Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe
Lokaty bankowe. Chcesz bezpiecznie zainwestować swoje pienišdze?

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Humor i śmiech - myśli przewodnie twórczości I. Krasickiego
Ignacy Krasicki wyśmiewa wady świata w "Bajkach" i "Satyrach". Bajka "Kruk i lis" zawiera alegorię próżności i głupoty (kruk) oraz przebiegłości (lis)...

2. Ignacy Krasicki - biografia
Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery d...

3. Co dzisiaj i na jakich płaszczyznach skrytykowałby Krasicki w swoich b
Ignacy Krasicki był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, zwanym " księciem poetów". Zaszczepił on na gruncie polskim pewne...

4. Oświeceniowy dydaktyzm
Oświeceniowy dydaktyzm przejawiał się w twórczości wielu znanych i cenionych pisarzy i poetów tej epoki, by wymienić takich twórców, jak Krasicki, Nar...

5. Bajki i satyry - dwa narzedzia poprawy swiata
Bajki i satyry należą do gatunków literatury dydaktycznej. W okresie oświecenia ukształtowały się dwie formy bajek. Bajki epigramatyczne albo ezopowe ...

6. Pisarstwo Krasickiego - styl, gatunki, bohaterowie, tematy
Najwybitniejszy przedstawiciel czasów stanisławowskich, czołowy reprezentant nurtu klasycznego opartego na wzorach francuskich. Charakterystyczną cech...

7. Bawić ucząc - dydaktyczny charakter utworów Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

8. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki – książę, biskup warmiński – jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształcone...

9. Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca XVIII wiecznego społeczeństwa polskiego
Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twó...

10. “Uczyć bawiąc” - Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowe...

11. Uniwersalny charakter poezji Ignacego Krasińskiego
Sposobem przedstawienia wad społeczeństwa były dwa cykle "Satyr". Pierwszy został poprzedzony listem dedykacyjnym "Do Króla", w którym sądząc władcę, ...

12. Maski ludzkie w bajkach (list)
Droga redakcjo
W zeszłym miesiącu na łamach Waszej gazety przeczytałem artykuł pt. „Od Ezopa do Krasickiego”. Autor stwierdził tam...

13. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki – najwybitniejszy pisarz, poeta i publicysta polskiego oświecenia. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Urodził się 3 lute...

14. Ignacy Krasicki - bajki
Ignacy Krasicki był poetą racjonalistą, który za główny środek poznania świata uznawał rozum. Jego bajki są wyrazem przekonań, że człowiek jest istotą...

15. “I śmiech niekiedy może być nauką” - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz
Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr i 3 poeamtów heroikomicznych, posługuje się w nich komizmem by uwydatnić przywary ludzkiego charakteru, podlegan...

16. Czy “Bajki” Ignacego Krasickiego są dziś jeszcze aktualne?
„I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”
(„monachomachia”)

...

17. Utwory Ignacego Krasickiego - eleganckie igraszki i ostra satyra jednocześnie
Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przezna...

18. Ignacy Krasicki
Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki (1735-1801). Urodził się w Dubiecku ,w ziemi sanockiej ,jako potomek szlach...

19. Ignacy Krasicki-opis bajek
TREŚĆ BAJEK

"Wstęp do bajek"
Jest to pierwsza bajka ze zbioru Bajki i przypowieś“Bajki. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany,...

20. Narodziny powieści
XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytny...

21. Ignacy Krasicki - życie i twórczość
Ignacy Krasicki urodził się w 1735 roku w Dubiecku, w ziemi przemyskiej, jako potomek niebogatego, hrabiowskiego rodu małopolskiego. Był on biskupem w...

22. W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym
Na czym polega nośność i ponad czasowość bajek? Omów zagadnienia na podstawie znanych utworów St. I. Krasickiego

W epoce oświeceniowej ...

23. Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

24. Ignacy Krasicki
Poeta ten żył w XVIII wieku, był biskupem warmińskim i najwybitniejszym pisarzem swej epoki. Nadano mu przydomek "Książę poetów". Gdy po pierwszym ro...

25. Obraz pijaka w oparciu o satyrę “Pjiaństwo”
Ignacy Krasicki żartuje, wyśmiewa słabość natury ludzkiej w "Pijaństwie", jako brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów. Bawi c...

26. Krytyczne portrety Polaków i ich rola w utworach Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

27. Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich zródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?
Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich źródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?

...

28. Myśli oświeconych pisarzy o Ojczyznie i różny sposób ich wyrażania
Pomimo słabnięcia wewnętrznego Polski w XVIII wieku obfitował ten okres w najliczniejsze chyba wystąpienia reformatorów.

Jeszcze z ren...

29. Wymień główne problemy twórczości I. Krasickiego. Omów dokładnie jeden gatunek literacki uprawiany przez poetę
Ignacy Krasicki, poza tym że przyjął święcenia kapłańskie, był również wielkim poetą, prozaikiem, publicystą i komediopisarzem; potem jako wybitny twó...

30. Satyry Krasickiego jako krytyka wad ludzkich
Krasicki mówi, że "satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka". W satyrze pt. "Do króla" Krasicki posłuż...

31. “Bajki” Krasickiego jako gorzka prawda o ludziach i świeci
W bajkach wydanych za życia poety, w tomie zatytułowanym "Bajki i przypowieści" przeważają bajki krótkie, epigramatyczne, natomiast w "Bajkach nowych"...

32. „I śmiech niekiedy może być nauką\" - Jak rozumiesz powyższe słowa w odniesieniu do twórczości Ignacego Krasickiego?
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

33. Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego społeczeństwa. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

34. Czy rzeczywiście w dobie oświecenie uczono bawiąc?
Czy rzeczywiście w dobie oświecenie uczono bawiąc? Uważam, że tak. Posługując się kilkoma przykładami postaram się to udowodnić.

Ignacy...

35. Realizacja zasady - uczyć bawiąc w satyrach i poematach heroikomicznych oświecenia
Jest to generalna zasada oświecenia; literatura oświeceniowa idealnie wręcz łączy dydaktyzm z rozrywką; stosowano to głównie w celu większego dotarcia...

36. Określ cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie “Monachomachii”
Poemat heroikomiczny jest parodią poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyką (tu: walka w ręcz m...

37. Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII wieku - Mikołaj Doświadczyński
CECHY POWIEŚCI
W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskie...

38. Program królewskiego obozu reform w krzywym zwierciadle satyry Ignacego Krasickiego “Do króla”
Satyra "Do króla" jest poświęcona racjom obozu królewskiego, do którego przyznawał się I. Krasicki. Autor pozornie zgadza się z sarmackimi oskarżyciel...

39. Satyryczna prawda o szlachcie polskiej w twórczości I. Krasickiego
Krasicki często zajmuje się krytyką zachowań szlachty; najwyraźniej widać to w jego satyrach krytykuje wiele aspektów sprawy: marnotrawstwo, lenistwo,...

40. I. Krasicki i J.U. Niemcewicz - wychowawcy społeczeństwa szlachty
J. U. Niemcewicz w komedii "Powrót posła" umieszcza wątek polityczny. Ukazuje ściera-nie się poglądów stronnictwa reformatorskiego (Podkomorzy, Walery...

41. Ignacy Krasicki (obszerna biografia)
Urodził się on w 1735 roku w rodzinie średnioszlacheckiej, w Dubiecku nad Sanem. Początkowo uczył się w domu, w roku 1750 ukończył lwowskie kolegium j...

42. Satyryczne sylwetki w literaturze polskiego oświecenia
Karykaturalne, satyryczne sylwetki prezentowane są w utworach oświeceniowych głównie w celach dydaktycznych, mają ośmieszyć i wytknąć wszelkie wady pe...

43. Krasicki Mistrz Ironii
Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu ośw...

44. Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi?
Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapisał się utworami satyrycznymi, które objawiły pełnię jego talentu. ...

45. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

46. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

47. Krytyka życia zakonnego w “Monachomachii” Krasickiego
"Monachomachia czyli wojna mnichów" jest poematem heroikomicznym. Krasicki był biskupem, dlatego dostrzegał złe postępowanie mnichów. Najbardziej niep...

48. Świat według starego subiekta - “Lalka”
Ignacy Rzecki wywodził się z rodziny mieszczańskiej, najpierw mieszkał z ojcem – bonapartystą (woźny i kleił koperty), po śmierci ojca zamieszka...

49. Bogata biografia Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki - ( pseudonim X.B.W ) pierwsza gwiazda oświeceniowej literatury urodził się 3 lutego 1735 r. w Dubiecku. Wywodził się ze zubożałej rod...

50. Oświecenie w Polsce(1)
Oświecenie to okres w historii literatury i kultury polskiej. Obejmuje lata panowania Stanisława Augusta (1764-1795), ale okres wstępny datuje się od ...

51. Udowodnij na przykładach z twórczości I. Krasickiego, że “i śmiech niekiedy może być nauką”
Ignacy Krasicki był największym poetą polskim okresu oświecenia. Urodził się trzeciego lutego 1735 roku w Dubiecku na Sanem. Pochodził z zubożałej rod...

52. Jaka jest przeciw złemu twoja tarcza czł
Słowa Kazimierza Przerwy – Tetmajera były w czasach Młodej Polski manifestem dekadentów. Okazywało się, że nic nie jest w stanie obronić człowie...

53. “Monachomachia, czyli wojna mnichów”
"Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest poematem heroikomicznym. Jest to gatunek parodiujący epos homerycki. Ośmieszenie polega przede wszystkim na ...

54. Kierunki literackie oświecenia
Klasycyzm. Znaczenie terminu - klasycyzm ujmuje charakterystyczne cechy antycznej sztuki literatury greckiej i rzymskiej, traktowanych jako doskonały ...

55. Omów literacką realizację motywu wędrówki
Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny

MOTYW TAŃCA:

...

56. Ideał człowieka i obywatela oświecenia w wybranych utworach epoki
W przeciwieństwie do epoki renesansu ("Żywot człowieka poćciwego", "Dworzanin polski") w epoce oświecenia brak jest utworów, które bezpośrednio wskazy...

57. Dydaktyczny charakter literatury Oświecenia
Oświecenie – przesiąknięta utylitaryzmem i zaangażowaniem ludzi w nauczanie niższych warstw społecznych epoka różni się wyraźnie od niedawno pan...

58. Satyra “Pijaństwo”
Satyra " Pijaństwo " jest krytyką zgubnego nałogu odbierającego człowiekowi jego godność . Autor żartuje , wyśmiewa słabość natury ludzkiej , brak ham...

59. Przedstaw zagadnienia obecne w satyrycznej twórczości Ignacego Krasickiego
Początek oświecenia, czyli lata przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, nazywa się czasami saskimi, które charakteryzuje najlepie...

60. “Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego” - pierwsza polska powieść nowożytna
Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa się "Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego", której autorem był Ignacy Krasicki. Można powiedzieć...

61. Ignacy Rzecki
    W momencie rozpoczęcia akcji utworu Ignacy Rzecki jest subiektem z 25-letnim stażem. Z pamiętnika bohatera poznajemy jego przeszłość. Ojciec Rzeck...

62. Czy optymizm jest dzisiaj możliwy ? Na podstawie współczesnych utworów
„Czy optymizm jest dzisiaj możliwy ? ” Uważam, że tak. Chociaż świat jest pełen przemocy, okrucieństw i innych niedogodności, to i tak ist...

63. Edukacja człowieka w centrum zainteresowan pisarzy oświecenia.
Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada "l...

64. Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.
Oświecenie przypada na wiek XVIII ; na zachodzie Europy było walką z absolutyzmem , w Polsce zaś odwrotnie - ludzie dążyli do umocnienia władzy królew...

65. Dydaktyzm literatury oświecenia
Co wyjątkowego przynosi literatura oświecenia człowiekowi XX wieku? Oświecenie to epoka parenetyczna, czyli wskazująca na to, że jej celem był dydakty...

66. Wątki i tematy młodopolskie
Wątki i tematy młodopolskie

Nurty poetyckie poezji młodopolskiej
- dekadencki
- tatrzański
- miłosny ...

67. Oświecenie w Polsce(3)
W Polsce oświecenie zaczęło się około roku 1740, kiedy to założono Collegium Nobilum. Właściwy rozwój przypada na lata 1764-1795. W 1747 roku Załuscy ...

68. Porównanie światopoglądu czterech epok
Porównanie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia

Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami ...

69. Idealiści w “Lalce” B. Prusa
Idealista to człowiek kierujący się w postępowaniu wzniosłymi zasadami, zdolny do poświęceń dla ich realizacji, wyobrażający sobie świat lepszym niż j...

70. Ignacy Rzecki - ostatni przedstawiciel postawy romantycznej w “Lalce” Bolesława Prusa
Ignacy Rzecki pochodził z ubogiej, mieszczańskiej rodziny o tradycjach patriotycznych. Ojciec jego był żołnierzem i wielbił Napoleona; swojego syna wy...

71. Ignacy Krasicki - śmieszny czy gorzki ? Omów odwołując się do znanych ci utworów
"Książę poetów" jego utwory, nie rezygnując z aktualności, wyrażały postawę nieco sceptycznego obserwatora, który nawet angażując się w określone spra...

72. Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia - szkolnictwo, teatr, mecenat króla, czasopiśmiennictwo
MECENAT - Stanisław August jako polityk nie odniósł większych sukcesów, ale jako mecenas kultury przyczynił się do jej znakomitego rozwoju. Skupił wok...

73. Typy bajek w literaturze polskiego oświecenia Jaką funkcję spełniał ten gatunek?
Istnieją dwa podstawowe typy bajek: epigramatyczna charakteryzująca się drastycznie skróconą formą, oszczędnością słowa i dobitnością przekazanych pra...

74. Publicystyka epoki oświecenia
W okresie oświecenia rozwija się publicystyka. Powstają pierwsze czasopisma: "Monitor" (1765r.), "Zabawy przyjemne i pożyteczne", "Gazeta Narodowa i O...

75. Portret mnicha przedstawiony w utworze pt.Monachomachia
Krasicki w swoim dziele przedstawia życie w pewnym miasteczku: ...W mieście, którego nazwiska nie powiem Nic to albowiem do rzeczy nie przyda; W mieśc...

76. Co nieco o bajkach Krasickiego
„Bajki” Ignacy Krasicki - Pojęcia i zagadnienia
Bajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalny...

77. Oświecenie - konspekt
Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi
Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapilentsi...

78. Pozytywizm
Upadek Powstania Styczniowego ukształtował kierunek w literaturze, kulturze i sztuce zwany pozytywizmem albo realizmem krytycznym. Była to odpowiedź n...

79. Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej
Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fi...

80. Topos kariery
Najbardziej wyraźnym i znanym archetypem kariery był Makbet bohater książki W. Szekspira pod tym samym tytułem. Autor bardzo dokładnie opisał drogę po...

81. Moralistyka, ironia i sceptycyzm w twórczości Ignacego Krasickiego
- Bajki, dzięki zawartemu morałowi lub puencie pozwalały na przekazanie wielu treści czytelnikowi, np.:

"Szczur i kot" - piętnuje pych...

82. Czy twoim zdaniem picie alkoholu,wśród młodzieży stało się dzisiaj problemem?
W dzisiejszych czasach nastolatkowie mają wiele problemów w szkole lub rodzice nie są nimi zainteresowani. Dlatego młodzież coraz częściej sięga po al...

83. Stanisław Ignacy Witkiewicz - malarz, teoretyk sztuki, pisarz Sylwetka twórcza niezwykłego człowieka
Był wybitną indywidualnością XX-lecia, zajmował się wieloma różnymi sztukami: najpierw malował, ale nie będąc zadowolonym z rezultatów, zachłannie rzu...

84. Satyry I. Krasickiego - ośmieszanie i drwina z wad społeczeństwa
RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU
Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki...

85. Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...
Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moż...

86. Stanisław Ignacy Witkiewicz
Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939)

Biografia
Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się w Warszawie 24 lutego 1885. Był syne...

87. Klasycyzm i sentymentalizm
Klasycyzm - łączył się z postawą racjonalną. Nadawał literaturze cechy utylitarne i dydak-tyczne. Ośrodkami klasycyzmu były Włochy, Paryż i Warszawa. ...

88. Historia świata - dzieło Boga, ludzi czy szatana?
Odpowiedź na to pytanie, nawet w dzisiejszej dobie może nastręczać wiele trudności. Aby ją znaleźć należy rozpocząć analizę poglądów ludzi od początku...

89. Satyry - Ignacegy Krasicki
Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach, w jakich przyszło mu żyć. Nie ma w niej nic zabawnego. Jest pełna gorz...

90. Sarmata o sobie i my o Sarmacie
W wieku XVII całą szlachtę polską jednoczyło poczucie narodowej potęgi, przekonanie o świetności polskiego ustroju, monarchii ograniczonej prawami sta...

91. “Człowiek XXI wieku wobec podstawowych wartości oświecenia”
Oświecenie to epoka, która objęła wszystkie dziedziny życia społeczno kulturalnego i poddała je kontroli „światła naturalnego”, czyli rozu...

92. Przegląd warstw społecznych w “Lalce”
Mnogość postaci służy autorowi do przedstawienia rozległego przekroju warstw społecznych i środowisk; wierność tego opisu nadaje "Lalce" charakter swo...

93. Oświecenie jako epoka polemiki z sarmatyzmem
Geneza oświecenia w Polsce związana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Należy do nich zaliczyć szlachecki repu...

94. Zmiany jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz na podst. utworów stosunek poetów do epoki wcześniejszej
Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań...

95. On i ja - sarmata i człowiek XX w.
W zasadzie porównywanie "Sarmaty", widzianego jako typowego obywatela XVI, XVII-wiecznej Polski, z tzw. "człowiekiem XX wieku" byłoby równoznaczne wyk...

96. Czym jest człowiek?
Pytanie to zadawane jest chyba od uzyskania przez człowieka świadomości. Poczynając od starożytnych, a może jeszcze nawet wcześniej, człowiek zawsze z...

97. Dydaktyczny charakter bajek Krasickiego
Bajki Krasickiego są dla niego tym, czym dla Kochanowskiego fraszki. Mają one charakter dydaktyczny. Krasicki wyśmiewa ludzkie wady: głupotę i pychę. ...

98. “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”
I.Krasickiego - pierwsza powieść polska. Jej charakterystyka oraz obserwacje społeczno - obyczajowe. Powieść ta została wydana w 1776r i była pierwszą...

99. Rozwój instytucji kulturalnych
Zasadniczym początkiem rozwoju instytucji życia kulturalnego było otwarcie w Warszawie Biblioteki Załuskich, jednej z niewielu w Europie bibliotek pub...

100. Człowiek istota nieznana
Kim jest człowiek? Kogo można tak nazwać? Czy wszyscy ludzie zasługują na tak zaszczytne miano? Nie. Istota ludzka to pojęcie o wiele bardziej złożone...

101. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

102. Recenzja filmu “Prymas trzy lata z tysiąclecia”
Rok 1953. Bolesław Bierut po koncultacji z władzami ZSRR wydaje decyzję o aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego ,głowy Kościoła katolickiego w Pol...

103. Jan Kasprowicz - biografia, życie i two
Biografia Jana Kasprowicza stanowi jeden z najoczywistszych dowodów faktycznego awansu kulturalnego warstwy chłopskiej w okresie Młodej Polski. Aż do ...

104. Obraz Sarmaty w sztuce
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI-wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się...

105. Recenzja \"Wesela\" Andrzeja Wajdy
Dnia 9 stycznia 1973 roku miała miejsce premiera filmu Andrzeja Wajdy pt. „Wesele”. Tego dnia wielu sympatyków filmów reżysera poszło do k...

106. Wiek XVIII w Polsce
SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA
W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły sta...

107. Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do “Granicy”. (Wez pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranych pisarzy i swoje)
Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to ...

108. Bolesław Prus “Lalka”
W kanonie lektur klasy trzeciej widnieje lektura Bolesława Prusa ,,Lalka .Pośród galerii postaci pojawiających się na łamach tej lektury na uwagę zasł...

109. Czy czuję się człowiekiem wolnym?
Gdy usiadłem do napisania tego wypracowania odpowiedź na pytanie zadane w temacie wydawała mi się zupełnie jasna. Jednak po dłuższym zastanowieniu się...

110. Określ model miłości przedstawiony w “Lalce”. Aprobujesz go czy odrzucasz?
Stoi przede mną zadanie określenia modelu miłości, przedstawionego w „Lalce”, realistycznej powieści Bolesława Prusa oraz zajęcia stanowis...

111. Udali że nie wiedzą
,, Udali, że nie wiedzą ‘’ To zdanie odnosi się do zachowania wielu Niemców, którzy w czasie II wojny światowej nie popierali Hitlera, lec...

112. Dulszczyzna - zjawisko historyczne czy a
W epoce Młodej Polski zapoczątkowanej w roku 1891 zaszło wiele zmian w stosunku do pozytywizmu. Modernizm wstrząsnął podstawami europejskiej kultury i...

113. Liryka rewolucyjna Wadysława Broniewskiego
Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W jego domu żyw...

114. Obraz wsi polskiej i jej mieszkańców na podstawie nowel pozytywistycznych
W pozytywizmie, obok rozwijającej się twórczości powieściowej, dużą popularnością cieszyły się licznie pisane nowele. Te krótkie, pisane prostym język...

115. “Ludzie stamtąd” Maria Dąbrowska
"Ludzie stamtąd" czyli spoza rodzinnego domu, spoza dworu, "nie stąd", żyjący obok, a więc ludzie z folwarku, z czworaków, z kolonii, z największej nę...

116. Satyra doby oświecenia w walce z ciemnotą i zacofaniem społecznym
Satyra to utwór literacki, posługujący się dowcipem, ironią, kpiną lub szyderstwem, by wyrazić krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, ośmieszy...

117. Oświecenie, czyli “pożar umysłów”- skomentuj to stwierdzenie Joachima Lelewela
Pożar kojarzy się z czymś groźnym, niszczącym i nagłym. Bywają co prawda pożary, które powstają od długo tlącego się żaru, a nie od podpalenia benzyną...

118. Renesansowa koncepcja życia w świetle poznanych utworów
Renesans przesiąknięta humanizmem i antropocentryzmem epoka tak wyraźnie odróżnia się od panującego jeszcze dwieście lat temu w Europie średniowiecza....

119. Rola poety i poezji w literaturze
Literatura narodziła się z ustnej opowieści ludzi o zdarzeniach mitycznych i historycznych. Początkowo była to pieśń śpiewana przy dźwiękach instrumen...

120. Żeromski czytany po latach
Dla swojego pokolenia był niekwestionowanym autorytetem. Nazywany przez wielu sumieniem narodowym poruszał w swych utworach sprawy ważne i drażliwe dl...

121. Pojedynek na miny - związki Gomgbrowicza z literatura błazeńską
Pojedynek miedzy Syfonem i Miętusem oparty jest na kontraście. Każdej minie Syfona przeciwstawiana jest kontrmina Miętusa. Każda z min bohaterów to po...

122. Charakterystyka porównawcza dwóch wybranych postaci ze “Świętoszka” Moliera
„Świętoszek” to niewątpliwie jedno ze szczytowych osiągnięć komediowego kunsztu Moliera. Molier stworzył komedię charakterów i komedię oby...

123. Rzecki był także człowiekiem refleksyjnym. Interpretując jego słowa głupstwo całe życie(...)Gdzież prawda?, przedstaw poglądy starego subiekta na temat
Każda żywa istota dożywszy sędziwych lat, zastanawia się nad sensem swojego życia. Budzą się wtedy w człowieku refleksje i odżywają wspomnienia minion...

124. Mity i prawdy o narodzie polskim
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI - wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi s...

125. Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny
Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka,...

126. Twierdzi się, że “Lalka” Bolesława Prusa jest powieścią- arcydziełem. Jeśli podzielasz ten sam pogląd wskaż parę walorów uzasadniających tę ocenę
Według mnie "Lalka" B. Prusa jest arcydziełem Polskiego Pozytywizmu, arcydziełem epoki realizmu. Założeniem twórców realizmu było przedstawienie takic...

127. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rod...

128. Recenzja filmu Psychol
"Przerażać ludzi tak, jak jest to tylko możliwe". Te słowa wypowiedział słynny reżyser Alfred Hitchcock mistrz grozy filmowej. Reżyserem filmu "Psycho...

129. Elementy komizmu i satyry w sposobie ukazywania rzeczywistości przez p
Sytuacja w państwie, w wieku XVII i XIX była przyczyną powstania literatury parenetycznej. Polska była krajem, w którym szlachta miała ogromny wpływ n...

130. Barok- ogólna charakterystyka
Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznacz...

131. Obrona Zenona Ziembiewicza
Wysoki Sądzie, Szanowni zgromadzeni.

Zebraliśmy się w tej sali, ponieważ właśnie dzisiaj ma zapaść wyrok, który zdecyduje o przyszłośc...

132. Przegląd utworów przez wszystkie epoki (motywy)
motyw ogrodu:
- ogród rajski - Biblia, księga Rodzaju
- "Powieść o róży" - Średniowieczny poemat
- "Żywot człowieka poczciwego...

133. Rodzina w „Chłopach” Władysł
Czym jest rodzina w „Chłopach” Reymonta? Rodzina jest to grupa ludzi walczących o kawałek ziemi. Każdy chce uszczknąć coś dla siebie, by s...

134. “Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”
“Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”. Słowa C. K. Norwida uczyń mottem rozważań, k...

135. W jaki sposób literatura XX-lecia międzywojennego obnażyła niebezpieczeństwo tkwiące w systemach totalitarnych. Omów problem na podstawie poznanych...
W literaturze XX-lecia międzywojennego widać wyraźnie strach i niepewność autorów, w stosunku do jakichkolwiek systemów władzy. Społeczeństwo po I woj...

136. Źródła tragizmu bohatera powieści F. Kafki “Procesu”.
Akcja "Procesu" rozpoczyna się, gdy bohater ma 30 lat. Bliższe kontakty utrzymuje on jedynie z siostrzenicą, wujem i przyjaciółką, do której chodzi w ...

137. Uzasadnienie dla komisji zatwierdzającej nowe lektury . Jako lektura
Szanowna komisjo , stoję tu dzisiaj przed wami , aby za waszym przyzwoleniem , polska młodzież zaznajomiła się z literaturą światową . Jeśli więc zale...

138. Konflikt pokoleń w utworach literackich różnych epok
Konflikt pokoleń towarzyszy literaturze od zarania dziejów. W Biblii Absolom buntuje się przeciwko swojemu ojcu – Dawidowi, któremu zarzuca nies...

139. Jan Kochanowski – człowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykładzie utworów
Lektura utworów pióra Jana Kochanowskiego jest zapewne najlepszym sposobem zapoznania się z polskim renesansowym humanizmem. W dziełach tego autora wy...

140. “Lalka” Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu)
Jest to obraz trzech pokoleń Polaków, romantycznych idealistów, pozytywistycznych realistów i pokolenia przejściowego, do którego zalicza się Wokulski...

141. Bolesław Prus “Lalka”
Aleksander Głowacki, herbu Prus I, później używający pseudonimu Bolesław Prus urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś ...

142. Mimetyzm czy kreacjonizm? Które tendencje w sztuce odpowiadają ci bardziej i dlaczego? Uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów.
Mimesis - inaczej naturalny, naśladowanie; Kategoria pochodząca z założeń estetyki starożytnej, oznacza naśladowanie rzeczywistości w sztuce, czyli wy...

143. O Ikarze - Różewicz, Brylli, Iwaszkiewicz
Tadeusz Różewicz rozwija temat obrazu ,, Upadek Ikara '' Piotra Bruegla w wierszu ,, Prawa i obowiązki '' i stwierdza, że obojętna postawa ludzi z obr...

144. “Monachomachia” Ignacy Krasicki
Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 "Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. ...

145. Temat powstań narodowych w utworach romantyków i pozytywistów
OBRAZ POWSTANIA STYCZNIOWEGO W „LALCE”.
Powieść jest praktycznie napisana od razu po powstaniu styczniowym. Jednak bohaterów nie o...

146. “Ciężko kto miłuje, ciężko kto nie miłuje...” czy zgadzasz się z myślą Jana Kochanowskiego?
Ponad czterysta lat temu Jan Kochanowski powiedział : "Ciężko kto nie miłuje, ciężko kto miłuje". Dzisiaj sformułowalibyśmy jego myśl inaczej: ciężko ...

147. Funkcja alegorii w “Folwarku zwierzęcym” George
George Orwell to znakomity pisarz angielski, który celem swej twórczości uczynił walkę z totalitaryzmem. Mimo słabego zdrowia walczył w 1936 r. Po str...

148. Impresjoniści w Narodowym
Czy aby na pewno słuszna jest cała wrzawa, zachwyt i splendor towarzyszące wystawie impresjonistów w Muzeum Narodowym w Warszawie. Przecież pod koniec...

149. Biografia Ignacego Krasickiego i Stanisława Staszica
Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rod...

150. Kiedy żyli ludzie pełniejsi (dla nas dzisiaj) i ciekawsi - w epoce renesansu czy baroku?
„ Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; Raczyż błogosławieństwo...”

Słyszę ciche, nieporadnie wymawiane przez moją sios...

151. Ernest Hemingway - biografia
Ernest Hemingway

„Człowiek nie jest stworzony do klęski.
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”.


152. Dwa oblicza sarmatyzmu polskiego baroku (Pasek, Potocki)
Można zaobserwować dwie postawy sarmatyzmu szlachty: Pasek z jego pamiętnikami prezentuje postawę typowego, złego Sarmaty, zaś Potocki ze swoimi wiers...

153. “Potop” jako powieść historyczna
Tradycje powieści sięgają już Homera. Jednak twórcą, który upowszechnił ten gatunek był Walter Scott, twórca romansu historycznego. Dla romantyków his...

154. Granica, której przekroczyć nie wolno
Czy istnieje granica moralna, której nie można przekroczyć? Dla olbrzymiej większości jednostek egzystujących w naszym społeczeństwie – tak. Nie...

155. Lalka
Główne wydarzenia

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.