. Człowiek wobec miłości, śmierci i przemijania
Ponadczasowy problem dotyczący miłości, przemijania i śmierci człowieka, chciałbym omówić analizując przeżycia bohaterów następujących powieści psycho...

50. Prawdy o człowieku zawarte w “Innym Świecie” G.Herlinga-Grudzińskiego.
Jest rok 2600 i strasznie się dziwię, że jeszcze żyję, a wszystko to przez technologie, która poszła tak nieoczekiwanie do przodu. Teraz już nikt nie ...

51. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna
Świeżo odzyskana w 1918 r niepodległość postawiła przed literaturą polską nowe zadania. Młodzi poeci krzyczeli: „ Ojczyna moja wolna, wolna... I...

52. “Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” (Joseph Conrad)
Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Człowiek - któż to taki? Istota ...

53. Zemsta
Treść utworu

I   Ekspozycja (zarys głównych spraw, zdarzeń, charakterów postaci to 4 początkowe sceny aktu I)

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.