Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

ranking lokat
Porównanie oprocentowania lokat bankowych. Ranking najlepszych lokat bankowych.

XLokaty.plPozytywizm

Upadek Powstania Styczniowego ukształtował kierunek w literaturze, kulturze i sztuce zwany pozytywizmem albo realizmem krytycznym. Była to odpowiedź na ciągle nasilającą się rusyfikacją i tłumienie polskości, a równocześnie odwrócenie się od tradycji szlacheckich i romantycznych. Zdaniem pozytywistów przeszkadzały one w przekształceniu i unowocześnieniu społeczeństwa polskiego na wzór zachodnio - europejski. Pozytywiści przeciwstawiali się romantyzmowi. Szczególnie wielką rolę dla narodu znajdującego się w niewoli i poddanemu germanizacji i rusyfikacji odgrywała literatura, a także sztuki plastyczne i muzyka.W literaturze w szczególności wyróżniali się tzw. „Trzej Wieszczowie”. Pierwszym z nich był Adam Mickiewicz, który napisał m. in. :”Ballady i romanse”, l i lV część „Dziadów”. Drugim z wieszczów był Juliusz Słowacki, a trzecim Zygmunt Krasiński. Innym wybitnym pisarzem tworzącym w okresie pozytywizmu był Cyprian Kamil Norwid. Wielkim pisarzem tych czasów był Henryk Sienkiewicz, zdobywca nagrody Nobla, który pisał powieści historyczne ( „Krzyżacy”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski” ). Oprócz nich tworzyli również Aleksander Fredro, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Józef Ignacy Kraszewski, Władysław Stanisław Reymont, Kornel Ujejski, Józef Korzeniowski, Stefan Żeromski, Stanisław Wyspiański. W zaborze były wydawane też różne czasopisma należały do nich „Tygodnik Literacki”, „Przyjaciel Ludu”, „Orzeł Biały” i „Gazeta Warszawska”.Do szczytowego rozwoju doszło malarstwo historyczne, już wyraźne w okresie stanisławowskim. Wpłynęło ono w sposób istotny na kształtowanie się zbiorowych wyobrażeń historycznych. Przedstawicielami malarstwa byli Jan Matejko ( „Bitwa pod Grunwaldem”, „Poczet królów i książąt polskich” ), Juliusz Kossak, Artur Gotter. Inną tematykę, także społeczną, podejmowali Józef Szermentowski, Wojciech Gerson, Józef Chełmoński, Maksymilian Gierymski. Pod wpływem impresionizmu, postimpresjonizmu i secesji tworzyli m. in. Józef Pankiewicz, Olga Boznańska, Aleksander Gierymski, Jacek Malczewski. Rozwijała się także sztuka ludowa. Coraz większe znaczenie zyskiwał teatr. Wybitną polską aktorką była HelenaModrzejewska, która zyskała światową sławę. W 1907 roku pojawiły się pierwsze filmy.

W muzyce największy rozgłos zdobył genialny kompozytor wyrażający w swej muzyce wartości zarówno uniwersalne, jak i narodowe polskie Fryderyk Chopin. Twórcą opery narodowej stał się autor „Halki” - Stanisław Moniuszko. Inni sławni muzycy to Ignacy Paderewski, Karol Szymanowski i Ludomir Różycki.Polacy odnosili też ogromne sukcesy w dziedzinie nauki. Byli to Ignacy Domeyko, Edmund Strzelecki, Władysław Kluger. Największą uczoną tych czasów była Maria Curie Skłodowska, odkrywczyni pierwiastków Rad i Polon i zdobywczyni nagrody Nobla. Innymi wybitnymi naukowcami byli Joachim Lelewel, Bronisław Trentowski, August Cieszkowski. Spośród wybitnych uczonych wymienić można wielu historyków jak Tadeusz Ronom, Michał Bobrzyński, Tadeusz Wojciechowski, Marceli Honelsman, Franciszek Bujak, Jan Rutkowski, językoznawców jak Jan Karłowicz, Aleksander Brukner, biologów jak Kazimierz Funk, fizyków jak Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, którzy poraz pierwszy skroplili tlen i azot, Marian Smoluchowski.


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.