Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe
Porównanie lokat bankowych. Ponad 1350 ofert 35 banków w Polsce.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Streszczenie NAWIEDZONY DOM
Chaber pies Janeczka córka Chabrowichów Pawełek syn Cabrowiczów Krystyna Chabrowicz mama Janeczki i Pawełka Roman Chabrowicz ojciec Janeczki i paw...

2. Jagienka z \\
Charakterystyka Jagienki z "Krzyżaków".

Jagienka była córką Zycha i Małgorzaty ze Zgorzelic, najstarsza wśród licznego rodzeństwa. Wcze...

3. Charakterystyka baroku
Barok jest epoką której szczególną cechą było współistnienie estetyki klasycystycznej i barokowej;znamienna dla baroku chęć olśnienia i zadziwienia od...

4. Robinson Kruzoe
Charakterystyka Robinsona Kruzoe

W książce pt. "Przypadki Robinsona Kruzoe" tytułowy bohater jest synem dość zamożnych kupców. Urodził ...

5. Moralność pani Dulskiej
Moralność pani Dulskiej” – tragikomedia kołtuńska

Tragikomedia – przemieszanie właściwości tragedii i komedii.

6. Charakterystyka Podkomorzego i Starosty Gadulskiego
Świadomość bohaterów. Podkomorzy: światły, wykształcony, patriota, zwolennik reform, rozumie sytuację kraju, zagrożonego upadkiem, krytyczny wobec prz...

7. Gatunki literackie oświecenia
Bajka - krótka powiastka wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rza-dziej rośliny lub przedmioty. Zawiera pouczenie lub moralisty...

8. Charakterystyka Santiago - Ernest Hemingway “Stary człowiek i morze”
Santiago to główny bohater opowiadania Ernesta Hemingway’a p.t. „Stary człowiek i morze”. Jest rybakiem w podeszłym wieku. Żyje w nę...

9. “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”
I.Krasickiego - pierwsza powieść polska. Jej charakterystyka oraz obserwacje społeczno - obyczajowe. Powieść ta została wydana w 1776r i była pierwszą...

10. Charakterystyka bohatera powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera
1.Czas powstania utworu.

Utwór powstał w roku 1774. jest to w Niemczech okres preromantyczny, zwany również okresem "burzy i na...

11. Adaś Cisowski
Charakterystyka Adasia Cisowkiego z powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy"
Adaś Cisowski miał 17 lat był uczniem gimnazjum. P...

12. Gatunki literackie oświecenia wyrazem tendencji epoki i ich charakterystyka
Można stwierdzić, że były to gatunki użytkowe, takie, w których łatwo było pouczać publiczność, ukazać i ośmieszyć wady społeczne, postulować reformy ...

13. Ogólna charakterystyka oświecenia
Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wiek ludzi światłych, mądrych, wykształconych. Kolebką nowego prądu umysłowego była Europa zachodnia Anglia,...

14. Charakterystyka społeczeństwa po powstaniu styczniowym w literaturze pozytywistycznej
Klęska powstania styczniowego oznaczała drugie już przekreślenie szansy na wyzwolenie drogą zbrojnej walki; w tej sytuacji narodziły się hasła pracy o...

15. Charakterystyka twórczości Tomasza Manna
Twórczość Tomasza Manna pod względem formalnym nie odbiega - przynajmniej na pierwszy rzut oka - od europejskiej tradycji epickiej XVIII i XIX w. "Zao...

16. Charakterystyka baroku w Polsce
port. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwaczny

Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy:

...

17. Charakterystyka bohatera tragicznego
Tragedia - jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dając...

18. Tartuffe - charakterystyka postaci
Świętoszek, tytułowy bohater komedii Moliera, to tajemniczy mężczyzna w średnim wieku. Ten oszust potrafił wpływać na psychikę ludzką. Udało mu się za...

19. “Świętoszek” Molier\'a- charakterystyka wybranych postaci
Orgon – mąż Elmiry, ojciec dwójki dzieci Marianny i Damisa, do chwili pojawienia się Tartuffe’a ( Świętoszka ) jest kochającym mężem i ojc...

20. Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII wieku - Mikołaj Doświadczyński
CECHY POWIEŚCI
W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskie...

21. Charakterystyka Zenka Wójcika
Głównym i tytułowym bohaterem powieści Ireny Jurgielewiczowej pt.: „Ten obcy” jest szesnastoletni chłopak Zenek Wójcik. Podczas dzieciństw...

22. Charles Dickens
Biografia

Charles Dickens urodził się w 1812 roku w Londynie. Miał siedmioro rodzeństwa, więc jego dzieciństwo i młodość były dość tr...

23. Pozytywizm - ogólna charakterystyka
Pozytywizm to nazwa epoki historyczno - literackiej występującej jedynie w kulturze polskiej (na zachodzie realizm, naturalizm). Pozytywizm to formacj...

24. Charakterystyka Makbeta(2)
William Szekspir napisał dzieło pod tytułem Makbet. Jest to tragedia, w której toczy się walka między dobrem a złem. Główną postacią jest tytułowy Mak...

25. Portrety ludzi małych w opowiadaniach Czechowa i Gogola
Dziewiętnastowieczna Rosja to wielkie mocarstwo, a zarazem jedno z bardziej zacofanych państw Europy. Kraj rządzony był twardą ręką kolejnych carów, k...

26. Charakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce (czas, czynniki kształtujące nową epokę, idee, przedstawiciele)
Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł XV wieku i cały XVI do...

27. Charakterystyka porównawcza dwóch wybranych postaci ze “Świętoszka” Moliera
„Świętoszek” to niewątpliwie jedno ze szczytowych osiągnięć komediowego kunsztu Moliera. Molier stworzył komedię charakterów i komedię oby...

28. Barok- ogólna charakterystyka
Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznacz...

29. Charakterystyka Walerego
Julian Ursyn Niemcewicz jest autorem dramatu pod tytułem Powrót posła. Pisarz ten żył w XVIII wieku. W latach 1788-92 był przedstawicielem Partii Patr...

30. Romeo i Julia - charakterystyka Juli
1. Wydarzenia określające charakter Julii.
W tej tragedii sprawia wrażenie dobrze wychowanej i posłusznej dziewczyny. Jest bardzo uległa, układ...

31. Charakterystyka Wokulskiego bohatera “Lalki”
Stanisław Wokulski- pragmatyk, idealista, dekadent? To pytanie zadawałam sobie wielokrotnie podczas czytania "Lalki" Bolesława Prusa. Stanisław Wokuls...

32. Charakterystyka porównawcza Stanisława Wokulskiego i Kazimierza Starsiego
Stanisław Wokulski jest postacią trudną do oceny. Jego osobowość posiada cechy ukształtowane przez epokę romantyzmu, gdyż na ten okres przypada dzieci...

33. Charakterystyka Kmicica
Andrzej Kmicic, główny bohater powieści \"Potop\" Henryka Sienkiewicza, był młodym, lecz znanym i doświadczonym żołnierzem siedemnastowiecznej Polski....

34. Charakterystyka Młodej Polski
Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierz...

35. Ernest Hemingway - biografia
Ernest Hemingway

„Człowiek nie jest stworzony do klęski.
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”.


36. Charakterystyka Hanki z \\
Hanka (Bylica z domu) jest żoną Antka Boryny, matką kilkorga dzieci. Pochodzi z ubogiej rodziny, nie wniosła nic w posagu mężowi, co często było jej w...

37. Charakterystyka środowisk w “Przedwiośniu”
W „Przedwiośniu” Żeromski chcąc przedstawić po kolei wszystkie warstwy społeczne i scharakteryzować poszczególne grupy ludzi, bardzo spryt...

38. “Monachomachia” Ignacy Krasicki
Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 "Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. ...

39. Ocena i charakterystyka Jagny
Każdy z nas czasem lubi osądzić kogoś - jego charakter, wygląd, pracę. Dlaczego to robimy ? Właściwie nie ma jakiegoś specjalnego powodu. A właściwie ...

40. Twórczość okresu Sejmu Wielkiego
PUBLICYSTYKA PATRIOTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO-POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA
Stanisław Staszic swoje poglądy i program społe...

41. Wiek XVIII w Polsce
SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA
W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły sta...

42. Charakterystyka świata pogańskiego w Quo Vadis
Autorem powieści Quo Vadis jest Henryk Sienkiewicz. Urodził się on 5.05.1846r. w Woli Okrzeskiej na Podlasiu. Pisał powieści, nowele, listy.
<...

43. Charakterystyka Makbeta
Jak mówi nam sam tytuł utworu, Makbet jest w dramacie Williama Shakespeare'a najważniejszą osobą. Czy to znaczy, że jest on pozytywną postacią? Czy sł...

44. Omów cechy dramatu symbolicznego na pods
Dramat symboliczny jest jedną z odmian tego rodzaju literackiego. Oprócz warstwy realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa symboliczna...

45. Charakterystyka Rodiona Romanowiczowa Raskolnikowa
Rodion Romanowicz Raskolnikow to główny bohater "Zbrodni i kary" powieści Fiodora Dostojewskiego. Ma 23 lata, były student, pochodzi ze zubożałej rodz...

46. Sylwetka tytułowego bohatera powieści Jo
Charakterystyka tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nich należ...

47. Charakterystyka oświecenia
Oświecenie pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili : "wieku rozumu" (w Anglii), ...

48. Wesele jako dramat symboliczny
"Wesele" wyspańskiego jako dramat symboliczny
Stanisław Wyspiański - charakterystyka
Stanisław Wyspiański reprezentuje dramat symbolic...

49. Balladyna
Treść utworu

Akt I
    Sc. 1. Przybycie Kirkora do chaty Pustelnika. Kirkor, bogaty książę, prosi ...

50. Pinokio
I. Streszczenie.
Rozdział I.
  Pewnego dnia stolarz Antonio (zwany powszechnie majstrem Wisienką) znalazł w swoim warsztacie k...

51. Antygona
Prologos:
  Akcja toczy się przed pałacem królewskim w Tebach. Antygona rozmawia z siostrą, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreon...

52. Dobro i zło w filozofii Rodiona Raskolnikowa
Rodion Raskolnikow to jedna z najbardziej interesujących postaci światowej literatury. Tym co fascynuje nas w tej postaci jest niewątpliwie jej orygin...

53. Charakterystyka Rodiona Raskolnikowa
Główną postacią w powieści psychologicznej Fiodora Dostojewskiego pod tytułem „Zbrodnia i kara" był Rodion Romanowicz Raskolnikow - syn Pulcheri...

54. Ogniem i mieczem
Główne wydarzenia

  Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, tzw. Dzikich Polach, nad rzeką Omel...

55. Zemsta
Treść utworu

I   Ekspozycja (zarys głównych spraw, zdarzeń, charakterów postaci to 4 początkowe sceny aktu I)

  56. Charakterystyka doktora Judyma bohatera
  "Ludzie bezdomni" - tytuł jednej z najbardziej znanych powieści Stefana Żeromskiego. Ma on, jak tytuły wielu powieści tego pisarza, dwa znaczenia - do...

  57. Barok - charakterystyka epoki
  BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Te...

  58. Oświecenie - ściąga
  1. Oświecenie w Europie.

  Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczon...

  59. 20 lecie międzywojenne
  1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.

  2. Kierunki filozoficzne.

  3. Kierunki artystyczne.

  4. "Prze...

  60. Pan Tadeusz
    Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około dwa lata i została ukończona w 1834 r. Pomysł...

  61. Gra Światła i Cienia
  Niniejsza praca jest scharakteryzowaniem sztuki Baroku /XVII i XVIII w./ z podzieleniem jej na trzy oddzielne, choć idące ze sobą w parze grupy sztuki...

  62. Romantyzm - opracowanie wybranych utworó
    Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1...


  Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.